Kidini informatsija pa covid-19

Vakcina po covid-19

Vaccination mot covid-19 - romska

Covid-19 si nasvalimo so zurares pherdjarel. I vakcina si efektivno pe kodo tena aven zurales nasvale vadj te meren ande kado nasvalimo.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Tut den i vakcina ande tjiro vast.

Tjiro regionos si pharipe po vakcinaciovo. Alosar regiono maj opral pi rig te les maj but informaciovo so si khote kaj tu san.

Tu či trubus te potjines po vakciono so si po covid-19.

Tu phenes korkori ke hodj kames te les i vakcina vadj na.

Läs texten på svenska här

Sar te kerav te vakcinalinav ma?

E intregi žene so pherde 18 berš šaj vakcinaklin pe. Unji šavora šaj len i vakcina po covid-19.

Vi tu so manges azilo vadj ando Švedo san bi pača šaj vakcinalis tu jiva. Kado si vi pre tu so sitjos vadj keres butji ando Švedo bi kodo te aves švedicko citizeno (medborgare).

Tuke rekomendalijpe te vakcinalis tu vi te sas tu covid-19.

Kade keren o vakcinaciovo

Tu den i vakcina jekhe injekciovosa/sprutasa ando vast. Tu 15 minutura ašos pala kodo ke hodj dine tu o injekciovo/spruta. Kado si ke hodj te dikhelpe ke hodj mišto san. Le e intregi spruti so tu šaj les. Tut delpe lašo sama linimo po covid-19. Tut delpe e spruti pe diferentna datumura.

Si maj tele ando teksto ke ketji injekciovura/spruti saj len e diferentna ženen. Ketjivar rekomendalijpe te vakcinalinav ma? O teksto si švedicka.

Puš e samalinimosko/gindimaske (vård) butjaren te kames majbut te žanes pa tjiri vakcina.

Šaj vakcinalij ma te sim nasvalo/nasvali?

Tu naštig vakcinalis tu te si tu lazi/gorončki vadj te hatjares tu nasvalo/nasvali. Lešin mig mišto avesa.

Sar avo pala kodo?

Tuke šaj dukhala tjiro vast, dukhala tjiro šero taj šaj avesa maj khino/khini e anglune djesa pala i vakcina. Tuke vi šaj avela šil, avela tu lazi/gorončki vadj dukhana tjire iziletura (lederna) taj muskli. Kadaleske phenelpe rigako efekto (biverkningar) taj si kado običajno.

A rigako efekto (biverkningar) xasajvel pala cera vrama.

Či sitjon te aven zurale efektura/biverkningar anda i vakcina

But miljonura manuša vakcinalindepe po covid-19. Naj but čore rigake efektura pala i vakcinacija. Maj baroj o riziko te aven zurales nasvale ando covid-19 nasvalimo.

Tu so san khamni vadj pijaves

Tu so san khamni šaj aves nadjon nasvali khatar o covid-19. Te les sama pre tu taj pe tjiro šavoro rekomendalinas tuke te vakcinalis tu.

Naj bajo po šavoro so si ando per.

Tu šaj vakcinalis tu vi te pijaves.

Vorbin tjira babasa (barnmorska) tut te sipušimo.

Gin majbut pa o khamnimo taj covid-19.

Šavora taj vakcinaciovo

Unji šavora šaj len o vakcino po covid-19. Kado si pe šavora jekhe  nasvalalimasa  vadj aver variso so kerel te avel zurales nasvalo ando covid-19. Puš e doktores kaste o šavoroj.  

Anglakado e intregi šavora khatar e 12 berš birinas te vakcinalinpe. Kado naj kade adjes. Kado nadjon unjivar si ke e šavora vadj e terne kerdjon nadjon zurales nasvale te avela le covid-19.

Tu kas sas anglakado alergicko reakcia

Vorbin jekhe doktorosa te sas tu anglakado zurali alergicko reakcia pe sos sas te rodes samalinimo/gindimo (vård) sa kodo djes. Kado šaj si jekh vakcina, jekh drab vadj variso aver so xalan.

I vakcina zurales si kontrolalime

I vakcina po covid-19 sas kontrolalime zurales sa kade sar e avera vakcini. Milijovura bare taj šavora line i vakcina taj e roditora (forskare) dikhline/studeralin pala e efektura. I vakcina maj dur dikhelpe/studeralijpe’.

Tu šaj pherdjos o covid-19 vi te san vakcinalime. De e majbut žene so si vakcinalime či kerdjon zurales nasvale.

To the top of the page