Vården i Örebro län

Patientavgifter i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

I Region Örebro län är det kostnadsfritt att besöka vården till den dag du fyller 20 år. Personer som fyllt 85 år betalar heller inte några avgifter för besök.  Barnhälsovård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och mammografiundersökningar är avgiftsfria.

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården. Den innebär att du betalar sammanlagt högst 1 400 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader.

Information om högkostnadsskydd

Samma avgifter hos privata vårdgivare

Du får betala samma avgifter hos Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som Region Örebro län har avtal med.

Vård i hemmet

Om du får vård i hemmet av personal från Region Örebro län får du betala samma avgifter som om du besöker Region Örebro läns mottagningar. Inget hembesökstillägg tas ut.

För avancerad vård i hemmet

Om flera besök görs under samma dag tas avgift ut för ett besök. Om olika kategorier av vårdpersonal gör besök under samma dag betalar du avgift för den dyraste kategorin.

Betalning och avgifter

Avgifter till Region Örebro län faktureras till din folkbokföringsadress. Om du inte bor på din folkbokföringsadress måste du anmäla adressändring till Skatteverket eller begära eftersändning av din post.

Om du vill ha din faktura till en annan adress än din folkbokföringsadress kan du anmäla särskild postadress till Skatteverket.

Du kan exempelvis anmäla en särskild postadress om du

  • är god man eller förvaltare som vill ta hand om huvudmannens post
  • är ett myndigt barn och ska ta hand om dina föräldrars post

Du som fått hem en faktura från Region Örebro län har 30 dagar på dig att betala den.

Information om hur du betalar ditt vårdbesök

Örebro län

Kontaktcenter svarar på frågor om avgifter och betalning

Äldre kvinna som pratar i telefonen med ett leende på läpparna. Sitter i fåtölj.

Har du frågor om en faktura, betalning eller frikort? Då kan du höra av dig till oss på Kontaktcenter.

Besök

På vårdcentral

 

Besök

220 kr

Besök på vårdcentralernas jourmottagningar

330 kr

Videobesök

110 kr

Kvalificerad vårdkontakt
Telefonsamtalet ersätter besök och är bokat i förväg.

110 kr

Enkel telefonkontakt
Tidsbokning och rådfrågning.

0 kr

På sjukhus

 

Läkarbesök

330 kr

Akuta läkarbesök

440 kr

Besök till övrig personal

220 kr

Akuta besök till övrig personal

330 kr

Videobesök läkare

330 kr

Videobesök övrig personal

220 kr

Kvalificerad telefonkontakt 
Telefonsamtalet ersätter besök och är bokat i förväg.

110 kr

Enkel telefonkontakt 
Tidsbokning och rådfrågning.

0 kr

Om du besöker en vårdcentral och får remiss till ett sjukhus, betalar du enbart mellanskillnaden för ditt första besök på sjukhus.

Hälsokontroller

(ingår inte i högkostnadsskyddet)

 

Mammografiundersökning

0 kr

Gynekologisk cellprovtagning

0 kr

Screening av bukaorta

220 kr

Screening för tjock- och ändtarmscancer

220 kr

Övriga avgifter

 

Sprutbyte, Sprutbytesmottagningen

0 kr

Receptförnyelse eller livsmedelsförskrivning utan besök

110 kr

Egenträning, gruppbehandling

220 kr

Internetbaserad behandling (KBT), avgift per vecka

220 kr

Dagrehabilitering

220 kr

Ambulanssjukvård
Avgift för läkarbesök kan tillkomma

220 kr

Familjerådgivning (ingår inte i högkostnadsskyddet)

250 kr

 

Tandvård

Regionens tandvårdsstöd är till för patienter som har särskilda behov. Mer om tandvårdsstöd på sidan: Kostnader och ersättningar inom tandvård.  

Avgifter för behandling inom regionens tandvårdsstöd

Besök hos tandläkare

220 kr

Besök hos tandhygienist eller tandsköterska

220 kr

Avgifter för viss oralkirurgisk tandvård

Besök hos tandläkare för oralkirurgiska åtgärder enligt tandvårdsförordning (1998:1338) § 2

330 kr

Första besöket efter remiss från vårdcentral

110 kr

För ungdomar som inte fyllt 20 år samt för personer som fyllt 85 år debiteras ingen patientavgift för behandlingar inom regionens tandvårdsstöd samt viss oralkirurgisk behandling.

Om du inte kan komma på ditt besök

Om du inte kan komma vill vi att du meddelar det senast 24 timmar innan du skulle ha kommit. Då kan vi erbjuda din tid till någon annan istället. Detta gäller även om du skulle haft en tidsbokad kontakt med oss på distans, till exempel via telefon.

Om du inte kommer på ett tidsbokat besök och inte har meddelat det minst 24 timmar innan besöket skulle ha ägt rum, får du betala en avgift. Avgiften är oftast 220 kr. Om du skulle ha träffat en läkare på ett sjukhus blir avgiften 330 kronor.

Avgiften gäller även personer som är under 20 år och över 85 år. Avgiften gäller även personer som nått upp till högkostnadsskyddet och har frikort. Avgiften gäller även om du skulle haft en tidsbokad kontakt med oss på distans (via telefon eller med ögonkontakt).

Du kan avboka ditt besök dygnet runt, på mottagningens telefonsvarare eller genom att logga in i e-tjänsterna.

Har du frågor om reglerna för återbud och uteblivna besök? Har du fått en faktura efter att ha uteblivit eller avbokat för sent? Kontakta mottagningen där besöket skulle ha ägt rum. Här kan du läsa mer om hur du betalar för ditt vårdbesök.

Avgift för att vara inlagd på sjukhus

Barn och ungdomar under 20 år samt värnpliktiga

0 kr

Övriga personer per dygn

130 kr

Observera att du ska betala för att vara inlagd på sjukhus även om du har ett frikort för besök inom sjukvården.

Avgift för kost- och näringstillskott

Vuxna, kosttilägg  250 kr/uttag, max 750 kr
Vuxna, halv nutrition 750 kr/månad
Vuxna, hel nutrition 1500 kr/månad
Barn, upp till 18 år 120 kr/månad
Barn med celiaki, upp till 16 år 120 kr/månad

Avgifter för hjälpmedel

Här hittar du de hjälpmedelsavgifter som gäller i Örebro län.

Vaccinationspriser

Här hittar du de vaccinationsavgifter som gäller för mottagningar inom Region Örebro län.

För privata vaccinationsmottagningar hänvisar vi till respektive aktörs prislista. 

Intyg

Generellt för intyg som inte är avgiftsfria:

  • Du betalar avgift enligt fastställd prislista nedan.
  • Avgiften gäller oavsett ålder om inget annat anges.
  • Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Frikort gäller inte.
  • Behöver du göra ett besök hos oss för att vi ska kunna skriva intyget ska du dessutom betala normal besöksavgift.
Intyg vid sjukdom eller funktionshinder* 520 kr
Friskintyg för hobbyverksamhet 2 070 kr
* Exempelvis intyg för ansökan om parkeringstillstånd eller styrker allergier

Läkarintyg för ansökan till Försäkringskassan

Exempelvis vid sjukdom, förlängning av sjukskrivning eller när du behöver vara hemma och vårda sjukt barn mer än 7 dagar. Kontakta din vårdcentral eller behandlande läkare för eventuell vårdkontakt. Du betalar då kostnad för vårdbesök.

Intyg efter föreläggande från Transportstyrelsen
Nybesök 690 kr
Provtagningsbesök 420 kr
Intygsutfärdande, läkarbesök 1 460 kr
Läkarbesök inför ansökan om alkolås 1 460 kr
  • Kostnad för provanalyser tillkommer.
  • För patienter som ansöker om alkolås tillkommer sedan provtagningsbesök till samma kostnad som ovan.
  • Alla priser är inklusive moms.

Journalutskrift

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida. Kopior av journalhandlingar kan skickas till dig eller hämtas mot uppvisande av legitimation.

Du kan även läsa din journal via e-tjänsten Journalen och skriva ut därifrån. 

Till toppen av sidan