Vården i Örebro län

Så betalar du för vårdbesök i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Du kan välja att betala din patientavgift via faktura som skickas hem till dig, eller med en elektronisk faktura via din internetbank.

Om du är berättigad till frikort skickas ingen faktura ut. Vill du hellre betala med kort eller kontanter kan du göra det i samband med besöket.

Om du inte betalar din faktura använder Region Örebro län de möjligheter lagstiftningen ger för att driva in betalning av fakturan. Det innebär betalningspåminnelse respektive inkassokrav samt debitering av dröjsmålsränta enligt räntelagen. Region Örebro läns påminnelserutin hanteras av ett inkassoföretag.

Faktura

Om du väljer att betala med faktura får du en samlad faktura för de allra flesta av dina avgifter för vård inom Region Örebro län. Det innebär att du endast får en faktura i månaden oavsett hur många besök du gör. Du kan inte betala din faktura i en reception.

Avgifter som inte ingår i den samlade faktureringen:

  • Avgifter hos privata vårdcentraler och privata vårdgivare som har avtal med Region Örebro län.
  • Avgifter i andra landsting/regioner.
  • Avgifter för läkemedel, sjukresor samt avgifter i regionens tandvårdsstöd och vanlig tandvård. 
  • Avgifter för speciallivsmedel.

Högkostnadskort och frikort

Du behöver ha ett högkostnadskort för att kunna föra in alla dina besök till du får rätt till frikort. Du får en stämpel i högkostnadskortet i receptionen vid ditt besök. Det gäller både inom Region Örebro län, privat vård med vårdavtal och andra landsting/regioner. 

Kom ihåg att alltid ha ditt högkostnadskort med dig och be om att få en stämpel. Om du har glömt att stämpla ditt högkostnadskort, kan du få hjälp i någon av våra receptioner om du visar upp ditt kvitto eller din fakturabetalning.

När du nått högkostnadsskyddets tak ska du be att få ett frikort. Du ska alltid visa ditt frikort vid besök. Du ska också visa det om du besöker en privat vårdgivare med vårdavtal eller att annat landsting eller en annan region. Ingen faktura skickas ut för ditt besök när du nått ditt frikort.

Frikortsperioden räknas 12 månader från det besök då du fick din första stämpel i högkostnadskortet.

Få information om högkostnadskort och frikort

Frågor om betalning

Om du har frågor om betalning, högkostnadsskydd eller frikort kan du prata med personalen i någon av våra kassor eller receptioner.

Om du önskar bestrida din faktura kan du vända dig till den mottagning som har utfärdat fakturan. Avdelningen för kundfakturor har inte möjlighet att besluta om avgiftsbefrielse i enskilda ärenden.

Har du andra frågor om din faktura, kontakta Regionservice, avdelningen för kundfakturor, telefon 019-602 17 91 eller mejla till patientfakturor@regionorebrolan.se.

Betala med autogiro

Vill du betala dina fakturor från Region Örebro län med autogiro gör du en anmälan via din internetbank. Väljer du att betala via autogiro kommer du att få alla dina fakturor avseende patientavgifter betalda per automatik.  

Aviseringsavin skickas ut cirka 30 dagar före förfallodagen, och där framgår vilket belopp som kommer att dras från ditt bankkonto. Du behöver bara se till att det finns pengar på ditt bankkonto dagen före förfallodatum. Bekräftelse på att betalningen har genomförts får du via ditt vanliga kontoutdrag från din bank.

Om du har ett Frisktandvårdsavtal skickas en aviseringsavi ut en gång per år. Årsaviseringen visar vilket belopp som kommer att dras från ditt bankkonto i slutet av varje månad, de kommande tolv månaderna.

Om du inte har internetbank kan du fylla i blankett - Medgivande för autogiro. Läs igenom villkorstexten skriv ut och glöm inte att underteckna innan du skickar in blanketten. Du vet att anmälan är klar när du får din första aviseringsavi där betalningsdelen är makulerad.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter på regionorebrolan.se.

Skicka blanketten via post till: 
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Märk kuvert med ”Autogiroanmälan/Avd. för kundfakturor”

Till toppen av sidan