REHABILITERING I STOCKHOLMS LÄN

Rehabilitering i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Har du varit sjuk, skadad eller varit inlagd på sjukhus kan du behöva rehabilitering eller fortsatt vård. Målet är att du ska få tillbaka ett så normalt liv som möjligt.

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du, som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga. Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.

Rehabilitering kan ske på särskilda rehabiliteringsanläggningar, på sjukhus, öppenvårdsmottagningar eller i ditt hem. I de team som arbetar med rehabilitering kan sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog, logoped, läkare och sjuksköterska ingå.

Du kan själv kontakta en rehabiliteringsmottagning. Du kan även få hjälp av den behandlare som haft ansvaret för din vård med en genomgång av vilka kontroller, undersökningar och behandlingar som du kan behöva. Om du behöver recept, intyg eller remiss kan främst läkaren hjälpa dig med det. Har du varit inlagd på sjukhus kan kuratorn på sjukhuset hjälpa dig med kontakter, till exempel med hemtjänsten i din kommun.

Rehabilitering i öppenvården

Om du behöver rehabilitering kan du själv välja vilken mottagning du ska gå till. Du kan få rehabilitering på mottagningen eller hemma, om du av medicinska skäl inte kan besöka mottagningen. Här finns mer information om hur du får öppenvårdsrehabilitering.

Specialiserad rehabilitering

Om insatserna inom exempelvis öppen- och äldrevård inte räcker till kan du få så kallad specialiserad rehabilitering. Det kan vara efter större operationer, om du har omfattande nervskador eller om du har en kronisk sjukdom. För att få specialiserad rehabilitering behövs en remiss från din läkare.

När din läkare bedömt att du behöver specialiserad rehabilitering kan du själv välja rehabiliteringsenhet inom

Rehabilitering och sjukskrivning

Ibland behöver sjukskrivning ingå som en del i rehabiliteringen. Det är din behandlande läkare som gör den medicinska bedömningen. Den ligger sedan till grund för arbetsgivarens eller Försäkringskassans beslut om ersättning. Läs mer om läkarintyg och om hur du ansöker om sjukpenning på Försäkringskassans webbplats.

Om du varit sjukskriven en längre tid eller inte längre kan utföra dina arbetsuppgifter kan du ha rätt till arbetsanpassning eller arbetsinriktad rehabilitering. Då kan även din arbetsgivare samt en representant från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen vara med i din rehabilitering.

Läs mer om arbetslivsinriktad rehabilitering på Försäkringskassans webbplats.

Till toppen av sidan