Infektioner på huden

HPV – humant papillomvirus

HPV är ett mycket vanligt virus. Det finns många olika typer av HPV. Om du blir smittad av HPV brukar infektionen läka av sig själv. Men några typer av HPV kan orsaka cellförändringar och sjukdomar.

Det finns vaccin mot flera typer av HPV. Alla barn erbjuds vaccination mot HPV när de går i mellanstadiet.

Några typer av HPV kan orsaka cellförändringar och cancer. De typerna av HPV brukar finnas i underlivet och smittar genom sexuella kontakter. Den här texten handlar mest om de typerna av HPV.

Symtom

HPV brukar inte ge några symtom.

Men ett prov kan visa om man har en HPV-infektion.

Så smittar HPV

HPV kan smitta genom sexuell kontakt. Du kan få HPV vid alla typer av sex, till exempel smeksex, munsex och samlag. 

Det går inte att veta när man har blivit smittad av HPV. HPV kan finnas i kroppen i många år.

Hur kan jag minska risken för att få HPV?

Bästa sättet att skydda sig är att vaccinera sig mot HPV.

Du kan också använda kondom när du har sex, det ger ett visst skydd mot HPV.

Hur undviker jag att smitta andra om jag har HPV?

Använd kondom om du har sex med en ny partner.

Om du har sex med samma person som tidigare behöver du inte göra något särskilt. Förmodligen är din partner redan smittad. Det går inte att veta vem som smittade vem.

HPV är inte en del av smittskyddslagen.

Lämna prov för att minska risken för cancer i livmoderhalsen

Kvinnor i vissa åldrar blir kallade att lämna prov. Med hjälp av prover går det att upptäcka HPV och cellförändringar tidigt. Att ta prov varje gång man blir kallad är ett mycket bra sätt att förhindra att man får cancer i livmoderhalsen.

Läs mer om att lämna prov för att upptäcka HPV och cellförändringar i livmoderhalsen.

Sörmland

HPV-prov i Sörmland

Med start under våren 2024 erbjuder Region Sörmland självprovtagning för HPV. I stället för att som tidigare få tid för provtagning hos en barnmorska kommer du nu att få hem ett provtagningskit med posten när det är dags att testa dig. Provet tar du enkelt själv genom att följa instruktionerna som följer med. När du är klar skickar du tillbaka ditt prov i svarskuvertet. Portot är redan betalt.

  • Provet ersätter cellprov och HPV-prov som tidigare tagits av barnmorska.
  • Självprovtagning är lika säkert som att ta provet hos en barnmorska.

Om du hellre vill att en barnmorska tar provet går det fortfarande bra. Kontakta kallelsekansliet i Sörmland på telefonnummer 016-10 30 91.

Kallelse till provtagning

Vissa kallelser skickar vi digitalt. Om du har en digital brevlåda kommer du få vissa kallelser dit. En digital brevlåda kan vara Kivra, Billo eller Min myndighetspost. Om du har använt en digital brevlåda tidigare är den aktiverad för att ta emot post. Det bra om du loggar in och ser över hur du får aviseringar så du inte missar viktig information. Om du inte vill ha någon post från Region Sörmland till en digital brevlåda behöver du också logga in i din digitala brevlåda och ange det.

Kan män kontrollera om de har HPV?

Det finns inget sätt för män att undersöka och få svar på om de har HPV.

Däremot kan män vaccinera sig mot HPV.

Behandling

Det finns ingen behandling mot HPV. Oftast läker infektionen av sig själv. Det kan ta tid, ofta omkring ett år. Men det kan också ta flera år.

Det finns behandling om HPV-infektionen orsakar cellförändringar i livmoderhalsen. Behandlingen kan ta bort cellförändringarna.

Sluta röka

Det är svårare för infektionen att läka om du röker. Du som röker har större risk att få cellförändringar och cancer i livmoderhalsen av HPV-infektioner. 

Det finns hjälp att få för dig som vill sluta röka.

Mer om HPV

HPV är en förkortning av humant papillomvirus. Det är en infektion som du får av ett virus. Det finns många olika sorters HPV.

De olika typerna brukar ha olika siffror, till exempel HPV typ 16 eller HPV typ 18.

Oftast märker du inte av om du har en HPV-infektion. Men vissa typer av HPV kan orsaka vårtor eller cellförändringar.

HPV brukar oftast läka och försvinna av sig själv. Men det kan ta lång tid. Ibland kan HPV finnas i kroppen i många år och det går inte att veta när man blev smittad.

Du kan smittas av olika typer av HPV.

Komplikationer och följdsjukdomar

Det här är olika sjukdomar och besvär som kan orsakas av vissa typer av HPV:

Några typer av HPV kan också orsaka kondylom och vårtor på händer och fötter

När och var ska jag söka vård?

Du behöver inte söka vård om du tror att du har HPV. Oftast går infektionen över av sig själv.

Men lämna prov för att upptäcka HPV och cellförändringar i livmoderhalsen varje gång du blir kallad. Och gå på kontrollerna om du vet att du har HPV som behöver följas upp.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan