Vården i Örebro län

Avgifter för hjälpmedel i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Här hittar du de avgifter för hjälpmedel som gäller i Örebro län. För barn och ungdomar som inte fyllt 20 år är hjälpmedlen kostnadsfria om inget annat anges.

Du betalar en abonnemangsavgift på 65 kronor per månad, oavsett antal hjälpmedel.

Abonnemangsavgiften tas ut för individmärkta personliga hjälpmedel inom Centrum för hjälpmedel (exklusive rollatorer), Audiologiska kliniken och Syncentralen, samt för CPAP och TENS.

Serviceavgift 

För service, installation och reparation av ditt hjälpmedel från Centrum för hjälpmedel, Audiologiska kliniken, Syncentralen och Ortopedteknik betalar du en serviceavgift på 100 kronor.

Vanliga frågor och svar

På Region Örebro läns webbplats hittar du svar på de vanligaste frågorna om abonnemangsavgiften 

Inga avgifter tas ut av barn och ungdomar som inte fyllt 20 år, om det inte särskilt anges.

Avgifter hos Centrum för hjälpmedel

Engångsavgift för lån av rollator 250 kronor
Eldrivna rullstolar med manuell styrning (startavgift) 500 kronor
Drivaggregat (startavgift) 500 kronor
Vid kraftigt nedsmutsat hjälpmedel, 
avgift för rengöring
500 kronor

Barn och ungdom som inte fyllt 20 år

Avgift för trehjulig cykel och tandemcykel (även storleksbyte) 500 kronor

Synhjälpmedel

Glasögon

Glasögonbåge 500 kronor
Avståndsglas 150 kronor/styck
Läsglas till addition upp till 5,0 100 kronor/styck
Bifokalglas 150 kronor/styck
Progressivt glas 600 kronor/styck
Slipat solglas i båge 200 kronor/styck
Solförhängare 200 kronor
Behandling av glas (bland annat 
antireflexbehandling och hårdbehandling)
100 kronor per glas och behandling

Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år

För reservglasögon eller extra par tas avgift som ovan.

Kontaktlinser

Nytillpassning inklusive lins 1 000 kronor/öga
Omtillpassning inklusive lins 600 kronor/öga
Månadslinser 200 kronor/öga 
och halvår
Ny kontaktlins 400 kronor

Avgiften kan maximalt bli 2 800 kronor per år, besöksavgifter är inte inräknade.

Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år

Kontaktlinsvätska är kostnadsfri för barn och ungdom som inte fyllt 20 år.

Ortopediska hjälpmedel

Skor (oavsett par eller styck) 800 kronor
Sandal (oavsett par eller styck) 800 kronor
Skoinlägg/fotbäddar (oavsett par eller styck) 800 kronor
Skoändringar (oavsett om den ena eller båda skorna åtgärdas) 100 kronor
Skoändring/kolfibersula 100 kronor

Arm- och handortos
100 -
400 kronor
Knäortoser 800 kronor
Fotortoser 800 kronor

Helbenortos

800 kronor

Höftortos

800 kronor
Nackkrage 400 kronor
Bråckband, BH, SI bälte 400 kronor
Tygkorsetter, gördlar 800 kronor

Barn och ungdom som inte fyllt 20 år

Skor/sandal (oavsett par eller styck) 400 kronor
Skoinlägg/fotbäddar (oavsett par eller styck) 400 kronor

Avgifter för inkontinenshjälpmedel

Inkontinenshjälpmedel skrivs vanligtvis ut av distiktssköterskan på din vårdcentral.

Besöksavgift för utprovning och förskrivning 200 kronor
Förnyelse av inkontinenshjälpmedel (per telefon eller E-tjänst 0 kronor
Vid förändring av förskrivning vid besök 100 kronor
Årsavgift för inkontinensartikel 170 kronor

Avgifter för inkontinensartiklar ingår i högkostnadsskyddet. Avgifter ska inte betalas av barn och ungdomar som inte fyllt 20 år eller av den som fyllt 85 år.

Avgifter för hemtransport av personliga hjälpmedel

Samtliga hjälpmedel utom inkontinenshjälpmedel. 

Avgiften tas ut vid varje leverans. Ingen avgift för hämtning av hjälpmedel när behovet upphört eller för hämtning vid service och reparationer.

200 kronor

Transportavgift för inkontinenshjälpmedel. 
Gäller för upp till sex leveranser under en 12-måndersperiod.

För ytterligare leveranser inom tolvmånadersperioden är kostnaden 400 kronor per leverans.

 400 kronor

Avgiften för hemleverans betalas av patienter i alla åldrar.

Övriga hjälpmedelsavgifter

Apnéskena (kostnadsfritt för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år) 400 kronor
Peruk/toupé 170 kronor

Kompressionsstrumpa klass 2 och uppåt.

170 kronor
Till toppen av sidan