Undersökningar under graviditeten

KUB – kombinerat ultraljud och blodprov

Undersökningen KUB visar sannolikheten för att fostret har någon kromosomavvikelse. KUB består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning. Provet kan inte ge säkra svar, utan bara uppskattningar. Det kan behöva kompletteras med andra prov. KUB ökar inte risken för missfall.

KUB erbjuds endast vid en del landsting och till vissa gravida. Då är KUB frivilligt, precis som all annan fosterdiagnostik. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra provet eller inte.

Stockholms län

I Stockholms län kan KUB-test erbjudas från 35 år och vid stark oro. 

15 juni: Under sommaren 2021 har flera av Stockholms ultraljudsmottagningar meddelat att de inte har resurser att ta emot remisser på det sätt de brukar. Medicinska prioriteringar kommer att behöva göras, vilket innebär att kvinnor över 35 år prioriteras före de under 35 år med stark oro.

Till toppen av sidan