INFEKTIONER PÅ HUDEN

HPV, humant papillomvirus

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus som finns i över hundra olika typer. Några typer kan ge cellförändringar som i ovanliga fall kan leda till cancer, framför allt i livmoderhalsen. Andra HPV-typer kan orsaka vårtor, oftast på händer och fötter. Dessutom finns några typer som kan orsaka vårtor i underlivet, så kallade kondylom.

Hos de allra flesta läker HPV av sig själv. Genom att vaccinera sig kan man skydda sig mot två av de HPV-typer som orsakar cancer.

Symtom vid HPV

Oftast märker du ingenting om du smittats med HPV, men av en del HPV-typer kan du få vårtor på händer eller fötter. Du kan också få vårtor i underlivet, så kallade kondylom. De HPV-typer som orsakar cancer brukar inte orsaka vårtor. 

Cellförändringar i livmoderhalsen syns inte och ger oftast inga besvär, utan kan bara upptäckas genom cellprovtagning.

När och var ska jag söka vård

Du behöver inte söka vård om du har lämnat ett cellprov och då fått besked om att du har en HPV-infektion. Du som samtidigt har cellförändringar som syns i mikroskop får en kallelse till en gynekologmottagning. Du som inte har cellförändringar får en kallelse för ny provtagning tre år senare.

Sök vård på en vårdcentral, ungdomsmottagning, eller hos en gynekolog om du tror att du har kondylom. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Du som bor på en ort där det finns en venereologisk mottagning, som också ofta kallas Sesammottagning eller hud- och könsmottagning, kan även söka vård där.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och råd om vad du kan göra själv.

Så smittar HPV

HPV sprids från person till person genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel genom sex. HPV kan smitta genom alla typer av sex, mellan man och kvinna, mellan kvinnor och mellan män. HPV smittar vid penetrerande sex, vid smeksex och vid andra typer av sex.

Kondylomvårtor och vårtor på händer och fötter är smittsamma, men HPV kan spridas även om det inte finns vårtor.

Hur kan jag skydda mig mot HPV?

Kondom ger ett visst skydd mot HPV. Det skyddar inte till hundra procent eftersom viruset kan sitta på andra ställen än där skyddet sitter.

Det finns idag två sorters vaccin mot de två HPV-typerna 16 och 18 som orsakar de flesta fall av livmoderhalscancer. Ett av vaccinerna skyddar också mot kondylom.

Barn erbjuds kostnadsfri vaccinering mot HPV. Från och med hösten 2020 ingår vaccination mot hpv i det allmänna vaccinationsprogrammet för både pojkar och flickor. Tidigare har det endast gällt för flickor.

Kvinnor som röker har större risk att få cellförändringar och livmoderhalscancer av HPV-infektioner. Det finns hjälp att få för dig som vill sluta röka.

Behandling vid HPV

Det finns ingen behandling mot själva virusinfektionen. Oftast läker den av sig själv, men det kan ta tid, ofta omkring ett år. De flesta vårtor eller cellförändringar går bort av sig själv utan någon särskild behandling.

Du kan behandla kondylom eller andra vårtor som inte försvinner av sig själv med ett läkemedel som du stryker på vårtorna. Andra sätt att behandla vårtorna är att en läkare skär, fryser eller bränner bort dem. 

Du som har en HPV-infektion som orsakar cellförändringar erbjuds behandling om förändringarna riskerar att utvecklas till cancer. Förändringarna opereras då bort. Efter behandlingen brukar också HPV försvinna, men det kan ta sex till tolv månader.

Vad är HPV?

HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. De HPV-typer som kan ge allvarliga cellförändringar finns hos väldigt många i befolkningen. Nästan alla som bor i Sverige beräknas få sådant virus åtminstone någon gång under sin livstid. För det mesta vet man inte om att man har blivit smittad. Men kroppen har nästan alltid en god förmåga att läka ut HPV. Efter ungefär ett år har de flesta blivit av med viruset.

Endast långvariga HPV-infektioner kan ge cellförändringar

Vissa HPV-infektioner är tillfälliga, de läker ut och är ofarliga. Hos ett litet antal kvinnor blir infektionen långvarig och kan då ge upphov till cellförändringar.

Du som har fått besked om att du har HPV vid en gynekologisk cellprovskontroll och inte har cellförändringar, kontrolleras igen efter tre år. De allra flesta har då blivit av med sin infektion. Det är bara om du har kvar infektionen som ytterligare utredning behövs. Det finns även då gott om tid för att förhindra att cancer utvecklas.

Av alla HPV-typer är det 13 stycken som kan ge cancer i livmoderhalsen.

Andra HPV-infektioner

Förutom HPV som upptäcks vid gynekologisk cellprovskontroll finns det typer som ger olika typer av vårtor. Vissa HPV-typer orsakar vanliga vårtor, handvårtor och fotvårtor. Andra HPV-typer orsakar könsvårtor, så kallade kondylom. Vårtorna är ofarliga och du får oftast inga besvär. De försvinner nästan alltid av sig själv, men det kan ta tid.

De HPV-typer som orsakar cancer brukar inte orsaka vårtor. Förutom cancer i livmoderhalsen kan HPV även orsaka mer ovanliga cancerformer. Till exempel cancer i halsen, munhålan, ändtarmsöppningen, kvinnans yttre könsorgan, i slidan eller på penisen.

Undersökningar och utredningar

Kvinnor mellan 23 och 60 år kallas regelbundet till gynekologiska cellprovskontroller. Det är frivilligt att gå, men det är bra att göra det. Cellprovskontrollerna är ett bra skydd mot livmoderhalscancer eftersom cellförändringar då kan upptäckas och tas bort innan de utvecklas till livmoderhalscancer.

HPV-analys

De cellprover som lämnas vid en gynekologisk cellprovtagning kan dels analyseras för HPV och dels analyseras med mikroskop för att hitta cellförändringar. Hur det görs på ditt prov beror på din ålder. Läs mer om detta i Gynekologisk cellprovtagning.

Jag har fått besked om att jag har HPV, hur påverkar det mitt sätt att leva?

Du som har en fast manlig partner som du redan har haft oskyddat sex med behöver inte börja använda kondom. Även om du har fått behandling av cellförändringar och HPV har försvunnit kan du leva som vanligt. Det finns inga belägg för att du riskerar att återsmittas av din partner.

Du som inte har en fast partner bör, precis som alla andra, se till att nya manliga partners använder kondom. Kondom ger skydd mot alla sexuellt överförbara infektioner.

En del vill veta varifrån infektionen kommit men det är väldigt svårt att få reda på. Du kan ha fått dessa virus för länge sedan. Så kallad partnerspårning görs inte och hälso- och sjukvården kommer inte att erbjuda provtagning av partners. Även hos män läker virus i stort sett alltid ut.

Viktigt att förstå

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan