Vården i Örebro län

Så betalar du för vårdbesök i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Du kan välja att betala din patientavgift kontant, via faktura som skickas hem till dig eller till din digitala brevlåda. Du kan också välja att få elektronisk faktura via din internetbank.

Om du är berättigad till frikort skickas ingen faktura ut. Vill du hellre betala med kort eller kontanter kan du göra det i samband med besöket.

Om du inte betalar din faktura använder Region Örebro län de möjligheter lagstiftningen ger för att driva in betalning av fakturan. Det innebär betalningspåminnelse respektive inkassokrav samt debitering av dröjsmålsränta enligt räntelagen. Region Örebro läns påminnelserutin hanteras av ett inkassoföretag.

Faktura

Fakturan skickas hem till dig eller till din digitala brevlåda. Du kan också välja att få elektronisk faktura via din internetbank. Du kan inte betala din faktura i en reception.

Om du väljer att betala med faktura får du en samlad faktura för de allra flesta av dina avgifter för vård inom Region Örebro län. Det innebär att du endast får en faktura i månaden oavsett hur många besök du gör.

Avgifter som inte ingår i den samlade faktureringen:

  • Avgifter hos privata vårdcentraler och privata vårdgivare som har avtal med Region Örebro län.
  • Avgifter i andra regioner.
  • Avgifter för läkemedel, sjukresor samt avgifter i regionens tandvårdsstöd och vanlig tandvård. 
  • Avgifter för speciallivsmedel.

Digitala fakturor hos Kivra

Som alternativ till pappersfaktura kan du få din faktura från Region Örebro län till din digitala brevlåda hos Kivra.

Du kan enkelt betala dina fakturor direkt i Kivra med betaltjänsten. Om du inte vill använda betaltjänsten, kan du istället lägga in betalningen direkt i din internetbank. Då är det bra om du markerar fakturan som hanterad i Kivra. Därmed får du inga notifieringar om obetald faktura. Fakturan är fortfarande sparad i ditt arkiv, som dina övriga digitala fakturor.

Betala med autogiro

Vill du betala dina fakturor från Region Örebro län med autogiro gör du en anmälan via din internetbank. Väljer du att betala via autogiro kommer du att få alla dina fakturor avseende patientavgifter betalda per automatik.  

Aviseringsavin skickas ut cirka 30 dagar före förfallodagen, och där framgår vilket belopp som kommer att dras från ditt bankkonto. Du behöver bara se till att det finns pengar på ditt bankkonto dagen före förfallodatum. Bekräftelse på att betalningen har genomförts får du via ditt vanliga kontoutdrag från din bank.

Om du har ett Frisktandvårdsavtal skickas en aviseringsavi ut en gång per år. Årsaviseringen visar vilket belopp som kommer att dras från ditt bankkonto i slutet av varje månad, de kommande tolv månaderna.

Om du inte har internetbank kan du fylla i blankett - Medgivande för autogiro. Läs igenom villkorstexten skriv ut och glöm inte att underteckna innan du skickar in blanketten. Du vet att anmälan är klar när du får din första aviseringsavi där betalningsdelen är makulerad.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter på regionorebrolan.se.

Skicka blanketten via post till: 
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Märk kuvert med ”Autogiroanmälan/Avd. för kundfakturor”

Högkostnadskort och frikort

Med ett högkostnadskort registreras alla dina besök till du får rätt till frikort. Du får en stämpel i kortet i receptionen vid ditt besök. Om du har glömt att stämpla ditt högkostnadskort, kan du få hjälp i någon av våra receptioner om du visar upp ditt kvitto eller din fakturabetalning.

Högkostnadskortet använder du inom:

  • Region Örebro län
  • privat vård med vårdavtal
  • andra regioner.

Spara gärna fakturor från ditt besök hos privata vårdgivare och andra regioner. De utgör beräkningsgrunden till frikort. När du nått högkostnadsskyddets tak får du ett frikort. Visa alltid ditt frikort vid besök, även hos privat vårdgivare med vårdavtal eller annan region.

Du behöver inget högkostnadskort om du begär faktura vid dina besök. Inga fakturor skickas ut för ditt besök när du nått frikortsbeloppet.

Frikortsperioden räknas 12 månader från det besök då du fick din första stämpel i högkostnadskortet. Region Örebro län är inte ansluten till tjänsten e-frikort.

Allmän information om högkostnadskort och frikort

Frågor om betalning

Om du har allmänna frågor om betalning, högkostnadsskydd eller frikort kan du prata med personalen i någon av våra kassor eller receptioner. Vid frågor om ditt frikort och vilka besök som ingår i din aktuella frikortsperiod, vänligen logga in på 1177, övriga tjänster. Välj Frågor om frikort.

Om du önskar bestrida din faktura kan du vända dig till den mottagning som har utfärdat fakturan. 

Kontaktcenter svarar på frågor om avgifter och betalning

Äldre kvinna som pratar i telefonen med ett leende på läpparna. Sitter i fåtölj.

Har du frågor om en faktura, betalning eller frikort? Då kan du höra av dig till oss på Kontaktcenter.

Till toppen av sidan