Vaccinationer

Vaccination mot HPV

Alla barn erbjuds att vaccinera sig mot HPV när de går i årskurs 5. HPV är ett vanligt virus som i ovanliga fall kan leda till cancer. Att vaccinera sig skyddar mot cancer. HPV-vaccinet är mycket säkert och har getts till många miljoner människor.

Vaccinering mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinet ges i sprutor.

Det går att vaccinera sig även om man inte ingår i programmet. Men då får man betala själv.

Sörmland

Erbjudande till kvinnor i Sörmland som är födda 1994–1999

Under 2023 erbjuds du som är född 1994–1999 gratis vaccin mot HPV, humant papillomvirus, och ett självtest för HPV, som du utför själv i samband med vaccinationen. Du kommer att få en inbjudan skickad till din folkbokföringsadress eller din digitala brevlåda. Du kan boka tid för vaccination redan innan du får brevet.

Du som inte har det juridiska könet kvinna, men har en livmoderhals, erbjuds också att vaccinera dig och kan boka tid. Du får däremot inte något brev hem.

Är du inte folkbokförd i länet får du inte heller något brev, men erbjuds vaccination och kan boka tid.   

Boka tid 

Boka tid för vaccination via karta.

Du kan också ringa till vår bokningstelefon på 016-10 40 44 för att få hjälp att boka tid.

Välkommen utan att boka tid

  • måndagar klockan 14.45–16.00 till Gynekologimottagningen på Nyköpings lasarett.  

Om du får förhinder

Erbjudandet gäller också dig som redan är vaccinerad

Det vaccin som används heter Gardasil 9 och ger skydd mot nio virustyper. Det vaccin som gavs före 2019 gav ett skydd mot fyra HPV-typer. Gardasil 9 ger ett bredare skydd än tidigare. Därför gäller erbjudandet även dig som redan är vaccinerad mot HPV.

Ta ett HPV-prov på dig själv

Efter vaccinationen får du ett HPV-prov som du enkelt tar på dig själv och antingen lämnar direkt i samband med vaccinationen eller tar hem och sedan skickar in med posten. Information om hur du går till väga får du tillsammans med provet.

Du ingår i en forskningsstudie

När du vaccinerar dig godkänner du att ingå i en nationell forskningsstudie med målet att utrota livmoderhalscancer i Sverige. Du lämnar samtycke till att delta i studien på plats vid vaccinationstillfället. Ta med dig din legitimation när du ska vaccinera dig.

Läs mer om forskningsstudien på HPV-centers webbplats.

Efter vaccination och provtagning

Ditt provsvar är klart 3–4 veckor efter att du gjort testet. Du loggar in med mobilt BankID för att se ditt provsvar. 

På webbplatsen hpvcenter.se kan du läs mer om vad ditt provsvar betyder

Om ditt provsvar innehåller HPV som behöver följas upp får du en kallelse till barnmorska för nytt cellprov.

Du kommer att erbjudas ytterligare en dos vaccin efter 3 år.

Du som är gravid eller ammar

Du som är gravid bör undvika att vaccinera dig, eftersom inget HPV-vaccin har testats på gravida kvinnor. Du som ammar kan vaccinera dig. 

Du som är född ett annat år

Att vaccinera just de som är födda 1994–1999 anses att ha störst effekt. I den åldersgruppen är spridningen av HPV stor. Samtidigt är färre vaccinerade.

Även du som inte är född 1994–1999 kan ta det nya vaccinet Gardasil 9. Du får betala för vaccinationerna själv.

Mer om HPV

Det finns många olika typer av HPV. Vissa typer av HPV kan orsaka cellförändringar som kan utvecklas till cancer, till exempel i livmoderhalsen.

Här kan du läsa mer om HPV.

Vaccinet skyddar mot HPV. Men vaccinet kan inte ta bort viruset om du redan har en infektion.

Att vaccinera sig inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Alla barn erbjuds vaccinering genom elevhälsan. Oftast får man vaccinera sig när man går i årskurs 5.

Om jag inte vaccinerar mig i skolan
Om du av någon anledning inte har vaccinerat dig i skolan kan du ha rätt att göra det senare.

Det kan vara olika för flickor och pojkar hur länge man har rätt att få vaccin. Det är vanligt att flickor kan vaccinera sig gratis upp till 18 år, men inte pojkar. Det kan vara olika regler i olika regioner. Fråga skolhälsovården vad som gäller för dig.

Att vaccinera sig och betala själv

Numera rekommenderas alla barn att vaccinera sig i skolan när de går i mellanstadiet.

En del vuxna kan också rekommenderas att vaccinera sig, till exempel om man har haft cellförändringar eller om man har fått ett donerat organ.

Det finns inte någon allmän rekommendation att vuxna ska vaccinera sig. Men du kan göra det om du vill. I så fall får du betala vaccinationen själv.

Det kan vara olika hur mycket det kostar att vaccinera sig. Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning för att få veta vad det kostar. Här kan du hitta mottagningar.

Hur många sprutor behöver jag?

Du behöver få antingen två eller tre sprutor.

Barn under 15 år behöver två sprutor

Spruta nummer 1

Du får den första sprutan i mellanstadiet, oftast när du går i årskurs 5.

Spruta nummer 2

Du får den andra sprutan tidigast ett halvår efter första sprutan. Men det ska inte gå mer än ett år.

Alla över 15 år behöver tre sprutor

Spruta nummer 1

Du kan få den första sprutan när som helst.

Spruta nummer 2

Den andra sprutan får du en till två månader efter den första.

Spruta nummer 3

Den tredje sprutan får du ungefär sex månader efter den första.

Så går vaccinationen till

Du får sprutan på utsidan av överarmen. Det kan sticka till och svida, precis som andra sprutor. Du som är rädd för nålstick kan läsa mer här.

Sörmland

Vaccination mot HPV i Sörmland

Vaccination via elevhälsan i årskurs fem

Både flickor och pojkar erbjuds vaccination via elevhälsan när de går i årskurs fem. Vaccinationen i skolan är kostnadsfri.

Vaccinet heter Gardasil 9 och det ges vid två tillfällen med 5 till 13 månaders intervall i åldern under 15 år. Från 15 års ålder och uppåt vaccineras du vid tre tillfällen.

Har man missat eller avstått vaccination via elevhälsan och vill vaccinera sig i efterhand går det bra att kontakta skolsköterskan på skolans elevhälsa. Flickor kan vaccinera sig i skolan till och med 17 års ålder och pojkar som är födda 2009 eller senare kan vaccinera sig i skolan till och med 17 års ålder.

Samtycke till vaccination

Barn under 18 år måste ha båda vårdnadshavarnas skriftliga samtycke om vårdnaden är gemensam. Blanketten för samtycket ska lämnas till vaccinatören vid första vaccinationstillfället och kan hämtas hos skolsköterskan eller skrivas ut nedan. Blanketten finns på flera språk.

Samtyckesblanketter för utskrift

Så mår du efteråt

Efter vaccinationen kan du bli röd och svullen där du har fått sprutan.

Det här är andra besvär du kan få:

  • feber
  • huvudvärk
  • trötthet
  • illamående.

Besvären brukar gå över efter en eller några dagar. Om du behöver kan du ta receptfria läkemedel mot besvären.

Det är mycket ovanligt att få en allergisk reaktion efter en HPV-spruta.

Mer om HPV-vaccin

Vaccinerna som är godkända i Sverige skyddar mot de typer av HPV som kan utvecklas till cancer.

Vaccinet ger även skydd mot kondylom.

HPV-vaccinet är mycket säkert

HPV-vaccin har använts i många år. Det har getts till många miljoner människor och biverkningarna är noggrant undersökta. Det har hittills inte gått att visa någon ökad risk för någon allvarlig sjukdom hos de som är vaccinerade.

Om du har missat en spruta

Prata med elevhälsan, en läkare eller sjuksköterska om du har missat en spruta i din planerade vaccinering. Då får du veta hur du ska göra med dosen som du har missat.

När ska man undvika att få vaccinet?

Om du känner dig sjuk eller har feber ska du vänta och vaccinera dig vid ett senare tillfälle.

Om du känner dig lite förkyld eller håller på att bli frisk från en infektion går det bra att ta sprutan i alla fall.

HPV-vaccin och sex

HPV smittar ofta när man har sex med en person som har viruset. Det är bäst att vaccineras innan du har haft sex med någon.

Det går bra att vaccinera sig även om man har haft sex och även om du har blivit smittad av HPV. I så fall kan vaccinet skydda dig mot andra typer av HPV. Du får också ett starkare skydd mot att bli infekterad igen med samma virustyp.

Graviditet och amning

Undvik att vaccinera dig om du är gravid. HPV-vaccin har inte testats på gravida.

Det går bra att vaccinera sig även om man ammar.

Hur bra och hur länge skyddar vaccinet?

Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot de HPV-typer som kan orsaka cancer. Men det finns fortfarande en liten risk att ändå bli smittad av HPV. Så är det med alla vaccin. De skyddar inte helt och hållet.

Även du som är vaccinerad ska lämna prov om du blir kallad. Läs mer om att lämna prov för att upptäcka HPV och cellförändringar i livmoderhalsen.

Vaccinet skyddar länge. Det görs studier som ska kontrollera om vaccinet behöver fyllas på i framtiden.

Påverka och delta i din vård

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Läs mer på 1177.se och andra webbplatser

HPV – humant papillomvirus

HPV är ett mycket vanligt virus. Det finns många olika typer av HPV. Om du blir smittad av HPV brukar infektionen läka av sig själv. Men några typer av HPV kan orsaka cellförändringar och sjukdomar.

Livmoderhalscancer

Cancer i livmoderhalsen beror ofta på ett virus. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling.

Peniscancer

Peniscancer är en form av hudcancer. De allra flesta kan bli friska med en behandling som bevarar penisens funktioner. Det är viktigt att söka vård tidigt.

Minska risken för cancer

Risken för cancer påverkas av saker som du själv kan göra något åt. Råd och svar om livsstil och cancer finns på webbplatsen för cancerforskning hos WHO, Världshälsoorganisationen.

Till toppen av sidan