Vården i Örebro län

Så betalar du för vårdbesök i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Du kan välja att betala din patientavgift via faktura som skickas hem till dig, eller med en elektronisk faktura via din internetbank.

Om du är berättigad till frikort skickas ingen faktura ut. Vill du hellre betala med kort eller kontanter kan du göra det i samband med besöket.

Om du inte betalar din faktura använder Region Örebro län de möjligheter lagstiftningen ger för att driva in betalning av fakturan. Det innebär betalningspåminnelse respektive inkassokrav samt debitering av dröjsmålsränta enligt räntelagen. Region Örebro läns påminnelserutin hanteras av ett inkassoföretag.

Till toppen av sidan