Sjukresor och färdtjänst

Vem kan få en sjukresa?

Innehållet gäller Stockholms län

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel en läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Det är den som ger dig vård som beslutar om du ska få sjukresa.

Särskilda regler gäller för sjukresor till specialistvård utanför Stockholms län.

Om du har fått en remiss till specialistsjukvård i en annan region än Stockholms kan du i vissa fall få ersättning för dina kostnader för resan.

För att få ersättning för resor till vård och behandling i ett annat län krävs det att du har fått vården godkänd av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Det kan till exempel vara en riksavtalsremiss eller ett beslut om rehabilitering.

Du får då ersättning för dina utlägg för resor till och från vårdregionen med billigaste färdsätt, vilket oftast är 2:a klass tåg. 

Du kan inte få en sjukresa om orsaken endast är

 • att du begär det
 • att du inte har pengar för att ta dig till eller från vård och behandling
 • att du har lång resväg till eller från vård och behandling
 • att det inte finns allmän kollektivtrafik, att det är långt till den eller att du tycker att det är krångligt att resa med den.

Du kan inte heller få en sjukresa för resa till

 • allmänna och valfria hälsoundersökningar, till exempel mammografi, gynekologisk hälsokontroll, mödravård och barnhälsovård
 • företagshälsovård, friskvård och vaccination (undantag gäller för dig som är i en av ovanstående riskgrupper och ska vaccinera dig mot covid-19)
 • optiker och apotek
 • vård och behandling som betalas av din privata sjukförsäkring
 • besök hos privata vårdgivare som inte har avtal med Region Stockholm.

Med e-faktura är OCR-nummer och summa redan ifyllt och du behöver bara kontrollera specifikationen innan du godkänner fakturan för betalning. Du får specifikationen digitalt och den går att läsa med skärmläsare.

Vill du få dina egna sjukresefakturor till din internetbank?

 • Logga in i din internetbank.
 • Sök fram e-fakturamottagare Region Stockholm Sjukresor.
 • Klicka på knappen fortsätt.
Till toppen av sidan