VÅRDEN I ÖREBRO LÄN

Så betalar du för vårdbesök i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Du kan välja att betala din patientavgift via faktura som skickas hem till dig, eller med en elektronisk faktura via din internetbank.

Om du är berättigad till frikort skickas ingen faktura ut. Vill du hellre betala med kort eller kontanter kan du göra det i samband med besöket.

Om du inte betalar din faktura använder Region Örebro län de möjligheter lagstiftningen ger för att driva in betalning av fakturan. Det innebär betalningspåminnelse respektive inkassokrav samt debitering av dröjsmålsränta enligt räntelagen. Region Örebro läns påminnelserutin hanteras av ett inkassoföretag.

Faktura

Om du väljer att betala med faktura får du en samlad faktura för de allra flesta av dina avgifter för vård inom Region Örebro län. Det innebär att du endast får en faktura i månaden oavsett hur många besök du gör. Du kan inte betala din faktura i en reception.

Avgifter som inte ingår i den samlade faktureringen:

  • Avgifter hos privata vårdcentraler och privata vårdgivare som har avtal med Region Örebro län.
  • Avgifter i andra landsting/regioner.
  • Avgifter för hjälpmedel, läkemedel, sjukresor samt avgifter i regionens tandvårdsstöd och vanlig tandvård. 
  • Avgifter för speciallivsmedel.

Högkostnadskort och frikort

Du behöver ha ett högkostnadskort för att kunna föra in alla dina besök till du får rätt till frikort. Du får en stämpel i högkostnadskortet i receptionen vid ditt besök. Det gäller både inom Region Örebro län, privat vård med vårdavtal och andra landsting/regioner. 

Kom ihåg att alltid ha ditt högkostnadskort med dig och be om att få en stämpel. Om du har glömt att stämpla ditt högkostnadskort, kan du få hjälp i någon av våra receptioner om du visar upp ditt kvitto eller din fakturabetalning.

När du nått högkostnadsskyddets tak på 1150 kronor ska du be att få ett frikort. Du ska alltid visa ditt frikort vid besök. Du ska också visa det om du besöker en privat vårdgivare med vårdavtal eller att annat landsting eller en annan region. Ingen faktura skickas ut för ditt besök när du nått ditt frikort.

Frikortsperioden räknas 12 månader från det besök då du fick din första stämpel i högkostnadskortet.

Få information om högkostnadskort och frikort

Frågor om betalning

Om du har frågor om betalning, högkostnadsskydd eller frikort kan du prata med personalen i någon av våra kassor eller receptioner.Har du frågor om din faktura, kontakta Regionservice, avdelningen för kundfakturor, telefon 019-602 17 91,
 patientfakturor@regionorebrolan.se

Betala med autogiro

Väljer du att betala via autogiro kommer du att få alla dina fakturor som avser patientavgifter inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län betalda per automatik. Detta gäller avgifter för besök och abonnemangsavgift för personliga hjälpmedel och CPAP- utrustning. Betalningen sker en gång i månaden.

Aviseringsavin skickas ut cirka 30 dagar före förfallodagen, och där framgår vilket belopp som kommer att dras från ditt bankkonto. Du behöver bara se till att det finns pengar på ditt bankkonto dagen före förfallodatum. Bekräftelse på att betalningen har genomförts får du via ditt vanliga kontoutdrag från din bank.

Vill du betala med autogiro gör du en anmälan via din bank. Om du inte har internetbank kan du fylla i blankett - Medgivande för autogiro. Du hittar den via länken längre ner på sidan. Läs igenom villkorstexten och glöm inte att underteckna. Du vet att anmälan är klar när du får din första aviseringsavi där betalningsdelen är makulerad.

Avgifter som inte ingår i den samlade faktureringen om du väljer autogiro:

  • Avgifter hos privata vårdcentraler och privata vårdgivare som har avtal med Region Örebro län samt avgifter i andra landsting/regioner.
  • Avgifter för övriga hjälpmedel, läkemedel, sjukresor samt avgifter i regionens tandvårdsstöd och vanlig tandvård. 
  • Avgifter för speciallivsmedel eller kommunala avgifter.


Du kan anmäla autogiro via din bank eller genom att använda blanketten som du når via denna länk. ”Medgivande för autogiro”.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter på regionorebrolan.se/gdpr:

Skriv ut, fyll i och skicka blanketten via post till: 
Region Örebro län, 
Box 1613
701 16 Örebro
Märk kuvert med ”Autogiroanmälan/Avd. för kundfakturor”

Till toppen av sidan