Besvär vid sex

Tidig utlösning

Att få tidig utlösning är vanligt och innebär att du får utlösning efter mycket kort tid när du har sex. En del har haft tidig utlösning hela livet, för andra kommer det plötsligt. Tidig utlösning kan bero på att du är stressad, nervös eller att du har någon sjukdom. Du kan träna på att fördröja utlösningen men det finns även annan hjälp att få.

Vad beror tidig utlösning på?

Här är några vanliga orsaker till för tidig utlösning:

  • Att du tycker att det är så skönt att du inte kan hålla tillbaka utlösning.
  • Oro, stress eller att du mår dåligt psykiskt.
  • Sjukdomar, till exempel prostatabesvär och sjukdomar som påverkar nervsystemet.
  • Att ha svårt att få stånd kan leda till tidig utlösning.
  • Genetiska orsaker som gör att vissa personer har en snabbare utlösning än andra.

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en sexologisk mottagning om du vill få hjälp med tidig utlösning. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Det går också att kontakta en ungdomsmottagning. Till ungdomsmottagningen kan du gå från att du är 12 eller 13 år tills du är mellan 20 och 25 år, det är olika på olika mottagningar i Sverige. Ibland är det möjligt att få hjälp på en hud- och könsmottagning som finns på vissa sjukhus.

Det är bra om du har ett bokat besök som kan ske i lugn och ro. Då har du gott om tid under besöket. Det kan kännas stressigt om du går på en drop-in-mottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Stockholms län

Här hittar du Stockholms läns alla:

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

  • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17

Vad kan jag göra själv?

Det finns flera sätt som du kan träna på för att fördröja utlösningen. Det är bra om du har tålamod när du tränar på att fördröja utlösningen. Du kan behöva göra det under en längre tid innan du märker något resultat. 

Ett sätt som du kan pröva är att själv försöka hitta kontrollen över utlösningen genom att onanera, eller ha sex med någon annan. Det är viktigt att vara ostörd om du tränar genom att onanera för att kunna fokusera på din kropp, och hur det känns.

Start-stopp-tekniken

Det vanligaste sättet för att träna på att fördröja sin utlösning kallas för start-stopp. Det finns flera olika övningar som du kan göra. Hur de går till och hur länge du ska göra dem kan variera en del beroende på var du läser, eller vem du pratar med. Men gemensamt är att det handlar om att träna på att kunna vara upphetsad, utan att få en utlösning som du inte kan kontrollera.

Steg 1 - Känna efter hur det känns

Onanera och få utlösning, men känn efter och tänk på hur det känns. Hur och var känns det? Hur förändras känslan när upphetsningen ökar? Hur känns det precis innan utlösningen kommer? Träna på det här i några dagar. Sen kan du börja med nästa övning.

Steg 2 - Hitta känslan innan utlösningen

Nästa steg är att du onanerar tills du börjar närma dig utlösning. Pausa en kort stund, så att upphetsningen bromsas. Känn efter hur det känns när utlösningen är på väg. Kan du hitta en särskild känsla innan utlösningen kommer? Det kan kännas som en ilande känsla, ett pirr eller en sammandragning i underlivet.

Gör det här tre gånger till, och låt utlösningen komma den fjärde gången. Gör så här var tredje dag tills du börjar känna igen det som händer i kroppen innan utlösningen.

Du kan göra övningen tillsammans med någon, då kan hen smeka dig istället för att du gör det själv. 

Det är olika hur länge du behöver göra den här övningen. Ha inte för bråttom, utan räkna med att det tar tid.

Steg 3 - Träna uthållighet

Fortsätt som du gjort under övning 2 men gör istället övningarna i duschen med varmvatten, eller onanera med hjälp av glidmedel eller olja. Det är för att det ska kännas varmare och fuktigare. Gå vidare till nästa steg när du kan onanera i tre minuter utan att få utlösning och utan att behöva pausa.

Steg 4 - Kunna kontrollera

Fortsätt onanera i duschen eller med olja eller glidmedel, men pausa inte när du är nära att få utlösning. Testa istället att onanera långsammare. Den här övningen handlar om att hitta känslan av kontroll genom att sakta ner.

Du kan göra övningarna när du har samlag, välj då den ställning som ni tycker känns bäst. Pröva till exempel skedställningen eller missionärsställningen.

Återkommande träning

Du kan behöva fortsätta att göra övningar, för att ha kvar den kontroll som du har tränat upp. Att helt sluta träna och helt gå tillbaka till att ha sex på sättet som du hade tidigare kan göra att effekten av övningarna minskar.

Det är ofta bra att få hjälp av en sexolog

För att de här sätten att träna på att fördröja utlösningen ska fungera måste du träna regelbundet under några veckor eller månader. Det kan hända att de inte hjälper alls. Oftast är det lättare att genomföra dessa träningsprogram om du får instruktioner av en sexolog.

Du får berätta om dina besvär, därefter kan du få lämna blodprov eller så kan läkaren eller sjuksköterskan göra en kroppsundersökning och en undersökning av penisen och pungen. Vilka undersökningar som görs beror på vad läkaren eller sjuksköterskan tror orsakar dina besvär.

Behandling av tidig utlösning

Ibland kan psykoterapi med sexologisk inriktning fungera som behandling. Då får du hjälp att känna igen kroppens signaler bättre. Ibland kan några enstaka samtal med en sexologiskt kunnig läkare eller sjuksköterska göra att problemet med tidig utlösning blir bättre eller försvinner helt.

Du kan också få hjälp att lära dig använda olika tekniker som används i samband med sex.

Beroende på varför du har tidig utlösning så kan det finnas läkemedel som kan fördröja den. En läkare kan hjälpa dig att ta reda på orsaken och om en sådan behandling är rätt för dig.

Du kan läsa mer på UMO.se om tidig utlösning.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan