Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel en läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Det är den som ger dig vård som beslutar om du ska få sjukresa.

Olika färdsätt vid sjukresor

Det är den som ger dig vård som ger tillstånd för sjukresor. Vårdgivaren gör en medicinsk bedömning om du kan resa med allmän kollektivtrafik till ditt vårdbesök.

Du kan bli berättigad en sjukresa med olika färdsätt. Bland annat finns det:

 • egen bil
 • egen båt
 • anslutningsresa till kollektivtrafiken
 • taxi
 • rullstolstaxi
 • taxibåt
 • fjärrtåg och flyg

Särskilda regler gäller för sjukresor till specialistvård utanför Stockholms län.

Om du har fått remiss till specialistsjukvård i en annan region än Stockholms kan du i vissa fall få ersättning för resekostnaderna. Ett krav är att du har fått vården godkänd av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Det kan till exempel vara en riksavtalsremiss eller ett beslut om rehabilitering.

Du får då ersättning för dina utlägg för resor till och från vårdregionen med billigaste färdsätt, vilket oftast är 2:a klass tåg. 

Du kan inte få en sjukresa om orsaken endast är

 • att du begär det
 • att du inte har pengar för att ta dig till eller från vård och behandling
 • att du har lång resväg till eller från vård och behandling
 • att det inte finns kollektivtrafik, att det är långt till den eller att du tycker att det är krångligt att resa med den.

Du kan inte heller få en sjukresa för resa till

 • allmänna och valfria hälsoundersökningar, till exempel mammografi, gynekologisk hälsokontroll, mödravård och barnhälsovård
 • företagshälsovård, friskvård och vaccination
 • optiker och apotek
 • vård och behandling som betalas av din privata sjukförsäkring
 • besök hos privata vårdgivare som inte har avtal med Region Stockholm.

Sjukresekort

Om din vårdgivare anser att du är berättigad till sjukresa med taxi eller rullstolstaxi får du ett blått sjukresekort. Sjukresekortet gäller för alla resor som du har fått och kan komma att få, så spara kortet.

För att kunna använda sjukresekortet behöver det vara registrerat och vårdgivaren behöver även ha beviljat dig tillstånd för sjukresor. Ta alltid med kortet när du reser, du måste visa det för föraren.

Tappar du kortet eller förlorar det kan du kontakta din vårdgivare. Du kan även kontakta kundservice för färdtjänst och sjukresor på telefonnummer 08-720 80 80. Där får du hjälp med att spärra det gamla kortet och att få ett nytt kort.

Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa

Om du har tillstånd för färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa.

Skillnaden mellan en sjukresa och en färdtjänstresa:

 • Färdtjänstresor är främst är avsedda för privata resor och du får ett begränsat antal resor per år.
 • Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vård och behandling. Du beviljas så många sjukresor du behöver för att resa till vård eller behandling.

Andra skillnader är att högkostnadsskyddet och kostnaden per resa (egenavgiften) är olika. Högkostnadsskyddet för sjukresor gäller för en 12 månaders period och för färdtjänst för en månad.

Prata med din vårdgivare om du har färdtjänst och vill få sjukresor. Om du på ditt färdtjänsttillstånd till exempel är berättigad till ensamåkning ser vårdgivaren det i systemet när hen beviljar dig sjukresor.

Du kan använda dina färdtjänstresor när du ska besöka vården, men tänk på vad som är bäst för dig utifrån din situation. Du kan även ringa kundservice för färdtjänst och sjukresor och fråga vad som kan vara bäst för dig. Sjukresor är dyrare per resa än vad en färdtjänstresa är men har ett förmånligare högkostnadsskydd.

Resa med egen bil

För att få ersättning för resa med egen bil måste den som ger dig vård utfärda ett tillstånd. Du får sedan en blankett som du ska fylla i för att ansöka om ersättning för dina resor. Den ifyllda blanketten ska du skicka in till kundservice för färdtjänst och sjukresor. 

Tillståndet får du efter att du har utfört resorna. Det kan ta upp till fyra veckor efter att du skickat in din ansökan om ersättning innan du får beslut om ersättningen. Du kan få ersättning för resor mellan din folkbokföringsadress och vårdgivaren.

Ersättningen för resor med egen bil är 17 kronor per mil. Du betalar en egenavgift på maximalt 50 kronor per enkel resa, som dras från summan du ska få utbetalt.

Kostnaderna för resa med egen bil ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor. Läs mer om detta under avsnittet Högkostnadsskydd längre ner.

Parkering

Du som har beviljats tillstånd och ersättning för resor med egen bil kan även få viss ersättning för parkering när du besöker öppenvården.

Skicka in originalkvitton eller uppgifter från parkeringsbolaget om dina kostnader.

På underlaget som skickas in måste det stå:

 • Datum och tid för när parkeringen påbörjades.
 • Datum och tid för när parkeringen avslutades.
 • Kostnaden för parkeringen.

Beställa sjukresor

Sjukresor med taxi och rullstolstaxi innebär att du oftast får resa tillsammans med andra, så kallad samåkning. Det finns också bestämda avgångstider när du reser med taxi. Trafiken och väglaget kan göra att resan tar längre tid än vanligt. Beställ därför din hämtning lite tidigare än du tänkt, så att du hinner till ditt möte. Du kan beställa resor 28 dagar i förväg.

Beställ via Mina sidor

Logga in på Mina sidor som du hittar på fardtjansten.regionstockholm.se med ditt Bank-id. Du kan även logga in med en personlig kod och ditt sjukresekortsnummer. Sjukresekortsnumret står på baksidan av kortet och din personliga kod får du av kundservice för färdtjänst och sjukresor.

När du har loggat in kan du beställa, avbeställa och se beställda sjukresor. Du kan även se hur många resor du har kvar på olika tillstånd och information om din beställda resa.

Beställ via appen

Om du har en mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling kan du beställa dina sjukresor via en app. Appen heter Färdtjänsten Stockholm och finns på Google Play Butiken och App Store. I appen kan du beställa, avbeställa sjukresor med taxi och rullstolstaxi. Du kan även se hur många resor du har kvar på olika tillstånd och se information om din beställda resa. Du loggar in med ditt Bank-id eller din personliga kod som du får av kundservice för färdtjänst och sjukresor.

Ring och beställ din sjukresa med taxi

Ring telefonnummer 077-570 00 57 för att beställa din sjukresa med taxi.

Vid en beställning av en sjukresa med taxi ska du meddela följande:

 • ditt sjukresekortsnummer (står på baksidan av kortet)
 • vilken dag och tid du ska resa
 • mellan vilka adresser du ska resa (vilket sjukresetillstånd som ska användas)
 • hur många det är som ska resa
 • telefonnummer som föraren kan nå dig på
 • meddelande till föraren om du ska hämtas exempelvis vid din lägenhet (gäller dig som reser med utökad hämtning och lämning).

Beställa sjukresa med rullstolstaxi

Ring telefonnummer 077-670 01 67 för att beställa din sjukresa med rullstolstaxi.

När du reser med rullstolstaxi har du även möjlighet att själv välja vilket taxibolag du vill resa med. Du får välja mellan följande taxibolag:

 • Samtrans 08-1200 1200. Samtrans kör i hela Stockholms län.
 • Sirius 08-745 33 01. Sirius kör i hela Stockholms län.
 • Sverigetaxi 08-28 75 15. Sverigetaxi kör i hela Stockholms län.
 • Taxi Kurir 08-30 00 03. Taxi Kurir kör i hela Stockholms län.
 • Haninge & Nynäshamns taxi 08-741 11 11. Kör lokalt i Haninge, Nynäshamn och Tyresö, och till platser i hela Stockholms län.
 • Södertälje taxi 08-554 205 10. Kör lokalt i Södertälje, Salem och Nykvarn, och till platser i hela Stockholms län.

Vid en beställning av en sjukresa med rullstolstaxi ska du meddela följande:

 • ditt sjukresekortsnummer (står på baksidan av kortet)
 • vilken dag och tid du ska resa
 • mellan vilka adresser du ska resa (vilket sjukresetillstånd som ska användas)
 • hur många det är som ska resa
 • om du tar med dig hjälpmedel
 • om du behöver trappklättrare eller att föraren tar med en transportrullstol
 • telefonnummer som föraren kan nå dig på
 • meddelande till föraren om du ska hämtas exempelvis vid din lägenhet

Resorna ska alltid beställas på något av ovanstående sätt. Du kan inte ta en taxibil på gatan.

Vad kostar det?

Olika färdsätt har olika egenavgifter och kostnader. Högkostnadsskyddet är samma oavsett vilka färdsätt du reser med.

Du som är asylsökande har en egenavgift på 40 kronor för varje sjukresa och du har inget högkostnadsskydd.

Sjukresa med taxi

Du betalar aldrig något till taxiföraren när du åker med det blå sjukresekortet. En sjukresa med taxi kostar upp till 140 kronor per enkelresa. En kort resa kan kosta mindre. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand.

Har du rest med en privat taxi ansöker du om ersättning i efterhand för dina utlägg. Egenavgiften är även då upp till 140 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka.

Sjukresa med rullstolstaxi

Du betalar aldrig något till föraren när du åker med det blå sjukresekortet. En sjukresa med rullstolstaxi kostar 140 kronor per enkelresa. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand.

Har du rest med en privat rullstolstaxi ansöker du om ersättning i efterhand för dina utlägg. Egenavgiften är även då 140 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka.

Sjukresa med egen bil

Gör du en sjukresa med din egen bil får du 17 kronor per mil i ersättning. Egenavgiften för en resa med egen bil är upp till 50 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka.

Parkering 

Du som har parkeringskvitton efter besök i öppenvården kan få viss ersättning för kostnaden. Du får själv stå för 20 kronor per parkering, resten kan du få ersättning för. Om du till exempel skickar in ett parkeringskvitto på 25 kronor får du tillbaka 5 kronor. Parkeringsavgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Skicka in parkeringskvitton i original alternativt en specifikation från parkeringsbolaget på dina kostnader. På det inskickade underlaget ska följande uppgifter stå med:

 • Datum och tid för när parkeringen påbörjades.
 • Datum och tid för när parkeringen avslutades.
 • Kostnaden för parkeringen.

Sjukresa med egen båt

Gör du en sjukresa med egen båt är ersättningen 20 kronor per sjömil. Egenavgiften är upp till 50 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka.

Sjukresa med båttaxi

Egenavgiften för en sjukresa med båttaxi är upp till 140 kronor per enkelresa.

Anslutningsresa till kollektivtrafiken

Du kan få ersättning för anslutningsresor till närmaste station eller hållplats. Det gäller dig som kan resa med kollektivtrafiken, men har svårt att ta dig dit. Du kan göra en anslutningsresa till närmaste hållplats eller station med egen bil, taxi eller rullstolstaxi.

Egenavgiften är upp till 50 kronor per enkelresa. För resor med egen bil får du 17 kronor i milersättning.

Högkostnadsskydd och frikort

Det finns ett högkostnadsskydd som gör att du inte behöver betala mer än 1400 kronor per år för sjukresor. Det gäller från din första sjukresa och 12 månader framåt. När du har betalat 1400 kronor behöver du inte betala fler egenavgifter för dina resor under resten av perioden. Sedan påbörjas en ny period för högkostnadsskydd, och du betalar egenavgifter igen.

Reser du med taxi och rullstolstaxi får du fakturor på dina resor. Annars dras egenavgifterna från ersättningen du begärt exempelvis för resor med egen bil. När du har nått upp till högkostnadsskyddet får du inga fakturor längre och det dras inga egenavgifter.

Du som är asylsökande har inget högkostnadsskydd och du betalar 40 kronor i egenavgift per sjukresa, oavsett färdsätt.

Med e-faktura är OCR-nummer och summa redan ifyllt och du behöver bara kontrollera specifikationen innan du godkänner fakturan för betalning. Du får specifikationen digitalt och den går att läsa med skärmläsare.

Vill du få dina egna sjukresefakturor till din internetbank?

 • Logga in i din internetbank.
 • Sök fram e-fakturamottagare Region Stockholm Sjukresor.
 • Klicka på knappen fortsätt.

Sjukresa vid förlossning

Du som har fött barn har rätt till ersättning för en sjukresa in till förlossningen och en sjukresa hem från förlossningsmottagningen. Du som inte kan resa med egen bil kan resa med taxi. Egenavgiften är 140 kronor för resa med taxi och 50 kronor för resa med egen bil. Egenavgiften dras från ersättningen innan utbetalning.

För att få ersättning ska du skicka in

 • moderskapsintyg om barnets födelse eller ett registerutdrag från skattemyndigheten,
 • information om förlossningskliniken,
 • uppgifter om vilket bankkonto du vill få utbetalningen till, bankens namn, clearingnummer, kontonummer och namn på kontoinnehavaren,
 • originalkvitto om du rest med taxi,
 • vilka adresser du rest mellan om du rest med egen bil.

Skicka din ansökan om ersättning till:
Färdtjänsten/Sjukresor
Box 30103
104 25 Stockholm

Vårdpersonalen kan ordna en sjukresa med taxi med ett sjukresekort om du inte kan resa hem efter förlossningen med egen bil. Du måste själv ordna med babyskydd.

Sjuktransport

Om du behöver hjälp under din resa till eller från din vårdgivare finns det möjlighet att få en sjuktransport. Tillfällen då du kan behöva en sjuktransport är om du till exempel är nyopererad i ett ben och gipsad, på väg till eller från en dialysbehandling eller har behov av omsorg och stöd under transporten exempelvis på grund av ålder, funktionsnedsättning eller demenssjukdom.
Resan ska gå till, från eller mellan vårdgivare finansierade av Region Stockholm. För att åka med sjuktransport får du inte vara i behov av medicinsk vård under resan. För att läsa mer om sjuktransport eller beställa en sjuktransport, klicka här.

Du kan inte använda sjukresekortet för resor med sjuktransport. Du kan inte heller kontakta kundservice för färdtjänst och sjukresor med frågor om sjuktransport. Det beror på att sjuktransporter hanteras av beställningscentralen på SOS Alarm.

Frågor om sjukresor?

Om du har frågor om sjukresor kan du tala med den som ger dig vård eller kontakta kundservice för färdtjänst och sjukresor på telefon 08-720 80 80. Kundservice har öppet helgfria vardagar klockan 7–20.

Till toppen av sidan