Xyloproct

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Xyloproct är ett läkemedel som används för att lindra smärta och klåda vid besvär i ändtarmsöppningen, till exempel hemorrojder. En läkare kan också skriva ut det på recept, till exempel för att lindra smärta vid tarmtömning efter en operation.

Xyloproct innehåller de verksamma ämnena lidokain och hydrokortison.

Xyloproct finns som salva och som stolpiller, så kallade suppositorier. Läkemedlet kan köpas receptfritt.

Så här fungerar läkemedlet

De olika verksamma ämnena fungerar på olika sätt. Lidokain är lokalbedövande och lindrar smärta och klåda genom att blockera nervimpulserna från hud och slemhinnor. Hydrokortison motverkar inflammation och dämpar svullnad och klåda.

Den bedövande effekten av läkemedlet kommer efter några minuter.

Behandlingseffekten är sannolikt bättre med salva jämfört med stolpiller, men föredrar du stolpiller går det också bra.

Hur tar jag läkemedlet?

Salvan petas in i ändtarmsöppningen och stryks i ett tunt lager runt ändtarmsöppningen.

Stolpillret förs in i ändtarmen. Det går lättare att föra in pillret om du först doppar det hastigt i ljummet vatten.

Xyloproct ska förvaras i kylskåp, men kan under högst två månader förvaras i rumstemperatur. Xyloproct stolpiller får inte frysas.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Stryk på salvan i och runt ändtarmsöppningen en eller flera gånger om dagen, men högst 6 gram salva per dygn. Det motsvarar drygt en kvarts tub.

Ta 1 stolpiller morgon och kväll samt vid behov efter du har bajsat. Använd inte mer än 5 stolpiller per dygn.

Om du använder läkemedlet förebyggande för att minska smärta när du tömmer tarmen, ska du använda salvan eller föra in ett stolpiller några minuter innan du går på toaletten.

En vanlig behandlingstid är 10-20 dagar. Använd inte läkemedlet längre tid än 3 veckor. Behandlingen kan upprepas efter ett uppehåll.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Om huden runt ändtarmsöppningen blir irriterad eller börjar blöda bör du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Det är ovanligt med biverkningar av läkemedlet om du följer anvisningarna på förpackningen.

Om läkemedlet orsakar irritation bör behandlingen avbrytas. Om irritationen är kraftig eller inte går över bör du även kontakta läkare.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller något av de verksamma ämnena. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom dosen kan bli för hög.

Exempel på läkemedel med samma användningsområde som Xyloproct och som innehåller lokalbedövningsmedel och inflammationsdämpande ärde är

  • Doloproct
  • Scheriproct.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-03-14
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Daniel Schmidt, läkare, specialist i mag- och tarmsjukdomar, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm