Vaccination av dos 3.Det här meddelandet avser Västmanland

Endast du som är född 1956 eller tidigare, du som har hemtjänst eller hemsjukvård, och du som arbetar på särskilt boende för äldre, inom hemtjänst eller hemsjukvård kan boka tid just nu.

Läs mer om intervallet mellan doserna och boka tid.

Om covid-19 – coronavirus

Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa, men du kan också få andra symtom. Lämna prov om du får symtom, och stanna hemma så länge som behövs. Oftast går covid-19 över av sig själv, men ibland behövs vård på sjukhus.

Den här texten finns också på lätt svenska.

Till toppen av sidan