Vården i Örebro län

Vaccinationspriser för Region Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Här hittar du de vaccinationsavgifter som gäller för mottagningar inom Region Örebro län.

Generellt gäller för vaccinationer att:

 • Avgifter gäller även för asylsökande
 • Du betalar avgift enligt fastställd prislista nedan. Priserna gäller per dos. 
 • Avgiften gäller oavsett ålder om inget annat anges.
 • Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Frikort gäller inte.
 • Du måste avboka ditt besök om du inte kan komma annars får du betala en avgift.

Prislista nedan berör inte det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vaccinationer

Dessa priser gäller för vaccinationsmottagningar inom Region Örebro län. För privata vaccinationsmottagningar hänvisar vi till respektive aktörs prislista. 

Bältros (Zostavax) 1 440 kr
Bältros (Shingrix)  3 360 kr
Covid-19 0/220 kr
Difteri 370 kr
Difteri och stelkramp 370 kr
Difteri, stelkramp och kikhosta 320 kr
Difteri, stelkramp, kikhosta och polio* 380 kr
Gammaglobulin 430 kr
Gula febern 610 kr
Hepatit A (vuxendos)* 390 kr
Hepatit A (barndos)* 380 kr
Hepatit B (vuxendos)* 360 kr
Hepatit B (barndos)* 360 kr
Hepatit A och B (vuxendos)* 550 kr
Hepatit A och B (barndos)* 450 kr
HPV, viss avgiftsfrihet 600 kr
Influensa – avgiftsfritt för dig som fyllt 65 år och riskgrupper 180 kr
Japansk hjärninflammation 1 280 kr
Kikhosta - avgiftsfritt för gravida 165 kr
Meningokock (vaccin mot serogrupp B) 1 180 kr
Meningokock (vaccin mot A, C, W-135 och Y) 630 kr
Mässling, påssjuka och röda hund   270 kr
Pneumokock – avgiftsfritt för dig som fyllt 65 år och riskgrupper 250 kr
Polio 410 kr
Rabies 710 kr
Stelkramp* 370 kr
TBE – fästingburen hjärninflammation (vuxendos) 270 kr
TBE – fästingburen hjärninflammation (barndos) 250 kr
Tuberkulos* 820 kr
Tuberkulintest (PPD) 640 kr
Tuberkulos inklusive Tuberkulintest (PPD) 1230 kr
Tyfoid 430 kr
Vattkoppor 570 kr

* Patient som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd kan få vaccin utan kostnad.

Avgiftsfri vaccinering

Vaccinationsprogram för barn

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tolv sjukdomar. Vaccinationerna kostar ingenting. BVC och elevhälsan informerar om när det är dags för barnet att få vaccinationerna. Läs mer på Vaccinationsprogrammet för barn.

Vaccination mot covid-19

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19 om man tillhör rekommenderad grupp. Övriga betalar 220 kronor. Här kan du läsa om vilka som rekommenderas vaccin: vaccinera sig mot covid-19.

HPV vaccin för kvinnor födda 1994-1999

I samband med gynekologisk cellprovtagning erbjuds avgiftsfri vaccinering för kvinnor födda 1994-1999. Mer om Vaccination mot HPV.

Vaccination mot kikhosta för gravida från vecka 16

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som är gravid att vaccinera dig mot kikhosta från och med graviditetsvecka 16. Vaccinationen är kostnadsfri. Läs mer om kikhosta och graviditet.

Pneumokockvaccinering

Personer som ingår i följande särskilda riskgrupper har rätt till avgiftsfri vaccinering:

 • 65 år eller äldre
 • Anatomisk eller funktionell avsaknad av mjälte
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation,  hematologisk cancer, sicklecellsanemi, immunsuppressiv behandling, till exempel TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.
 • Organtransplantation
 • Cochleaimplantat
 • Likvorläckage
 • Lungcancer
 • Cystisk fibros
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, tex vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt - För person med grav njursvikt eller dialys gäller särskilt vaccinationsschema
 • Diabetes

Influensa

Personer som ingår i följande särskilda riskgrupper har rätt till avgiftsfri vaccinering:

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du är gravid efter vecka 16.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har en mycket kraftig övervikt.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.

Ibland behöver en läkare bedöma om du har en ökad risk att bli svårt sjuk av influensa.

Om du inte kan komma på ditt besök

Om du inte kan komma vill vi att du meddelar det senast 24 timmar innan du skulle ha kommit. Då kan vi erbjuda din tid till någon annan istället. 

Om du inte kommer på ett tidsbokat besök och inte har meddelat det minst 24 timmar innan besöket skulle ha ägt rum, får du betala en avgift. Avgiften är 220 kr.

Örebro län

Kontaktcenter svarar på frågor om avgifter och betalning

Äldre kvinna som pratar i telefonen med ett leende på läpparna. Sitter i fåtölj.

Har du frågor om en faktura, betalning eller frikort? Då kan du höra av dig till oss på Kontaktcenter.

Till toppen av sidan