Lagar i vården

Patientlagen

Patientlagen är en lag som finns för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara med och bestämma. Det kan gälla val av vård, behandlingar och andra viktiga delar i din vård.

Person som samtalar med vårdpersonal
Vårdpersonalen ska ge dig den information du behöver. Du ska kunna förstå och vara delaktig i din vård.

Du ska förstå informationen

Vårdpersonalen ska ge dig den information du behöver. Det gäller oavsett vem du är och vilken bakgrund du har. Det betyder till exempel att du kan behöva en tolk för att förstå hur en undersökning går till. Det kan också vara så att du behöver få informationen utskriven på papper.

Informationen ska vara anpassad för dig. Det är viktigt för att du ska kunna förstå och vara delaktig i din vård. Du väljer själv hur aktiv du vill vara och du har alltid en möjlighet att tala om vad du vill.

Ge samtycke

När du har förstått vilka alternativ och möjligheter du har kan du ge ditt samtycke, eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig. Du kan också välja att säga nej till den vård du erbjuds. Även om du har gett din tillåtelse till en viss vård kan du ändra dig.

Barns rätt till delaktighet

Barn ska också ha möjligheten att uttrycka sin åsikt. Ofta kan det ske tillsammans med dig som är barnets vårdnadshavare, men ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. Det är viktigt att också barnet förstår informationen för att kunna vara aktiv i vården och ta beslut.

Vad kan informationen handla om?

Du ska bland annat få följande information om din vård:

  • Du ska få information om din hälsa.
  • Du ska få veta vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling.
  • Du ska få veta vilka hjälpmedel som finns.
  • Du ska få veta när du kan förvänta dig att få vård.
  • Du ska få information så att du förstår syftet med behandlingen och vården.
  • Du ska få veta vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns.
  • Du ska få veta hur eftervården går till om du behöver sådan.
  • Du ska få veta vilka metoder det finns för att förebygga sjukdom eller skada.
  • Du ska av Försäkringskassan få veta mer om att söka vård i ett EES-land eller i Schweiz. 

Ibland kan det vara dina närstående  som behöver få information om din vård. På grund av tystnadsplikten kan närstående bara bli informerade om du själv är med vid besöket eller har gett ditt tillstånd.

Du får den vård du behöver även om du inte kan ge ditt samtycke, till exempel om du har blivit medvetslös.

I filmen får du träffa Karin som vill sluta med sin epilepsimedicin. Hon är orolig för hur den påverkar henne på lång sikt. Läkaren lyssnar och berättar om vad det skulle innebära. Då kan Karin ta ett genomtänkt beslut om sina läkemedel.

Välja öppenvård i hela landet

Öppenvård kallas all vård när du inte läggs in på en vårdavdelning.

Du ska få information om vilken vård din region kan erbjuda och om du kan få vården i en annan region.

Du kan alltid själv välja öppenvård var som helst i Sverige. Det betyder att du kan välja en vårdcentral eller en öppen specialistvårdsmottagning för undersökning eller behandling. Exempel på öppen specialistvård är operation av grå starr, katarakt.

Det har ingen betydelse om vårdgivaren är offentlig eller privat så länge vården är finansierad av regionen.

Att välja att tillhöra en vårdcentral kallas för listning. Men du har alltid möjlighet att få vård på vilken vårdcentral du vill i hela Sverige. På en vårdcentral kan du även välja en fast läkarkontakt.

För att vårdgarantin ska gälla måste du vara listad på den vårdcentral där du söker vård.

Du kan också välja högspecialiserad öppenvård vid ett regionsjukhus i en annan region. Högspecialiserad vård ges bara på vissa sjukhus till exempel vid uppföljning av en cancerbehandling.

Dina medicinska behov avgör

När du söker vård i en annan region är det dina medicinska behov som avgör när du får vård. Dina medicinska behov bedöms av läkaren. Du ska få öppenvård på samma villkor som alla de som är folkbokförda i den regionen. Det betyder till exempel att du betalar lika mycket i patientavgift som alla andra som söker öppenvård. Du får själv betala resor och uppehälle när du väljer vård i en annan region.

Du omfattas inte av vårdgarantin i den region du väljer om du kommer från en annan region.

Du kan behöva remiss

Ibland behövs en remiss till den öppna specialistvården. Du behöver då få en remiss från din vårdcentral eller annan specialistläkare. Det gäller oavsett om du söker öppen specialistvård i din hemregion eller i en annan region.

Ny medicinsk bedömning

Du kan begära att få en ny medicinsk bedömning om du har en livshotande eller en särskilt allvarlig sjukdom eller skada. Då får du den nya medicinska bedömningen av en annan läkare än den du redan har. Den nya bedömningen kan ske antingen i din hemregion eller i en annan region.

Din region ska betala för resor och kostnader för uppehälle om den har godkänt att du ska få en ny medicinsk bedömning i en annan region.

Vill du på eget initiativ få en ny medicinsk bedömning i en annan region betalar du själv dina kostnader för resor och uppehälle.

Om du inte är nöjd

Det kan hända att du inte är nöjd med vården du har fått, eller du kanske har synpunkter. Då kan du kontakta den personal som gav dig vård eller gjorde en undersökning. Du ska få svar på dina klagomål så fort som möjligt. 

I varje region finns också en patientnämnd som ska hjälpa dig om du inte är nöjd med vården. Patientnämnden kan till exempel hjälpa dig med att komma i kontakt med ansvarig vårdpersonal.

Läs mer om hur du kan klaga eller lämna synpunkter på vården.  

 

Läs mer på 1177.se

Så blir du delaktig i din vård

Genom att förbereda dig inför besöket kan du vara delaktig i din vård. Då kan du tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar bäst.

Fasta kontakter i vård och omsorg

Du kan få en fast kontakt om du behöver hjälp med att samordna dina kontakter med vården eller omsorgen. Du kan ha flera fasta kontakter som kan stötta och hjälpa till på olika sätt. De ska så mycket som möjligt samarbeta så att du får den vård och omsorg som du behöver.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan