LÄKEMEDEL A–Ö

Xarelto

Xarelto är ett läkemedel som används för att motverka att blodproppar bildas i blodkärlen.

Vad är Xarelto?

Xarelto är ett blodförtunnande läkemedel, även kallat antikoagulantia. Det verksamma ämnet är rivaroxaban, och det tillhör en grupp av läkemedel som kallas NOAK, nya orala antikoagulantia.

Läkemedlet kan användas vid följande sjukdomar eller tillstånd:

 • Då det finns en ökad risk för att få blodpropp, till exempel efter operation för byte av höftled eller knäled.
 • För att förhindra blodproppar i hjärnan, som också kallas stroke.
 • För att förhindra blodproppar om du har en viss form av oregelbunden hjärtrytm.
 • För att behandla och förebygga blodproppar i benen, så kallad djup ventrombos, eller i lungorna, så kallad lungemboli.
 • Vid ett sjukdomstillstånd i hjärtat som kallas akut koronarsyndrom.
 • För att förebygga blodproppar på grund av kranskärlssjukdom eller perifer kärlsjukdom.

I vilka former finns läkemedlet?

Xarelto finns som tabletter i styrkorna 2½, 10, 15 och 20 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar Xarelto

Xarelto verkar genom att hämma ett ämne i blodet som medverkar till att blodet koagulerar, det vill säga levrar sig. På så sätt motverkas bildningen av blodproppar.

Hur tar jag Xarelto?

Svälj tabletten med ett glas vatten. Om du har svårt att svälja tabletten hel kan den krossas och blandas med lite vatten eller äppelmos precis innan du tar den.

Ta Xarelto i styrkorna 15 och 20 milligram i samband med en måltid. Tabletterna i styrkorna 2½ och 10 milligram kan du ta med eller utan mat.

Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag för att få bästa effekt av behandlingen.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos efter operation av höftleden eller knäleden är 10 milligram en gång om dagen. Du ska ta den första tabletten 6-10 timmar efter operationen. Hur länge du ska ta Xarelto kan variera mellan två och fem veckor. Det beror på vilken operation du har genomgått.

För att förhindra blodproppar i hjärnan och andra blodkärl vid oregelbunden hjärtrytm till exempel förmaksflimmer är en vanlig dos 20 milligram en gång dagligen.

För att behandla blodpropp i benen eller lungorna är en vanlig dos 15 milligram två gånger om dagen under de första 3 veckorna, och därefter 20 milligram en gång om dagen. Efter 6 månader kan vissa få fortsätta med en lägre dos 10 mg en gång per dag.

Vid akut koronarsyndrom är en vanlig dos 2,5 milligram två gånger dagligen.

Oavsett vad du behandlas för så avgör din läkare hur länge du måste fortsätta med behandlingen och med vilken dos.

Om du har glömt att ta en dos

Om du tar 2,5 milligram och har glömt en dos, ta nästa dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du tar 10 milligram och har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Ta nästa tablett följande dag och fortsätt sedan som vanligt.Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du tar 15 eller 20 milligram en gång om dagen och har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt som vanligt nästa dag. Ta inte mer än en tablett under en dag för att kompensera för glömd dos.

Om du tar en 15 milligram två gånger dagligen och har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om du glömt att ta en dos kan du ta två tabletter samtidigt för att få sammanlagt två tabletter (30 milligram) på en dag. Ta inte mer än två tabletter under en dag. Fortsätt som vanligt nästa dag.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Att tänka på när du tar Xarelto

Du ska inte använda Xarelto om du blöder mycket. Detsamma gäller om du har eller nyligen har haft någon sjukdom som gör att du blöder, till exempel magsår.

Kontakta genast läkare om du får en blödning som inte slutar eller om du känner dig ovanligt svag, trött, blek, yr och får ont i huvudet.

Sluta inte att ta läkemedlet utan att först rådgöra med din läkare. Risken för att du ska få en blodpropp ökar om du avbryter behandlingen.

Patientbricka

Du kan få en patientbricka och ett kort som visar att du behandlas med Xarelto. Brickan kan du ha runt halsen som säkerhet om du skulle råka ut för något som gör att du inte själv kan berätta det. Brickan och kortet får du på den mottagning där du behandlas.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Xarelto kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Rådgör därför alltid med läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat läkemedel, naturläkemedel eller växtbaserat läkemedel tillsammans med Xarelto. 

Några exempel på sådana läkemedel är följande:

 • Vissa läkemedel mot svampinfektioner.
 • Vissa läkemedel mot hiv.
 • Andra blodförtunnande läkemedel.
 • Växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.
 • Läkemedel mot smärta och inflammation som kallas NSAID eller cox-hämmare. Läkemedlen innehåller exempelvis ibuprofen, diklofenak eller naproxen, till exempel Ipren, Voltaren och Pronaxen. Dessa kan köpas receptfritt.

Rådgör med läkare om du ska vaccinera dig.

Biverkningar

Eftersom läkemedlet påverkar blodets förmåga att levra sig finns en ökad risk för blödningar, till exempel blåmärken, näsblod eller blödning i magen eller tarmen.

En del personer kan må illa, få ont i magen, förstoppning eller diarré. Vissa kan få svullnad eller smärta i armar och ben, feber, lågt blodtryck eller utslag.

Graviditet och amning

Ta inte Xarelto om du är gravid eller ammar. Det finns en risk för att barnet påverkas.
Om det finns en möjlighet att du kan bli gravid ska du använda tillförlitligt preventivmedel under tiden du tar läkemedlet. Om du blir gravid under behandlingstiden ska du rådgöra med din läkare.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Till toppen av sidan