Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet formoterol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Formatris Novolizer
  • Oxis Turbuhaler.

Vad är formoterol?

Formoterol används för att vidga luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Formoterol kan också användas förebyggande mot ansträngningsastma. Formoterol tillhör läkemedelsgruppen beta-2-stimulerande läkemedel.

I vilka former finns formoterol?

Formoterol finns som inhalationspulver.

Du inhalerar läkemedlet, vilket innebär att du andas in läkemedlet genom munnen.
Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar formoterol 

Astma är en sjukdom i de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När du har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas. Luftrörens slemhinnor blir också inflammerade. Formoterol verkar främst i luftrören genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där du får andnöd anfallsvis. Du blir andfådd, kan ibland få slemhosta och det kan väsa och pipa vid andning.

Läkemedlet kan lindra symtom som till exempel andnöd.

Formoterol börjar verka inom en till tre minuter och effekten varar i ungefär tolv timmar. Läkemedlet kallas därför för en långverkande beta-2-stimulerare.

Hur använder jag formoterol?

När du andas in genom inhalatorn följer läkemedelet med inandningsluften ner i luftrören, där det verkar.

Eftersom astma innebär en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinna bör du ta läkemedlet tillsammans med inflammationsdämpande läkemedel som du andas in.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln står också hur du ska förvara läkemedlet.

Vid behandling av astma bör läkemedlet oftast användas tillsammans med något läkemedel som innehåller kortison.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vid behandling mot astmaanfall får du oftast ta läkemedlet regelbundet på morgonen och kanske på kvällen. Du kan också ta enstaka doser av läkemedlet om du får tillfälliga akuta astmabesvär.

Doseringen varierar från person till person.

En vanlig dosering för vuxna är 1-2 inhalationer 1 eller 2 gånger per dygn. För barn över 6 år med astma är en vanlig dosering 2 inhalationer 1-2 gånger om dagen.

Om du skulle bli sämre kan du behöva ändra doseringen. Därför kan det vara bra att i förväg göra upp ett schema tillsammans med läkaren.

Att tänka på när du använder formoterol

Även om du efter en tids medicinering känner dig bra eller bättre ska du inte sluta med läkemedlet utan att fråga läkaren. Du kan då riskera att bli sämre igen.

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av läkemedlet uteblir eller minskar, kontakta läkare. Du kan behöva annan behandling.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få huvudvärk, hjärtklappning eller darrningar särskilt i början av behandlingen. De här biverkningarna brukar försvinna när du tagit läkemedlet en tid.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller formoterol och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller formoterol tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Till toppen av sidan