SOOMAALI/SOMALISKA

Talaalka hargabka

Vaccinera dig mot influensa - somaliskaThe content concerns Västerbotten

Hargabka waxaa keena fayras waana mid aad u faafa. Fayraska hargabka waxa uu kadilaacaa Sweden sanad kasta wuxuuna kubadan yahay bilaha jiilaalka. Fayrasku waa mid ku faafa hawada waxaana inta badan layskugu gudbiyaa qufaca iyo hindhisada. Haddii aad qaado hargabka waxay ubadan tahay inaad dareento qandho daran, madax xanuun, murqo xanuun, dhuun xanuun iyo qufac. Waxaad naftaada ka difaaci kartaa hargabka adoo qaadanaaya talaalka.

Talaalka waxaa si gaar ah loogu boorinayaa kooxo gaar ah oo dadka kamid ah

Hargabka ayaa dadka qaar kuridi kara xanuun ba'an oo xataa keeni kara xanuunno kale oo daran, sida caabuqa wadnaha. Sidaas awgeed waxaa fiican inaad talaalka qaadato.

Waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato talaalka haddii wax kamid ah arimaha hoose ku quseeyaan:

 • Haddii aad jirto 65 sano ama aad kasii wayn tahay.
 • Aad uur leedahay (kadib asbuuca 16 ama kahor haddii sidoo kale talaalka laguugu taliyay sabab kale awgeed).
 • Haddii aad qabto xanuun wadnaha ah.
 • Haddii aad qabto xanuun sanbabada ah.
 • Aad qabto sonkoroow.
 • Haddii aad qabto xanuun ama aad qaadato daawo naafo kadhigaysa awooda jirkaaga ee ladagaalanka caabuqyada.
 • Aad la ildaran tahay xanuun dhanka beerka ama kalyaha ah.
 • Aad buurnan xad dhaaf ah qabto.
 • Aad qabto xanuun dhanka neerfaha iyo murqaha ah kaasoo kugu adkayn kara neefta.
 • Aad tahay qof naafooyin kaladuwan qaba.
 • Aad qabto dhibaato dhanka neefta ah sida inay dhib kugu tahay inaad qufacdo ama xaakada soo tufto.

Talooyinka talaalku waxay qabanayaan dhammaan dadka waawayn iyo carruurta kawayn da'da lix bilood.

Xubnaha qoyska iyo saaxiibada dadka qaba nidaamyada difaaca ee aadka udaciifay waa inay sidoo kale iska talaallaan xanuunka hargabka si ay naftooda udifaacaan.

Waxaad ubaahan tahay in lagu talaalo sanad kasta

Marka lagu talaallo waxaad helaysaa difaac kadhan ah faraska caabuqa hargabka ee sanadkaan. Waxaad kaliya lahanaysaa difaaca halsano sidaas awgeedna waxaad talaalka u baahan tahay sanad kasta. Talaalka lagu siinaayo waxaa si gaar ah loogu diyaarshay inuu kaadifaaco fayrinka markaas jira.

Talaallka ifilada

Isla kooxaha dadka kor lagu sheegay (marka laga reebo haweenka uurka leh) ayay tahay in sidoo kale laga talaallo xanuunka ifilada.

Xagee ayaan kaheli karaa talaalka?

Waxaad talaalka kahelaysaa xarunta ama goobta caafimaadka ee deegaankaaga kutaala.

Habraaca talaalka

Waxaad kuhelaysaa talaalka cirbad lagugu duraayo. Cirbada waxaa badanaa lagu duraa dhudhunka gacanta. Carruurta kayar da'da sadex sanno waxay badanaa heli doonaan cirbada talaalka oo looga dhufanaayo cududa. Carruurta da'doodu udhaxayso labo iyo sideed iyo toban sano ayaa sidoo kale qaadan kara talaalka oo sanka looga buufinaayo.

Kadib marka lagu talaallo, waxaad ogaan kartaa casaan yar iyo barar kamuuqda meesha cirbada lagaaga muday. Xoogaana way adkaan kartaa. Waxaad dareemi kartaa qandho, madax xanuun iyo murqo xanuun. Carruurta ayaa lumin kara oomateedka saxaradooduna noqon kartaa mid jilicsan. Saamaynada noocaas ah ayaa caadiyan kaliya jiraaya dhawr maalmood.

Goorma ayaan ka dhawrsanayaa qaadashada talaalka?

Waa inaadan qaadan talaalka hadddii aad qandho dareemayso.

Haddii aadan awoodin inaad cuntid cunto ay kujirto ukun sabab laxariirta xasaasiyad markaas ma awoodi doontid inaad qaadato tallaalka.

Uurka iyo naas nuujinta

Majiraan khataro kadhalanaaya in lagu talaalo markaad uur leedahay ama naaska nuujinayso.

Haddii aad uur leedahay, fayraska hargabka ayaa kugu ridi kara xanuun kasii badan kii kuhayn lahaa haddii aadan uur lahayn. Waxaan sidaas awgeed ku boorinaynaa haweenka uurka leh inaytalaalka qaataan. Talaalka ayaa sidoo kale muhiim u ah difaaca ilmaha uurka kujira.

Waxaa fiican inaad talaalka qaadato kadib asbuuca 16 ama kahor haddii sidoo kale talaalka laguugu taliyay sabab kale awgeed.

Waa maxay qarashka talaalku?

Haddii aad kamid tahay xubnaha shaqsiyaadka lagu boorinaayo talaalka markaas qiimaha talaalku waa 60 kr. Qof kasta oo kale oo latalaalaayo waxaa laga qaadayaa 250 kr. 

Talaallka ifilada

Qarashka talaalka ifiladu waa 219 kr. Haddii nidaamkaaga difaaca jirku aad u daciifay waxaad sidoo kale u baahan doontaa talaal dheeraad ah oo qiimihiisu yahay 520 kr.

Haddii aad xanuunsato

Haddii aad xanuunsato adoo qaatay talaalka, waxyeelada xanuunka ayaa caadiyan kayar markaadan qabin talaalka.

Guriga joog ilaa intaad ka bogsoonayso qandhada aadna caafimad helayso. Ku qufac kuna hindhis suxulkaaga si joogto ahna umayr si aad u yarayso halista faafida caabuqa.

Haddii aad kujirto koox lagu taliyay in la talaalo aadna qaaday xanuunka hargabka waa inaad markaas laxariirtaa GP gaaga.

Door firfircoon ka qaado daryeelkaaga

Si aad uga qaybgasho daryeelkaaga caafimaadka iyo daawayntaada, waa muhiim inaad fahanto macluumaadka shaqaalaha daryeelka caafimaadku kusiinayaan. Na waydii wixii su'aalo ah hadday jiraan wax aadan fahmin. Waxaad caawimaad ka heli kartaa turjumaan haddii aadan ku hadlin afka Swedish-ka.

To the top of the page