Ovanliga infektioner och tillstånd

Gula febern

Gula febern är en virussjukdom. Den sprids med myggor och finns i delar av Afrika och Sydamerika. Gula febern är en livshotande sjukdom med hög dödlighet.

Det är bra om du vaccinerar dig mot gula febern om du ska vara i områden där sjukdomen finns. Då får du ett mycket bra skydd mot sjukdomen.

Var finns gula febern?

Sjukdomen finns i många områden i delar av Afrika och Sydamerika. Risken att bli smittad är störst i Afrika.

Symtom på gula febern

Inkubationstiden är oftast tre till sex dagar. Den är som längst en vecka.
Inkubationstiden är den tid från det att du blir stucken av en infekterad mygga tills du blir sjuk.

Du som blir smittad av gula febern blir livshotande sjuk. Det är vanligt att få något eller några av följande symtom:

  • hög feber
  • muskelvärk och huvudvärk
  • gulsot på grund av leverinflammation
  • blodblandade diarréer
  • kräkningar.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård om du får feber tillsammans med muskelvärk eller huvudvärk när du vistas i områden där gula febern finns.

För aktuell information kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du insjuknar inom en vecka efter återkomst från ett område med risk för gula febern. 

Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Behandling mot gula febern

Det finns bara förebyggande behandling i form av vaccination mot gula febern.

Du som är smittad eller sjuk får behandling på sjukhus.

Om du insjuknar i Sverige

Du som insjuknar i Sverige får behandling på en infektionsklinik. Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. All vård är avgiftsfri, både undersökning och behandling.

Hur kan jag förebygga risken för gula febern?

Förutom att vaccinera dig bör du också använda ett myggmedel dagtid.

Mer på 1177.se

Reseråd och vaccinationer

Här kan du läsa mer om allmänna råd inför resan, information om sjukdomar och vilka vaccinationer som kan behövas.

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Till toppen av sidan