VÄVNADSPROV OCH CELLPROV

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren.

Västerbotten

Boka om eller avboka en tid

Du kan boka om din tid för cellprovtagning direkt på nätet. Klicka på länken nedan för att komma till tjänsten för om- och avbokning.

Omboka eller avboka tid för cellprov 

Logga in med hela ditt personnummer och den kod som står på din kallelse.

Du bör boka om tiden om du

 • förväntar dig ha mens vid provtagningstillfället
 • är gravid i 15:e graviditetsveckan eller mer
 • har fött barn för mindre än fyra månader sedan. 

För frågor kring inloggningen, kontakta laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Expeditionen för gynekologisk cellprovskontroll 

Telefon: 090-785 91 32

Om du inte har möjlighet att boka om din tid via nätet så kan du ringa till expeditionen för gynekologisk cellprovskontroll för att ändra din tid.

Har du frågor om själva provtagningen eller behöver tolk kontaktar du barnmorskan på den hälsocentral du har blivit kallad till.

Västerbotten

Vad kostar det?

Gynekologisk cellprovtagning är gratis

Västerbotten

Vilka blir kallade?

I Västerbotten gäller följande:

 • Du som är mellan 23 och 50 år får en kallelse till cellprovtagning vart tredje år.
 • Du som är mellan 50 och 68 år får en kallelse till cellprovtagning vart femte år.
 • Du som har fyllt 68 år och aldrig har blivit behandlad för cellförändringar får ingen mer kallelse.
 • Du som har fyllt 68 år och tidigare har blivit behandlad för cellförändringar får en kallelse till cellprovtagning vart tredje år.

Vad är ett gynekologiskt cellprov?

Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen. Den kallas för livmodertappen och mynnar ut i slidan.

Cellprovet tas från nedersta delen av livmoderhalsen, på livmodertappen som mynnar ut i slidan.

Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar. En del cellförändringar kan utvecklas till livmoderhalscancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. Provet kan även visa på cancer, men det är mycket ovanligt.

Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar kan upptäckas och enkelt tas bort innan de har utvecklats till cancer.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt. Däremot ska du inte lämna cellprov om du har mens. Du bör boka en ny tid om du har mens den dag du ska göra provtagningen.

Provtagningen är helt riskfri och det går bra att ta provet även om du är gravid.

Så går undersökningen till

När provet ska tas får du klä av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Läkaren eller barnmorskan kan ta provet på lite olika sätt. Oftast används en spatel som stryks mot livmodertappen och sedan en liten mjuk borste där livmoderhalsen börjar.

En del tycker att det är obehagligt att ligga i en gynekologstol, men provtagningen tar bara någon minut. Det brukar inte göra ont. En del kan känna obehag men det går snabbt över.

Du får svara på frågor

Ofta får du svara på några frågor i samband med provtagningen. Svaren är viktiga för att provet ska analyseras på rätt sätt.

Här är några exempel på frågor som du kan behöva svara på:

 • När var första dagen för din senaste mens?
 • Har mensen upphört?
 • Använder du preventivmedel och vilket i så fall?
 • Behandlas du med hormoner mot klimakteriebesvär?
 • Är du gravid eller har du fött barn under det senaste året?

Uppgifterna skickas med provet och underlättar för laboratoriet att göra en bedömning.

Självprovtagning av HPV erbjuds tillfälligt i vissa regioner

I vissa regioner har provtagningen för HPV upphört under covid-19-pandemin. Det beror på risken för smitta och att det inte har funnits tillräckligt med sjukvårdspersonal för att utföra provtagningen. Därför erbjuder dessa regioner självprovtagning av HPV fram till juni 2021.

Självprovtagning av HPV innebär att du tar provet själv istället för att låta sjukvårdspersonal göra testet. Du får provtagningsmaterial och instruktioner om hur provet tas. Sedan skickas provet med post till ett laboratorium för analys.

Så mår du efteråt

Efter provtagningen kan du fortsätta med dina vanliga aktiviteter. Livmoderhalsens slemhinna blöder lätt och det är vanligt att du får en liten blödning efter en undersökning. Blödningen försvinner efter någon dag.

När får jag svar?

Ett brev med provsvaret brukar komma inom sex veckor, men ibland kan det ta längre tid. Ungefär 95 av 100 prov är utan cellförändringar och bedöms som normala. Svaret får du då direkt hemskickat.

Ibland, men det är ovanligt, går provet inte att analysera. Det beror oftast på att det innehåller för få celler. Då blir du kallad till en ny cellprovtagning.

Det skiljer sig mellan olika regioner hur ofta du kallas och hur cellprovet analyseras. 

Läs mer om cellprov, vilka som kallas och hur provet analyseras i din region:

Du som bor i någon av regionerna Gävleborg eller Västernorrland läser vidare här.

Du som bor i en region som inte nämns i ovanstående länk, läser vidare här.

Texten finns översatt - Other languages

Till toppen av sidan