VÅRD VID RESA UTOMLANDS

Vård utomlands

Blir du sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler, som beror på vilket land du är i.

Reglerna skiljer sig också åt beroende på hur fort du behöver vård.

I en del länder kan du få akut, nödvändig vård, till samma kostnad som invånarna i det land du är i. Förutsättningen är att du är på tillfälligt besök, till exempel på semester. Nödvändig vård är sådan vård som inte kan vänta tills du kommer hem igen.

Du kan ha rätt till ersättning om du väljer att söka planerad vård utomlands. Det kan till exempel gälla om du behöver en behandling som inte finns att få i Sverige. Du kan också bli skickad för vård utomlands av den region som du tillhör. Då betalar regionen vårdkostnaderna.

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Storbritannien

Storbritannien är inte längre medlem i EU. På Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller just nu. 

Nödvändig vård

EU:s medlemsländer har kommit överens om att alla som ingår i sitt hemlands socialförsäkringssystem ska få ett EU-kort.

Befinner du dig i ett nordiskt land och behöver nödvändig vård får du det till samma kostnad som de som bor i det landet. För att få den vård som är nödvändig för dig ska du visa legitimation och lämna din adress i det land du bor.

Boende i de nordiska länderna har också rätt till ersättning för merutgifter vid hemtransport. Då ska läkaren bedöma att du behöver färdas på ett annat sätt än du skulle ha gjort annars.

EU-, EES-länder och Schweiz

Som försäkrad i det svenska socialförsäkringssystemet har du rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett så kallat EU-kort. Det visar att du ingår i det svenska socialförsäkringssystemet. Har du med dig kortet vid tillfällig vistelse i EU, EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt i Schweiz, har du rätt till nödvändig sjukvård till samma kostnad som de som bor i det land du befinner dig. EU-kortet beställer du från Försäkringskassan. Kortet, som är gratis, gäller i tre år och är personligt. Även barn måste ha ett eget kort.

Du ska inte behöva åka hem enbart för att få återkommande vård. Exempel på det är en kronisk sjukdom eller medicinska kontroller, till exempel diabetes- eller blodtryckskontroller. Även om det räknas som nödvändig vård är det ändå bra att förbereda den läkare eller vårdpersonal som du kommer att bli behandlad av att du behöver vård. Den behandlande läkaren i Sverige bör också veta att du ska resa iväg.

EU-kortet ska visas tillsammans med en ID-handling varje gång du söker vård. Har du glömt ditt EU-kort eller inte hunnit skaffa ett, kan du få ett intyg från Försäkringskassan om att du är berättigad till ett EU-kort. Ett sådant intyg kan till exempel skickas med fax till det sjukhus eller den klinik du behandlas på.

Ersättning i efterhand

Ibland är det också möjligt att få ersättning från Försäkringskassan när du kommer hem. Till exempel om vårdgivaren inte godtar EU-kortet, trots att det borde gälla. Då är det viktigt att ha kvitto på utläggen. Du kan få ersättning för vad vården skulle ha kostat om du skulle ha fått den i Sverige, minus patientavgifter. Förutom sjukvårdkostnader kan du också få utgifter för tandvård, läkemedel och hjälpmedel ersatta.

Om du använt ditt EU-kort är det Försäkringskassan i Sverige som betalar för vården till det land där du fått den. Själv betalar du samma avgifter som de som bor i landet betalar.

En privat reseförsäkring täcker oftast ytterligare kostnader, till exempel för vård hos privata vårdgivare som inte ingår i landets allmänna sjukvårdssystem och kostnader för sjuktransport hem.

Studenters rätt till vård

Om du är socialförsäkrad i Sverige och studerar i något EU- eller EES-land, eller i Schweiz, har du rätt till nödvändig sjukvård i det landet på samma villkor som landets invånare eftersom det räknas som en tillfällig vistelse. Då ska du ha ditt EU-kort med dig till sjukhuset eller kliniken.

Överenskommelser med länder

Sverige har överenskommelser om sjukvård, som också kallas konventioner, med några länder utanför Europa: Australien, Algeriet, Israel, Turkiet och delstaten Québec i Kanada.

Konventionerna ger rätt till olika typer av vård, som Försäkringskassan kan informera om. Då visar du ditt svenska pass och ibland behövs även ett intyg du fått från Försäkringskassan. EU-kortet gäller inte.

Övriga länder

Du måste själv betala dina sjukvårdskostnader om du blir sjuk i något annat land i världen.

Du som har en hemförsäkring kan ha ett reseskydd. Via en larmcentral som är kopplad till den försäkring du har kan du få information om vilket sjukhus du kan kontakta om du blir sjuk utomlands. Du kan också via larmcentralen få hjälp med att betala vårdkostnaderna och även hjälp med hemtransport om det skulle behövas.

Tillstånd för planerad vård

Du kan i förväg söka tillstånd från Försäkringskassan om du vill söka planerad sjukvård inom EU, på Island, i Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Du kan få ett förhandstillstånd för planerad vård utomlands om du har en sjukdom som behandlas i den vanliga vården i Sverige, men där väntetiden för dig beräknas bli för lång. Den vård du söker utomlands ska ingå i det allmänna sjukvårdssystemet i det landet. Det är viktigt att den behandling och vård du vill ha utomlands är erkänd och vetenskapligt beprövad.

Försäkringskassan ger ett intyg för vården om du får ett förhandstillstånd, men du ska själv boka in vården och du betalar själv resan fram och tillbaka. När du får vården utomlands visar du upp Försäkringskassans intyg och betalar ingenting mer än eventuell patientavgift.

Efteråt kan du hos Försäkringskassan ansöka om ersättning om du har betalat en högre patientavgift än vad du skulle ha betalat för samma vård i Sverige. Det går också att få ersättning för boende och resor i direkt samband med vården.

Om du behöver ha en medföljande person som hjälp kan den personen också ha rätt till ersättning för sina kostnader. Det kan till exempel gälla boende under vårdtiden.

Förhandsbesked

Du kan få ett förhandsbesked från Försäkringskassan om du planerar att söka vård i ett EU- eller EES-land. Då får du veta om du kan få ersättning i efterhand och hur högt beloppet i så fall blir för just den behandling du vill ha. Det högsta ersättningsbelopp du kan få motsvarar det som det skulle ha kostat regionen om du fått samma behandling i Sverige.

Du kan inte få ett förhandsbesked om du söker vård i Schweiz.

Ersättning i efterhand

Även om du inte frågar Försäkringskassan i förväg kan du få ersättning i efterhand för planerad vård i EU- och EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge. Försäkringskassan gör en bedömning av den vård som du fått. Ersättningen kan inte bli högre än vad samma behandling hade kostat om du fått vården i Sverige.

Du har i princip rätt till ersättning om det rör sig om en sjukdom som du hade kunnat få vård för i den allmänna sjukvården i Sverige.

Din vårdgivare kan ingå i det nationella allmänna sjukvårdssystemet, men behöver inte göra det. Ersättning kan ges oberoende av hur lång väntetiden är i Sverige. Du ska själv boka in och betala hela vårdkostnaden liksom resan fram och tillbaka.

När du söker ersättning för vården från Försäkringskassan krävs originalkvitton. När du får ersättning i efterhand gäller högkostnadsskyddet för sjukvård. Du kan också få utgifter för tandvård, läkemedel och hjälpmedel ersatta. Kostnaden för resor och boende ersätts däremot inte.

Övriga länder

Du i måste allmänhet själv betala för vårdkostnaderna om du söker planerad vård i ett land utanför Norden, EU, Liechtenstein och Schweiz.

Regionen kan erbjuda vård utomlands

Regionen där du bor har normalt inget ansvar för den sjukvård som du får i andra länder.

Det förekommer att regionerna sänder patienter utomlands för olika typer av vård, till exempel om du behöver en mycket specialiserad vård som inte finns i Sverige. Då betalar regionen kostnaderna för vård, resa och uppehälle. Som patient betalar du endast vanlig patientavgift.

Rehabilitering utomlands

Dessutom kan du på regionens initiativ få rehabilitering utomlands, främst i varmare länder. Det handlar oftast om rehabilitering om du till exempel har en reumatisk eller neurologisk sjukdom, eller en hudsjukdom.

Hemtransporter

Du får betala resan själv om du har fått sjukvård i ett EU- eller EES-land eller något annat land och måste åka eller transporteras hem på ett annat sätt än du planerat. Det gäller om du till exempel behöver åka hem med ett dyrare färdmedel eller om du måste transporteras med ambulansflyg. Det är likadant om någon avlider utomlands.

Normalt ersätter reseförsäkringar för hemresor och hemtransporter, även av avlidna.

Nordiska länder

Du kan få ersättning för hemresor och hemtransporter om du fått nödvändig vård i ett nordiskt land och på grund av det får en fördyrad resa hem. Vanligast är att merkostnaden för resan betalas av sjukhuset där du fått vården, som sedan får ersättning av Försäkringskassan.

Hemtransport av en avliden kan du inte få ersättning för.

Patientförsäkring

Patientförsäkringen, som ger rätt till ersättning om du skadas inom vården, gäller inte för vård du fått utomlands. Undantaget är om vården ges på regionens initiativ och bekostnad.

Till toppen av sidan