Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Avgifter

Det här får du betala för i vården

Det här får du betala för i vården - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

Här nedanför kan du se några av de vanligaste besöken i vården, vilka av dem som är gratis och vilka som kostar.

Om du vill veta mer om kostnader för

dina besök i vården kan du fråga personalen om

vad som gäller för just dig.

 

Besök, vård och behandling i vården som

kostar kan du betala med kort,

faktura eller autogiro.

 

Om du inte har möjlighet att betala med kort,

faktura eller autogiro så kan du

betala med kontanter.

Du kan betala vård via autogiro

Besök i vården som kostar pengar kan

du betala genom att använda en service som

bankerna i Sverige har, autogiro.

 

När du använder autogiro ger du din

bank tillåtelse att sköta betalningar från

ditt bank-konto till landstingets bank-konto.

Det här gör du genom att fylla i en blankett som

kallas för medgivande-blankett.

 

Så här gör du

På blanketten ska du bland annat skriva

vilket kontonummer som banken ska

dra pengarna från och din namn-underskrift.

Ladda ned och skriv ut blanketten, pdf, öppnas i nytt fönster.

Du kan också beställa blanketten via

e-post: kundfakturafragor@regionvasterbotten.se eller

på telefon: 090-785 90 47.

 

Blanketten skickar du i ett kuvert till:

Region Västerbotten

Ekonomistaben, Kundfakturering

901 85 Umeå

 

Det är ditt ansvar att det finns

pengar på ditt konto dagen före

det datum som banken drar pengarna.

Vill du avsluta autogirot kan du kontakta

löne-och faktureringsbyrån eller din bank.

 

Om du har ett friskvårdsavtal hos

folktandvården och vill betala dina besök med

autogiro kan du kontakta din

tandläkar-mottagning så hjälper de dig med det.

För den här vården behöver du inte betala något

 • Hälsovård och sjukvård för 
  barn och ungdomar som är 
  yngre än 20 år
 • Tandvård för barn och ungdomar
  till och med det år du fyller 23.
 • Besök för personer som är 85 år eller äldre
 • Besök vid ungdomsmottagning
 • Besök vid barnavårds-central, BVC 
  eller mödravårds-central, MVC
 • Specialist-mödravård
 • När vårdpersonal skriver ut 
  eller förlänger ett recept och det
  inte sker i samband med ett besök
 • Om läkaren vill att du ska ta 
  prover när du gör ett läkarbesök
 • Cellprov i underlivet för kvinnor
 • Akuta besök hos specialist-läkare när
  du har remiss
 • Röntgen och andra utredningar
  i samband med besök på
  akutmottagning och övriga akuta besök
 • När vårdpersonal själva beslutat att
  göra hembesök
 • Hembesök i kommunernas 
  särskilda boenden
 • Hemsjukvårds-besök
 • Om du bor i kommunens särskilda
  boende-former och behöver nytt
  recept eller förlänga det gamla
 • Besök hos patient med 
  psykisk funktions-nedsättning
 • Vård i hemmet till svårt sjuka patienter,
  så kallad avancerad hemsjukvård, AHS
 • Påfyllning av tablett-dosett
 • En spruta med medicin mot 
  psykisk sjukdom
 • Antabus-behandling
 • Medel för sårvård till personer som 
  behöver behandling längre än
  3 månader
 • Blöjor för vuxna
 • Rådgivning och annat personligt stöd 
  till barn, unga och vuxna som har rätt 
  till stöd och service enligt LSS
 • Råd, stöd och behandling till personer 
  som är inskrivna vid habiliteringen
 • Tand-undersökning i hemmet eller 
  i särskilt boende för personer som har
  rätt till nödvändig tandvård.

200 kronor för ett vårdbesök

Det mesta av hälsovården och sjukvården i

Sverige betalar vi alla tillsammans genom

våra skatter.

Men ibland måste du också betala en avgift för

din vård eller din behandling.

Det du betalar kallas patientavgift.

 

Patientavgiften är 200 kronor per vårdbesök.

Du måste alltså betala en patientavgift på 200 kronor

för alla vårdbesök som inte är gratis.

Det här får du också betala för

 • Om du inte kommer till en bokad
  tid och inte avbokar tiden,
  måste du betala 200 kronor.
  Det gäller också barn och unga. 
 • För vaccination betalar du 
  200 kronor för varje besök och 
  vad själva vaccinet kostar.
  Vissa vaccinationer är gratis,
  till exempel inom barn-hälsovården.

Recept och intyg

Kontakta vården i god tid om du behöver förlänga

ett recept eller få ett sjukintyg för att

förlänga en sjukskrivning.

Om du vill få receptet eller intyget samma dag

som du kontaktar eller besöker vården måste du

betala 200 kronor för det.

Avgifter för vissa hjälpmedel

För vissa hjälpmedel finns det avgifter.

 

Personalen som skriver ut hjälpmedel kan

informera dig om vilka hjälpmedel du måste

betala en avgift för.

 

Personal som skriver ut hjälpmedel kan

till exempel vara arbets-terapeut,

syn-pedagog eller sjukgymnast.

 

Det kostar 200 kronor när du får hjälp med

att prova ut eller anpassa ditt hjälpmedel

 

Barn och ungdomar som är yngre än 20 år

behöver inte betala något för hjälpmedel.

Det här får du betala om du ligger på sjukhus

Om du ligger på sjukhus kostar det

100 kronor för varje dag.

 

Om du ligger på sjukhus i 30 dagar betalar du

1 tusen 200 kronor för den perioden.

Det kallas för högkostnads-tak.

Personer som är yngre än 40 år och som får

aktivitets-ersättning eller sjuk-ersättning

betalar 50 kronor för varje dygn på sjukhus.

 

Dessa personer betalar ingen vård-avgift

om de är inlagda på sjukhus:

 • Barn och ungdomar som är 
  yngre än 20 år
 • Personer som sitter anhållna
 • Personer som vårdas för någon 
  allmän-farlig sjukdom.
  Allmän-farlig sjukdom kan till exempel
  vara hiv-infektion, sorkfeber eller
  salmonella

30-minuters-regeln

Om du har bokat en tid och inte får

träffa vårdpersonal inom 30 minuter

utan att någon förklarar varför,

har du rätt att få tillbaka din patient-avgift.

Säg till personalen innan du går att du vill

ha dina pengar tillbaka.

När vårdpersonal avbokar din tid

Om du är på väg till en bokad tid i vården och

vård-personal avbokar din tid har du rätt att

få igen pengar som du lagt ut eller inkomst

som du har förlorat för att ta dig till vården.

Det kan till exempel vara kostnader för

buss, tåg eller avdrag på din lön.

Vård-personalen ska informera om hur

det går till att få pengar tillbaka.

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan