Att vänta och föda barn i Blekinge

Dina besök hos barnmorskan

Innehållet gäller Blekinge

Under din graviditet har du möjlighet att regelbundet besöka kvinnohälsovårdsmottagningen för att se hur du och ditt väntade barn mår. Här hittar du viktig information som du kan läsa på inför varje graviditetsbesök, så att du kan känna dig väl förberedd.

Gravid kvinna sitter i soffan och ett barn känner på hennes mage.
RFSL:s symbol för HBTQ-certifikat

I Region Blekinge blir du som är frisk förstföderska erbjuden ungefär tio besök hos din kvinnohälsovårdsmottagning. Exakt hur många besök det blir och hur de fördelas bestämmer du och din barnmorska tillsammans, utifrån hur du mår och andra eventuella omständigheter som kan påverka din graviditet. Om du är en frisk omföderska så är det lite glesare mellan besöken än om du är förstföderska.

Alla besök och ultraljud under graviditeten är både kostnadsfria och frivilliga. Du får betala en avgift om du uteblir från ett bokat besök som inte är avbokat senast 24 timmar innan.

Länk till de kvinnohälsovårdsmottagningar som finns i Blekinge.

Du som är gravid eller nyss har fött barn har möjlighet att delta i en enkät kallad Graviditetsenkäten. Läs mer om enkäten och hur du deltar.

I den speciella situation som coronapandemin innebär, fortsätter ändå det vanliga livet och barn föds. Många blivande eller nyblivna föräldrar känner oro, frustration och besvikelse över att bli föräldrar i en situation som snabbt förändras och som inte gått att förutse. Läs mer om oro som blivande eller nybliven förälder.

Från och med andra trimestern kan du bli mer sjuk av en influensa än du skulle ha blivit om du inte var gravid. Därför är rekommendationen att du som är gravid vaccinerar dig innan influensasäsongen börjar. Vaccinet ger också barnet ett bra skydd under nyföddhetsperioden. Vaccinationen startar vecka 45 och är gratis för dig som är gravid. För att vaccinera dig vänder du dig till din vårdcentral. 

Mer information om influensavaccin.

Mer information om influensa.

Information om influensavacccination på olika språk

Film om fosterdiagnostik från Region Uppsala.

Visning av förlossningsavdelningen och BB i Karlskrona.

Till toppen av sidan