Vården i Örebro län

Vaccinationspriser för Region Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Här hittar du de vaccinationsavgifter som gäller för mottagningar inom Region Örebro län.

Generellt gäller för vaccinationer att:

 • Du betalar avgift enligt fastställd prislista nedan. Priserna gäller per dos. 
 • Avgiften gäller oavsett ålder om inget annat anges.
 • Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Frikort gäller inte.
 • Du måste avboka ditt besök om du inte kan komma annars får du betala en avgift.

Vaccinationer

Dessa priser gäller för vaccinationsmottagningar inom Region Örebro län. För privata vaccinationsmottagningar hänvisar vi till respektive aktörs prislista. 

Bältros (Zostavax) 1 420 kr
Bältros (Shingrix)  3 200 kr
Covid-19 0 kr
Difteri 340 kr
Difteri och stelkramp 340 kr
Difteri, stelkramp och kikhosta 350 kr
Difteri, stelkramp, kikhosta och polio 440 kr
Gammaglobulin 410 kr
Gula febern 640 kr
Hepatit A (vuxendos) 440 kr
Hepatit A (barndos) 390 kr
Hepatit B (vuxendos) 340 kr
Hepatit B (barndos) 330 kr
Hepatit A och B (vuxendos) 600 kr
Hepatit A och B (barndos) 480 kr
HPV, viss avgiftsfrihet 600 kr
Influensa – avgiftsfritt för dig som fyllt 65 år och riskgrupper 180 kr
Japansk hjärninflammation 1 050 kr
Kikhosta - avgiftsfritt för gravida 160 kr
Meningokock (vaccin mot serogrupp B) 1 170 kr
Meningokock (vaccin mot A, C, W-135 och Y) 650 kr
Pneumokock – avgiftsfritt för dig som fyllt 65 år och riskgrupper 250 kr
Polio 440 kr
Rabies 740 kr
Stelkramp 400 kr
TBE – fästingburen hjärninflammation (vuxendos) 270 kr
TBE – fästingburen hjärninflammation (barndos) 250 kr
Tuberkulos 620 kr
Tuberkulintest (PPD) 490 kr
Tuberkulos inklusive Tuberkulintest (PPD) 910 kr
Tyfoid 420 kr
Vattkoppor 620 kr

 

Avgiftsfri vaccinering

Vaccination mot covid-19

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

HPV vaccin

Avgiftsfri vaccinering för HPV för kvinnor födda 1994-1999. Vaccin ges i samband med gynekologisk cellprovtagning. Mer om Vaccination mot HPV.

Vaccination mot kikhosta för gravida från vecka 16

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som är gravid att vaccinera dig mot kikhosta från och med graviditetsvecka 16. Vaccinationen är kostnadsfri. Läs mer om kikhosta och graviditet.

Pneumokockvaccinering

Personer som ingår i följande särskilda riskgrupper har rätt till avgiftsfri vaccinering:

 • 65 år eller äldre
 • Anatomisk eller funktionell avsaknad av mjälte
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation,  hematologisk cancer, sicklecellsanemi, immunsuppressiv behandling, till exempel TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.
 • Organtransplantation
 • Cochleaimplantat
 • Likvorläckage
 • Lungcancer
 • Cystisk fibros
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, tex vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt - För person med grav njursvikt eller dialys gäller särskilt vaccinationsschema
 • Diabetes

Influensa

Personer som ingår i följande särskilda riskgrupper har rätt till avgiftsfri vaccinering:

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du är gravid efter vecka 16.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har en mycket kraftig övervikt.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.

Ibland behöver en läkare bedöma om du har en ökad risk att bli svårt sjuk av influensa.

Om du inte kan komma på ditt besök

Om du inte kan komma vill vi att du meddelar det senast 24 timmar innan du skulle ha kommit. Då kan vi erbjuda din tid till någon annan istället. 

Om du inte kommer på ett tidsbokat besök och inte har meddelat det minst 24 timmar innan besöket skulle ha ägt rum, får du betala en avgift. Avgiften är 200 kr.

Till toppen av sidan