OVANLIGA INFEKTIONER

Gula febern

Gula febern är en virussjukdom som sprids med myggor och finns i delar av Afrika och Sydamerika. Gula febern är en livshotande sjukdom med hög dödlighet.

Du kan skydda dig mot gula febern med vaccination.

Symtom på gula febern

Du blir allvarligt sjuk med hög feber, muskel- och huvudvärk, gulsot på grund av leverinflammation, blodtillblandade diarréer och kräkningar.

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt om du får hög feber under eller veckan efter en utlandsresa i länder där sjukdomen finns.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Så smittar gula febern

Gula febern är en virussjukdom som sprids med myggor. Sjukdomen smittar inte vid direktkontakt mellan människor. Det tar mellan tre till sex dagar från att du smittats tills du blir sjuk.

Behandling

Det finns bara förebyggande behandling med vaccination mot gula febern.

Till toppen av sidan