Undersökningar under graviditeten

NIPT – blodprov som kan visa kromosomavvikelser

NIPT visar sannolikheten för om fostret har vissa kromosomavvikelser. Vid NIPT tar vårdpersonalen ett blodprov i armen på dig som är gravid. Testet ger ingen ökad risk för missfall. NIPT är mycket tillförlitligt om det visar att fostret inte har en avvikelse. Det behöver kompletteras med andra tester om det visar på en avvikelse.

NIPT är en förkortning av Non-Invasive Prenatal Testing, vilket betyder att testet görs utan att läkaren tar prov från moderkakan eller fostervatten. NIPT är en form av fosterdiagnostik och den erbjuds i vissa landsting och regioner och på en del privata kliniker. 

Det är sjukvården som avgör om du erbjuds NIPT. Precis som all annan fosterdiagnostik är NIPT frivilligt.

Till toppen av sidan