Läkemedelsinformation

Relenza är ett virushämmande läkemedel som används för att lindra influensa hos vuxna och barn från 5 års ålder. Relenza är ingen ersättning för influensavaccination men kan ibland användas för att förebygga influensa. Det kan till exempel vara om du har haft kontakt med en smittad person.

Det är främst personer som tillhör en riskgrupp, och därför riskerar att bli allvarligt sjuka, som får virushämmande läkemedel för att behandla eller förebygga influensa. Till riskgrupperna hör till exempel personer som är äldre än 65 år och personer som har hjärt- eller lungsjukdom. Även personer som har influensa och som är allvarligt sjuka, till exempel har svårt att andas, kan få virushämmande läkemedel.

Det verksamma ämnet i läkemedlet är zanamivir.

Relenza finns som pulver som du andas in genom en inhalator, som kallas Diskhaler. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Relenza dödar inte virus men hindrar viruset från att spridas från infekterade till friska celler i luftvägarna. På så sätt hjälper det till att lindra symtomen och göra sjukdomstiden kortare.

Ju snabbare du får behandling, desto bättre verkan ger behandlingen eftersom virus förökar sig snabbt. Om du börjar ta läkemedlet inom 48 timmar efter att du har känt de första symtomen på influensa minskar sjukdomstidens längd med ett till två dygn. Om du börjar senare än 48 timmar efter de första symtomen får du liten eller ingen effekt.

Hur tar jag läkemedlet?

Det är viktigt att du börjar ta Relenza så tidigt som möjligt efter att du har känt de första symtomen på influensa. Vuxna som har influensa bör starta behandlingen inom 48 timmar och barn inom 36 timmar. Om du tar läkemedlet för att förebygga influensa efter kontakt med en smittad person bör du påbörja behandlingen inom 36 timmar efter kontakttillfället.

Pulvret är förpackat i så kallade blister på runda dosskivor, med fyra blister på varje skiva. Pulvret i varje blister innehåller 5 milligram av det verksamma ämnet och en dos är två blister. Förpackningen innehåller fem dosskivor och en inhalator.

När du använder inhalatorn punkteras blistren. Sedan andas du in pulvret via munstycket ner i luftvägarna med en djup inandning. Utförlig bruksanvisning om hur du använder inhalatorn och hur du andas in läkemedlet finns i bipacksedeln, det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att du andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa hur du ska göra.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen varierar beroende på om du har influensa eller ska förebygga influensa.

  • Vid behandling av influensa är den vanliga dosen 2 inhalationer (2 blister) två gånger om dagen i fem dagar.
  • För att förhindra influensa om det finns risk för att du har blivit smittad är det vanligt att ta 2 inhalationer (2 blister) en gång om dagen i 10 dagar.
  • För att undvika att bli smittad vid en influensaepidemi är den vanliga dosen 2 inhalationer (2 blister) en gång om dagen i upp till 28 dagar.

Barn som är yngre än fem år ska inte använda Relenza.

Glömd dos

Om du har glömt en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Sedan fortsätter du att ta läkemedlet som vanligt. Om du har glömt en dos ska du inte ta dubbel dos nästa gång.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Använd inte Relenza om du är allergisk mot mjölkprotein.

Det finns risk för att Relenza kan utlösa astmabesvär. Berätta därför för läkaren om du har astma.

Om du känner dig trång i svalget eller känner tryck över bröstet när du använder läkemedlet ska du avbryta behandlingen och genast kontakta läkare.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen för tidigt. Även om du känner dig bättre eller inte känner dig sjuk kan det finnas virus kvar i kroppen. Om du slutar för tidigt kan dessa börja föröka sig. Dessutom kan viruset utveckla motståndskraft mot läkemedlet.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Om du använder astmaläkemedel som du andas in ska du ta det ett par minuter före Relenza.

Relenza påverkar inte effekten av influensavaccin.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av läkemedlet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Till toppen av sidan