SKADOR PÅ HUVUD OCH ÖGON

Risker med att skaka barn

Innehållet gäller Stockholms län

Som nybliven förälder vet du att småbarn skriker – vissa mer än andra. När barnet är litet har det inget annat sätt att uttrycka sig på. Skriket kan vara svårt att tolka, och det är svårast i början men det blir oftast lättare med tiden. Så småningom kommer ditt barn att kunna uttrycka vad det vill och behöver.

När man inte förstår varför barnet skriker och inte heller lyckas trösta kan man känna sig misslyckad som förälder och även bli arg på sitt barn. Det är svårt att föreställa sig att man som förälder skakar sitt barn så kraftigt att det får bestående hjärnskador eller dör. Ändå händer det.

Skakade barn, eller Abusive head trauma (AHT), är efter plötslig spädbarnsdöd den vanligaste dödsorsaken bland bebisar som är upp till sex månader gamla. Barn i alla samhällsklasser och från alla kulturer utsätts för skakvåld.

Detta innebär Abusive head trauma (AHT)

Barn som utsätts för den här typen av misshandel är alltid små. Det kan handla om barn upp till ett år, även om det är vanligare att barnet är under sex månader.

Begreppet skakade barn, eller Abusive head trauma innebär att barnets huvud skakas på ett så kraftigt sätt att hjärnan skadas. Skadorna kan vara av olika omfattning men är ofta allvarliga. Barnets huvud kan också dunkas mot ett hårt underlag, till exempel skötbordet, på ett sätt som gör att hjärnan skadas.

Detta händer med barnet

Huvudet på ett litet barn är väldigt stort i förhållande till kroppen. Det utgör ungefär en tredjedel av kroppen. Nackmusklerna är inte heller färdigutvecklade. Detta gör att barnet inte kan hålla emot alls om det skakas kraftigt.

Barnets hjärna är mjuk och geléliknande. Vid kraftiga skakningar slungas hjärnan mot det hårda skallbenet med våldsam kraft. De små blodkärl som går mellan hjärnan och hinnorna som finns runt hjärnan slits av och barnet får en hjärnblödning. Med hjälp av datortomografiröntgen går det att upptäcka hjärnblödningen.

Barnet kan också få kvävningsskador och dödsfall förekommer. Om barnet skakas kraftigt samtidigt som den vuxnes händer håller hårt om barnets bröstkorg trycks lungorna ihop och barnet kan inte andas.

Hjärnan svullnar

Både skakningarna och kvävningstillståndet gör att hjärnan svullnar. Det finns en risk att hjärnvävnad dör när det uppstår syrebrist. Hjärnvävnaden återbildas sedan som vätska så man kan säga att hjärnan "smälter".

I värsta fall kan våldsamma skakningar leda till att barnet dör. De barn som överlever riskerar att få svåra skador eftersom hjärnans förmåga minskar avsevärt när bara enstaka stråk av hjärnvävnad finns kvar. Barnen kan få motoriska handikapp, bli utvecklingsstörda, få krampsjukdomar som epilepsi, bli blinda eller få beteendestörningar.

Skrik kan skapa frustration och maktlöshet

Det är ytterst sällan som en förälder beter sig på detta sätt av ondska. Oftast handlar det om känslor av frustration och maktlöshet, ofta i kombination med trötthet. Du tycker att du gjort allt som står i din makt för att få barnet att sluta gråta och ändå fortsätter det. Andra utlösande faktorer kan vara problem vid matning.

Impulskontrollen försvinner

En frustrerad förälder är givetvis inte automatiskt farlig för sitt barn. Vi har olika stark förmåga att kontrollera våra impulser. Det är först när maktlösheten och frustrationen blir för stor, och när man helt enkelt inte vet vad man ska ta sig till, som kontrollen över impulserna kan brista.

Svårt att upptäcka

Eftersom det i mer än hälften av fallen saknas synliga tecken som blåmärken och brutna leder på barnen är det svårt att upptäcka misshandeln. Det finns heller ingen enskild skada som endast förekommer vid barnmisshandel av det här slaget. Därför bör sjukvårdspersonalen ha kunskaper om barnmisshandel samt erfarenhet av vanliga olycksfall och vardagliga symtom hos små barn om de ska kunna göra en korrekt och saklig bedömning.

Kramper eller andningsproblem

Att små barn får kramper är inte ovanligt. Det kan röra sig om feberkramper eller så kallade affektkramper som kan utlösas när barnet blir argt, upprört eller mycket ledset. Dessa är ofarliga. Kramper kan också uppkomma när barnet blivit kraftigt skakat. Andra symtom kan vara att barnet har svårt att andas, är vid sänkt medvetande eller är medvetslöst. Det kan också vara slött eller kräkas utan synbar anledning.

Ögonundersökning och hjärnröntgen

När det gäller skakade barn är ögonundersökning och hjärnröntgen de enda möjligheter sjukvården har att visa att barnet blivit misshandlat genom skakvåld.

Ha en plan i beredskap

Berätta för andra om du känner dig maktlös ibland. Du är inte ensam om att känna så. Att få höra att andra upplever småbarnsåren på ett liknande sätt kan göra att det som känns tungt och besvärligt blir lättare.

Vänd dig till en släkting eller vän som du litar på och berätta hur du känner. En annan möjlighet är att prata med en BVC-sköterska som du känner förtroende för. Du kan få hjälp med att förstå barnets signaler och tillsammans kan ni lägga upp en strategi för vad som ska göras om barnet till exempel inte låter sig tröstas samtidigt som frustrationen hos dig ökar. Det finns också psykologer hos BVC som finns där för din skull.

Så kan du trösta en gråtande baby

  • Håll babyn mot ditt bröst och massera barnet försiktigt. Sänk störande ljud och släck lampor. Spela stillsam musik. Håll om babyn och andas långsamt och lugnt. Babyn känner av hur du mår och kan själv lugna ned sig. Sjung lugna sånger för babyn eller prata på ett lugnande sätt.
  • Gå ut och gå med barnet i barnvagn eller ta med det på en åktur i bil.
  • Ring till en släkting eller vän som du litar på och be att han eller hon tar över ett tag så att du kan vila en stund.
  • Spela in ett entonigt ljud, som en dammsugare eller hårfön, och spela det för babyn.
  • Använd hörselproppar, hörlurar eller lurar med musik när barnet skriker.
  • Ta ett djupt andetag. Lägg barnet på en mjuk filt på golvet en stund, även om det skriker hysteriskt. Det är bättre än att göra något förhastat som du får ångra.

Att vara medmänniska

Om du tror att ett barn i din närhet blir misshandlat kan du försöka prata med föräldrarna till barnet. Kanske blir du då avvisad men det kan också vara just den hjälpande hand som föräldararna behöver. Du bör också göra en anmälan till de sociala myndigheterna. Vad du än väljer att göra måste ditt syfte vara att hjälpa familjen och se till att barnet har det tryggt.