LÄS ANDRAS FRÅGOR

Varför ska man vaccinera mot barnsjukdomar?

Fråga

Jag har en dotter på nio månader som snart ska få sitt vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Varför anser man det vara bra för barnen att få detta vaccin? Själv hade jag dessa sjukdomar och det var inte speciellt besvärligt.

Vilken är risken om man inte vaccinerar sitt barn? Påssjuka kan ge sterilitet för killar sägs det. Och röda hund kan ge hörselnedsättning hos fostret vid graviditet. Men hur stora är egentligen de riskerna? På vilka grunder togs det beslut att detta vaccin skulle bli generellt?

Svar

Det här är vacciner som ges till barn i hela världen med förhoppningen att så småningom helt utrota de här sjukdomarna. 

I Sverige ges kombinationsvaccination mot röda hund, påssjuka och mässling vid 1 1/2 års ålder och därefter en påfyllnadsdos i skolåldern.

Du har rätt i att röda hund och påssjuka brukar vara ganska lindriga sjukdomar för de flesta barn. Mässling har däremot ofta ett allvarligare förlopp. Men ingen av dem är helt ofarliga sjukdomar.

När det gäller röda hund vaccinerar vi främst för att skydda foster. Om gravida kvinnor blir smittade med röda hund under de första åtta graviditetsveckorna blir uppemot 80 procent av barnen skadade med  dövhet, blindhet, hjärtmissbildningar eller  hjärnskador som följd.

När det gäller påssjuka är det främst för pojkar och män det kan utgöra en risk. Hos tonårspojkar och äldre män förekommer inflammation i testikeln hos 20-30 procent av de som får påssjuka. Testikelinflammationen är oftast ensidig. Men om den är dubbelsidig finns risk för sterilitet. Även hos flickor och kvinnor förekommer allvarliga följdsjukdomar vid påssjuka, som hjärnhinne- eller hjärninflammation.

Av de här tre barnsjukdomarna är det mässling som brukar ha det allvarligaste förloppet. Bakteriella följdsjukdomar som lunginflammation och öroninflammation är relativt vanliga. En ovanlig men allvarlig följdsjukdom med hög dödlighet är hjärninflammation. Ungefär  1 på 1000 kan få det.

Sammantaget finns det alltså goda skäl att vaccinera barn mot de här sjukdomarna och att, genom att vaccinera både pojkar och flickor, förhindra smittspridning i samhället och så småningom helt utrota sjukdomarna.

Men vaccination sker alltid frivilligt.

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan