Att vänta och föda barn i Blekinge

Dina besök hos barnmorskan

Innehållet gäller Blekinge

Under din graviditet har du möjlighet att regelbundet besöka kvinnohälsovårdsmottagningen för att se hur du och ditt väntade barn mår. Här hittar du viktig information som du kan läsa på inför varje graviditetsbesök, så att du kan känna dig väl förberedd.

Gravid kvinna gör ultraljud hos barnmorska.
RFSL:s symbol för HBTQ-certifikat

I Region Blekinge blir du som är frisk förstföderska erbjuden ungefär tio besök hos din kvinnohälsovårdsmottagning. Exakt hur många besök det blir och hur de fördelas bestämmer du och din barnmorska tillsammans, utifrån hur du mår och andra eventuella omständigheter som kan påverka din graviditet. Om du är en frisk omföderska så är det lite glesare mellan besöken än om du är förstföderska.

Alla besök och ultraljud under graviditeten är både kostnadsfria och frivilliga. Du får betala en avgift om du uteblir från ett bokat besök som inte är avbokat senast 24 timmar innan.

Länk till de kvinnohälsovårdsmottagningar som finns i Blekinge.

Du som är gravid eller nyss har fött barn har möjlighet att delta i en enkät kallad Graviditetsenkäten. Läs mer om enkäten och hur du deltar.

Vid akuta besvär

Om du får akuta besvär innan graviditetsvecka 22+0 vänder du dig till 1177 och akutmottagningen i Karlskrona.

Om du får akuta besvär efter graviditetsvecka 22+0 vänder du dig till specialistmottagningen för gravida eller förlossningsavdelningen i Karlskrona.

Inför dina besök

Bild från Sund Start, med frukter i bakgrunden

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är det viktigt att du kontaktar oss och bokar tid så fort du har fått kännedom om din graviditet. Förbered dig gärna inför dina besök genom att ta del av informationen som följer. Vid något tillfälle vill barnmorskan gärna träffa dig som är gravid själv, till exempel vid hälsosamtalet eller glukosbelastningen. Dina besök kommer att bli dokumenterade i din journal.

Ladda ner och fyll i hälsodeklarationen.

Ta med en godkänd svensk legitimation till alla dina besök.

Vi använder oss av e-tjänster. Läs mer om e-tjänster, e-legitimation och hur det fungerar.

På RFSL:s webbplats kan du som HBTQ-person läsa mer om att bli och vara förälder.

Du som är blivande mamma kan få inspiration om hälsosamma levnadsvanor, och lära dig mer om hur du och ditt barn påverkas av vikt mat och matvanor genom att gå e-kursen Sund start via Region Stockholm.

Vecka 6-8 - hälsosamtalet

Under ditt första besök diskuterar vi din hälsa, dina levnadsvanor och din livssituation. Du kan testa dina matvanor genom matvanekollen på Livsmedelsverkets webbplats. Det kan handla om kost, fysisk aktivitet, alkohol, droger, snus, rökning, arbete, sömn och stress. Anledningen är att du och barnet ska må så bra som möjligt.

Det är viktigt att du som är eller vill bli gravid tar tillskott med folsyratabletter. Folsyra är viktigt för fostrets utveckling och rekommenderas de tre första graviditetsmånaderna. Du kan läsa mer om folsyra på Livsmedelsverkets webbplats.

Alla blivande föräldrar blir erbjudna en ultraljudsundersökning. Gravida som är 32 år eller äldre vid befruktningen, blir erbjudna information om utvidgad fosterdiagnostik. Det finns också möjlighet till individuell riskvärdering med hjälp av blodprov på den gravida. Genom blodprovet kan vi analysera DNA från fostret, NIPT (Non Invasive Prenatal Testing). Förbered dig inför besöket genom att läsa mer om fosterdiagnostik och se filmen om fosterdiagnostik.

På sidorna befruktning och graviditet finns samlad information som är bra att ta del av.

Att läsa inför besöket:

 

Film om fosterdiagnostik från Region Uppsala.

Vecka 12 - inskrivningsbesök

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 9-12, och tar cirka en timme. Vid det här besöket går barnmorskan och du igenom din sjukdomshistoria, eventuella läkemedel, ärftlighet och din livssituation. Inför besöket är det bra om du fyller i och tar med dig en hälsodeklaration som finns under att göra inför besöket.

Undersökningar som görs på detta besök är blodprovblodtrycksmätningurinprov och vikt, eventuellt klamydiatest och eventuellt cellprov. Det är helt riskfritt att lämna cellprov under graviditet upp till vecka 15 om du har blivit kallad. Har du fått kallelse senare än vecka 15 kan cellprovet göras på efterkontrollen.

För dig som har varit utomlands i sammanlagt ett år eller mer de senaste 10 åren, eller vårdats på vissa sjukhus i Sverige, odlar vi för multiresistenta bakterier.

Vi samarbetar med mödrahälsovårdspsykologer, kuratorer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och Blekinges kommuner.

Kontakt

I Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg kontaktar du din vårdcentral om du vill komma till sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut. I Karlskrona kontaktar du Karlskrona rehabcenter.
Om du är listad på en privat vårdcentral gäller vårdcentralens egna kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut gäller bara Karlskrona

Vill du komma i kontakt med en kurator kan du prata med din barnmorska som hjälper dig vidare.

Det finns mödrahälsovårdspsykologer som är kopplade till kvinnohälsovården och som tar emot blivande föräldrar med frågor om den egna graviditeten, det väntade barnet och blivande föräldraskapet. Du kan få kontakt med en mödrahälsovårdspsykolog antingen genom att själv ringa telefonnumret nedan, eller genom att prata med din barnmorska.

Telefonnummer till mödrahälsovårdspsykologer: 0455-73 10 32 alternativt 0454-73 10 32, knappval 2.

Att läsa inför besöket:

Att göra inför besöket:

Vecka 12-14 - dateringsultraljud

Mellan v. 12-14 blir du erbjuden ett ultraljud för att fastställa graviditetslängd, se om det är fler än ett foster​ samt att upptäcka allvarligare missbildningar. Besöket bokas på inskrivningsbesöket hos barnmorskan. Undersökningen utförs i de flesta fall abdominellt (på magen), ibland vaginalt (via slidan), görs iså fall av läkare. En vuxen är välkommen att följa med, men tyvärr inga barn.

Går du på kvinnohälsovårdsmottagningen i Karlskrona, Lyckeby eller Ronneby görs ditt ultraljud på specialistmottagningen för gravida i Karlskrona. 

Går du på kvinnohälsovårdsmottagningen i Karlshamn, Olofström eller Sölvesborg görs ditt ultraljud på kvinnohälsovårdsmottagningen i Karlshamn.

Vecka 17-19 - rutinultraljud

Runt graviditetsvecka 17-19 blir du erbjuden ett rutinultraljud. Undersökningen underlättas av en fylld urinblåsa. Syftet är att bestämma graviditetslängden och att se antal foster samt att undersöka fostrets organ. Könsbestämning ingår inte i undersökningen. En vuxen är välkommen att följa med, men tyvärr inga barn.

Går du på kvinnohälsovårdsmottagningen i Karlskrona, Lyckeby eller Ronneby görs ditt ultraljud på specialistmottagningen för gravida i Karlskrona.

Går du på kvinnohälsovårdsmottagningen i Karlshamn, Olofström eller Sölvesborg görs ditt ultraljud på kvinnohälsovårdsmottagningen i Karlshamn.

Alla ultraljud görs i medicinskt syfte.

Vid ditt nästa besök hos barnmorskan får du ett moderskapsintyg som du ska skicka in till Försäkringskassan.

Att läsa inför besöket:

Vecka 20

Ett extra besök som bokas efter individuell bedömning.

Vecka 24-25 - graviditetskontroll

Under detta besök börjar barnmorskan kontrollera livmoderns tillväxt och lyssnar på barnets hjärtljud. I samband med besöket tas blodprover, blodtryck och eventuellt vikt.

Från och med vecka 24-25 känner du ofta mer tydliga och regelbundna fosterrörelser. Vi samtalar om barnets förväntade rörelsemönster.

I samband med nästa besök hos barnmorskan erbjuds du en glukosbelastning, ungefär i vecka 27-28, för att kontrollera om du har fått graviditetsdiabetes. I vissa fall görs ytterligare en belastning tidigt i graviditeten. Natten före din bokade tid fastar du från 24.00, vilket innebär att du inte ska äta eller dricka någonting eller ta några mediciner. Du ska heller inte använda tobak och försök undvika stress och kroppsansträngning. Belastningen görs på din kvinnohälsovårdsmottagning och börjar alltid klockan 08.00 och pågår i två timmar. När du kommer får du dricka en sockerlösning och efter två timmars vila tas ett blodprov i fingret som visar ditt blodsockervärde. Provet analyseras direkt. Det här är ett bra tillfälle för dig som gravid att komma själv. Under glukosbelastningen är det viktigt att du är i stillhet och inte äter eller dricker någonting förrän belastningen är klar.

Vi delar även ut ditt moderskapsintyg. I broschyren från Försäkringskassan som du hittar genom länken under rubriken Att läsa inför besöket, i den står mer information som vänder sig till båda föräldrarna.

Från och med nu beräknas varje besök ta ungefär 30 minuter.

Föräldrastöd

Under rubriken filmer finns filmer om föräldrastöd och en visning av vår förlossningsavdelning och BB.

Magplasket

Vattenträning är den mest perfekta träningsformen för dig som är gravid! I det härliga vattnet (33-34 grader) upplever du en lätthet, bra pulsträning, skön smidighetsträning. Passar även dig med besvär från rygg och fogar. I grupp utförs underbara avslappningsövningar varvat med profylax-andning, målbilder, tips och trix av barnmorskan (30 minuter vattenträning och 30 minuter tema/avslappning). I samband med vissa avslappnings- och tillitsövningar arbetar du nära fysiskt tillsammans med dina träningskompisar. Ibland är ni två och två, ibland flera tillsammans.

Kurs om totalt 6 tillfällen.

Intresseanmälan lämnas till din barnmorska.
Kostnad 600 kronor. 

Föda utan rädsla - FUR

Föda utan rädsla (FUR) är en förlossningsförberedande metod som bygger på förståelsen för hur vår kropp och sinne naturligt och fysiologiskt reagerar på smärta, stress, otrygghet - helt normala känslor inför en kommande förlossning. 

Med metoden lär ni er som par konkret och steg för steg att möta värkarna med hjälp av olika verktyg. Genom att förstå hur kroppen fungerar kan vi hjälpa kroppen och sinnet genom en förlossning med mer trygghet och tillit, och därmed en bättre förlossningsupplevelse.

På era individuella besök kan vi berätta om metoden. Vi erbjuder kurs ledd av en certifierad FUR-instruktör. Kursen är en heldag (ibland uppdelat på två halvdagar). Du går kursen tillsammans med partner/medföljande. Kursen är kostnadsfri och du anmäler intresse till din barnmorska. Det kräver tid för hemmaträning, så det är bra att börja förbereda sig senast ett par månader innan beräknad förlossning. På förlossningen finns sedan FUR-instruktörer som hjälper er till en känslomässigt trygg förlossning. 

Att läsa inför besöket:

Filmer

Du som väntar barn har möjlighet att se en föreläsning om förlossningen, en om amning och en om den första tiden med barnet från BMM Hjärtat Region Uppsala. Du hittar föreläsningar på deras webbplats.

De lokala telefonnummer och hänvisningar som finns med på filmen gäller inte i Region Blekinge. För att komma i kontakt med förlossning och kvinnokliniker i Blekinge gör en sökning på hitta vård.

Visning av förlossningsavdelningen och BB i Karlskrona.

Vecka 27-29 - graviditetskontroll

Vid detta besök görs en glukosbelastning, läs mer under vecka 24-25.

Att läsa inför besöket:

Vecka 30-32 - graviditetskontroll

Under detta besök kontrollerar barnmorskan livmoderns tillväxt, lyssnar på barnets hjärtljud och tar ditt blodtryck. Vi samtalar om amning och flaskmatning.

Du kan se en film från förlossningsavdelningen och BB på Youtube.

Du kan få amningsrådgivning via kvinnohälsovårdsmottagningen i Karlshamn. Du når mottagningen på telefonnummer 0454-73 26 60 klockan 08.00-08.30 måndag-torsdag.

För dig som har förlossningsrädsla finns vår Ofeliamottagning.

När barnet är fött kommer ni att gå till barnhälsovårdcentralen (BHV) för att följa barnets hälsa. Det börjar bli dags att bestämma sig för vilken BHV ni vill gå till. Tillsammans med barnmorskan fyller ni i en rapport till BHV som sedan skickas från kvinnohälsovårdsmottagningen.

Att läsa inför besöket:

Att göra inför besöket:

Vecka 34-35- graviditetskontroll

Under detta besök kontrollerar barnmorskan livmoderns tillväxt, lyssnar på barnets hjärtljud och känner hur barnet ligger, samt tar ditt blodtryck.

Vi samtalar om dina tankar och förväntningar inför förlossningen. Vi kommer också att prata om första tiden med barnet.

En föräldraskapsbekräftelse behövs när ett barn föds till ogifta föräldrar. 

Efter födelsen kan detta göras via Skatteverkets hemsida fram till att barnet är 14 dagar. Därefter är det skriftligt hos familjerätten. 

När föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status, till exempel arvsrätt och rätt till pappans efternamn, som barn till gifta föräldrar. Det är kommunerna som ansvarar för att fastställa föräldraskap, läs mer på respektive kommuns webbplats:

 

Att läsa inför besöket:

Vecka 36-37 - graviditetskontroll

Under detta besök kontrollerar barnmorskan livmoderns tillväxt, lyssnar på barnets hjärtljud och känner hur barnet ligger. Vi tar blodprov, blodtryck och vikt. Vi går igenom och sammanfattar din graviditet och dina önskemål inför förlossningen. Om du vill, kan du skriva ett  förlossningsbrev.

Resa till förlossningsavdelningen

När du själv inte kan ta dig till förlossningen för att föda ska du inte ringa ambulans. Ring istället 165 00 (gäller hela länet) och boka en resa genom att förklara att du ska föda. Då får du åka till (inte från) förlossningen oavsett var i Blekinge du bor för 60 kronor. Mer information om telefonnummer och öppettider hittar du på sidan om sjukresor i Blekinge.

Att läsa inför besöket:

Patientinformation efter vaginal förlossning - olika språk.

Vecka 38-39 - graviditetskontroll

Under detta besök kontrollerar barnmorskan livmoderns tillväxt, lyssnar på barnets hjärtljud och känner hur barnet ligger, samt tar ditt blodtryck.

Tidig hemgång innebär att ni åker hem mellan 6-48 timmar efter barnet har fötts. När du som mamma och när ert barn mår bra så finns det möjlighet att åka hem. För att få åka hem tidigt efter förlossningen så ska det inte finnas några medicinska skäl att stanna på förlossningen eller BB. Det finns många goda skäl att vara i er hemmiljö - bland annat för att vila och knyta an till ert nya barn. Naturligtvis finns vi för dig och er familj dygnet runt den första veckan efter barnets födelse, även om ni väljer att åka hem snabbt efter födseln. Ni kan alltid ringa om ni behöver stöd och råd, även på natten. Du hittar mer information på BB:s sida här på 1177.se.

Att läsa inför besöket:

Vecka 40-41 - graviditetskontroll

Under detta besök kontrollerar barnmorskan livmoderns tillväxt, lyssnar på barnets hjärtljud och känner hur barnet ligger, samt tar ditt blodtryck.

Om du inte har fött barn till graviditetsvecka 41+0 görs en kontroll på specialistmottagningen för gravida. Vanligtvis ringer du och bokar den tiden själv dagen innan.

Att läsa inför besöket:

Besök efter förlossningen

Några veckor efter förlossningen är det dags för efterkontroll och då är du välkommen tillbaka till din barnmorska. På efterkontrollen går vi igenom din/er förlossningsupplevelse, den nya familjesituationen och ditt mående. Du får möjlighet att göra en gynekologisk undersökning och får råd om preventivmedel.

Den första veckan efter förlossningen kan du vända dig till BB om du har besvär. Upp till 16 veckor efter förlossningen har du möjlighet att vända dig till kvinnohälsovårdsmottagningen. Räkna med att väntetiden till kvinnohälsovården är minst en vecka. Om du har mer akuta besvär ring 1177.

För amningsrådgivning kan du ringa till BB i Karlskrona eller kvinnohälsovårdsmottagningen i Karlshamn de första sex veckorna efter förlossningen.

Du kan alltid kontakta din barnhälsovårdcentral om du har frågor som handlar om ditt barn.

Att läsa inför besöket:

Att göra inför besöket:

Fyll i hälsodeklarationen för eftervårdsbesöket.

Till toppen av sidan