Vården i Örebro län

Vaccinationspriser för Region Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Här hittar du de vaccinationsavgifter som gäller för mottagningar inom Region Örebro län.

Generellt gäller för vaccinationer att:

 • Du betalar avgift enligt fastställd prislista nedan. Priserna gäller per dos. 
 • Avgiften gäller även för barn och ungdom under 25 år och för personer som har fyllt 85 år.
 • Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Frikort gäller inte.

Dessa priser gäller för vaccinationsmottagningar inom Region Örebro län. För privata vaccinationsmottagningar hänvisar vi till respektive aktörs prislista. 

Vaccinationer 

Bältros 1 420 kr
Difteri 330 kr
Difteri och stelkramp 330 kr
Difteri, stelkramp och kikhosta 350 kr
Difteri, stelkramp, kikhosta och polio 440 kr
Gammaglobulin 410 kr
Gula febern 530 kr
Hepatit A (vuxendos) 440 kr
Hepatit A (barndos) 390 kr
Hepatit B (vuxendos) 340 kr
Hepatit B (barndos) 330 kr
Hepatit A och B (vuxendos) 650 kr
Hepatit A och B (barndos) 490 kr
HPV 600 kr
Influensa – avgiftsfritt för dig som fyllt 65 år, med flera (se nedan) 180 kr
Japansk hjärninflammation 1 050 kr
Kikhosta - till gravida 165 kr
Meningokock (vaccin mot serogrupp B) 1 170 kr
Meningokock (vaccin mot A, C, W-135 och Y) 570 kr
Pneumokock – avgiftsfritt för dig som fyllt 70 år + särskilda riskgrupper (se nedan) 250 kr
Polio 350 kr
Rabies 710 kr
Stelkramp 400 kr
TBE – fästingburen hjärninflammation (vuxendos) 270 kr
TBE – fästingburen hjärninflammation (barndos) 250 kr
Tuberkulos 500 kr
Tuberkulintest (PPD) 470 kr
Tuberkulos inklusive Tuberkulintest (PPD) 770 kr
Tyfoid 420 kr
Vattkoppor 620 kr

Influensavaccinering

Om du är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp får du vaccinera dig gratis varje år mot influensa. Till riskgrupper räknas personer med hjärtsjukdom eller lungsjukdom, gravida kvinnor som inte tidigare har vaccinerat sig mot ”svininfluensan”  A(H1N1) och personer med övervikt BMI över 40. Övriga betalar 180 kronor. Frikort gäller inte.

Pneumokockvaccinering

Personer som ingår i följande särskilda riskgrupper har rätt till avgiftsfri vaccinering:

 • Anatomisk eller funktionell avsaknad av mjälte
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation,  hematologisk cancer, sicklecellsanemi, immunsuppressiv behandling, till exempel TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.
 • Organtransplantation
 • Cochleaimplantat
 • Likvorläckage
 • Lungcancer
 • Cystisk fibros
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, tex vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt - För person med grav njursvikt eller dialys gäller särskilt vaccinationsschema
 • Diabetes mellitus
Till toppen av sidan