Depression

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär att du är manisk och deprimerad i olika perioder. Du som har bipolär sjukdom behöver söka vård eftersom sjukdomen kan göra att du ibland mår mycket dåligt. Det finns behandling som kan hjälpa dig att må bättre och förhindra att du blir sjuk igen.

Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom typ 1 är den mest kända varianten av sjukdomen, och kallades tidigare för manodepressiv sjukdom. 

Blekinge

Sök hjälp och stöd i Blekinge

Hjälp och stöd för barn och unga

Barn och unga med bipolär sjukdom kan få hjälp vid följande instanser, i denna ordning:

0-5 år

  1. Barnavårdscentral
  2. Mödra- och barnhälsovårdspsykologer
  3. Barn- och ungdomspsykiatri

6-17 år

  1. Elevhälsa, du som är 13-25 år kan även kontakta din ungdomsmottagning
  2. Vårdcentral
  3. Barn- och ungdomspsykiatri

Hjälp och stöd för vuxna

Vuxna som behöver vård och stöd kontaktar:
18 år och äldre

Till toppen av sidan