Om covid-19 – coronavirus

Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa, men du kan också få andra symtom. Oftast går covid-19 över av sig själv, men ibland behövs vård på sjukhus.

En kortare version av den här texten finns på lätt svenska.

Du kan få covid-19 flera gånger.

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. En del blir allvarligt sjuka, men de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka.

Här är några vanliga symtom. Du kan ha ett eller flera av symtomen: 

 • snuva
 • feber
 • ont i halsen
 • ont i huvudet
 • förändrad lukt och smak
 • hosta 
 • svårt att andas
 • ont i musklerna och lederna.

Symtomen kommer oftast efter två till tre dagar om du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

En del kan bli sjukare efter någon vecka

För en del personer blir sjukdomen allvarligare någon vecka efter de första symtomen. Då kan du få svårt att andas, bli andfådd eller känna dig svag eller förvirrad.

Vad ska jag göra om jag får symtom?

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Det gäller både vuxna och barn. Stanna hemma tills du känner dig frisk.

De flesta smittar inte längre när de mår tydligt bättre och är utan feber. Det gäller även om du har kvar till exempel lite snuva eller lätt hosta. 

Läs om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär.

Läs mer: Behöver jag lämna prov för covid-19?

Du som har en ökad risk

Risken att bli allvarlig sjuk i covid-19 ökar om du inte är vaccinerad fast du rekommenderas att vaccinera dig. Det gäller till exempel om något av följande stämmer:

Fortsätt att ta de läkemedel du behöver enligt läkarens ordination. Prata med en läkare eller sjuksköterska om du får behandling men är osäker på hur du ska göra.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har hög feber i mer än fyra dygn.
 • Du blir andfådd när du rör dig.
 • Du är så orkeslös att du har svårt att vara uppe. 

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Så smittar covid-19

Man är mest smittsam de första dagarna av sjukdomen. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk.

Viruset sprids om den som är sjuk till exempel hostar, nyser, skrattar eller sjunger.

Du kan smittas om du andas in viruset eller får det på händerna och sedan rör vid näsan, munnen eller ögonen. 

Oftast räcker det att hålla ett avstånd på någon till några meter till en person med covid-19 för att undvika att smittas.

Risken att viruset sprids är högre där det är trångt och ventilationen är otillräcklig.

Du kan bli sjuk flera gånger

Att ha haft covid-19 ger ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Men du kan få covid-19 flera gånger. Det beror på att skyddet minskar med tiden. Viruset kan också förändra sig så att kroppens skydd minskar. Du kan få covid-19 även om du är vaccinerad.

Du som är gravid

Du som är gravid behöver inte söka vård om du blir sjuk med lätta symtom. Det gäller om du inte har något annat tillstånd eller någon sjukdom som ökar risken att bli allvarligt sjuk.

Läs också: När och var ska jag söka vård?

En del rekommenderas att lämna prov

En del gravida med symtom rekommenderas att lämna prov för covid-19. Kontakta barnmorskemottagningen om du får symtom och har till exempel diabetes, högt blodtryck eller kraftig övervikt.

Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller där du är.

Du som ammar

Du kan amma barnet, även om du har covid-19.

Viktigt att du vaccinerar dig

Vaccinera dig mot covid-19 så snart du kan, om du inte redan är vaccinerad.

Läs mer: Jag är gravid. Kan jag verkligen vaccinera mig mot covid-19?

Undersökning och utredning

Om du behöver vård kan du få lämna prov som visar om du har covid-19. 

Här är exempel på undersökningar om du behöver utredas mer:

Behandling vid allvarlig sjukdom

Covid-19 går oftast över utan att du behöver söka vård.

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk kan behöva behandling med virushämmande läkemedel. Det gäller även om du är vaccinerad, och särskilt om du är äldre. Läkemedlen kan mildra sjukdomen. En läkare bedömer om du behöver virushämmande läkemedel.

Ibland behövs vård på sjukhus

En del som får covid-19 blir mer sjuka, i exempelvis lunginflammation. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling på sjukhus, även om det är ovanligt.

Behandlingen kan vara att få extra syrgas eller annan hjälp som kan underlätta andningen.

Kortison eller andra läkemedel kan behövas för att hämma en inflammation. Ibland behövs antibiotika. Blodförtunnande läkemedel minskar risken för blodproppar. 

Vad är covid-19?

Covid-19 orsakas av ett så kallat coronavirus, som har fått namnet SARS-CoV-2.

Sjukdomen är en pandemi. Det betyder att den har spridits till stora delar av världen samtidigt.

Vaccination bästa skyddet

Att vaccinera sig mot covid-19 ger ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk eller att dö av covid-19.

Läs mer: Vilken rekommendation gäller för mig?

Vanligt med varianter av virus

Det är vanligt att virus förändras så att det finns flera varianter. Det gäller även viruset som orsakar covid-19. 

När viruset förändras kan det påverka hur viruset sprids, vilket skydd vaccination ger eller hur sjuk du blir om du smittas.

Några virusvarianter som orsakar covid-19 är de så kallade delta och omikron. 

Folkhälsomyndigheten övervakar varianter av viruset som orsakar covid-19.

Mer information

Du som har allmänna frågor om covid-19 kan ringa telefonnummer 113 13 eller läsa på webbplatsen krisinformation.se.

Det finns teckentolkad information om covid-19 på folkhalsomyndigheten.se

Här hittar du information om covid-19 på lätt svenska.

Du som är ett barn kan se en film och få mer information om coronaviruset här.

mer på 1177.se

Covid-19: Vad kan jag göra själv om jag är sjuk?

Här är råd till dig som har till exempel en förkylning, influensa eller covid-19. Råden gäller om du kan vara hemma utan att behöva vård. Det är viktigt att du kontaktar vården om dina symtom förvärras.

Så kan du må bättre efter covid-19

Efter covid-19 kan det vara olika innan man mår som vanligt igen. För en del tar det tid. En del får så kallad postcovid. Läs om hur du kan må, vad du kan göra och när du bör söka vård.

För barn: Om covid-19 och corona

Covid-19 är en sjukdom som sprids med ett coronavirus. Det är vanligt att bli sjuk som vid en förkylning.

Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig?

Du rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19 om du är 65 år eller äldre, eller om du har en öka risk att bli allvarligt sjuk.

Till toppen av sidan