Ovanliga infektioner och tillstånd

Rabies

Rabies är en virussjukdom. Den smittar från däggdjur till människa via saliv, till exempel om du har ett sår på huden eller blir slickad i ansiktet. Rabies är nästan alltid en dödlig sjukdom om den inte behandlas snarast, senast inom två dygn.

Det är bra att vaccinera dig mot rabies om du ska vara i länder där smittan är mer vanlig. Då har du ett bra skydd mot sjukdomen, men du måste ändå fylla på med en dos vaccin senast inom två dygn och en dos tre dygn senare om du blir biten eller slickad av ett smittat djur.

Till toppen av sidan