Funktionsnedsättning

Här kan du läsa om olika funktionsnedsättningar och vilken hjälp och stöd som finns att få.

Innehåll - Funktionsnedsättning

Olika funktionsnedsättningar

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet.

Funktionsnedsättning hos barn

Läs om bland annat barn- och ungdomshabilitering och om hur du kan prata med barn om funktionsnedsättning.

Habilitering och rehabilitering

Här får du mer information om bland annat habilitering och rehabilitering av barn och ungdomar samt om habilitering och rehabilitering vid synnedsättning eller hörselnedsättning.

Tolkservice

Läs om hur du beställer tolk och vilka tolktjänster som finns för dig som har en funktionsnedsättning.

Hjälpmedel

Här kan du läsa om olika sorters hjälpmedel och hur det går till att få dem. Du kan också läsa om olika typer av stöd som du kan få om du har en funktionsnedsättning.