TILLGÄNGLIGHET PÅ 1177

Tillgänglighetsredogörelse Journalen

Inera förvaltar tjänsten Journalen via 1177 Vårdguiden och det är viktigt att så många som möjligt kan använda tjänsten. Det pågår ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten i Journalen och här beskrivs de brister som redan finns i tillgänglighet. Här beskrivs även hur du kan rapportera in de brister i tillgänglighet som du ser så att vi kan åtgärda dem.

Den nivå av tillgänglighet som Journalen minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister i tillgängligheten

För närvarande uppfyller Journalen inte alla kriterier i WCAG och arbete pågår att åtgärda detta.

Sammanfattning och allmänna brister

  • Journalen förmedlar stora mängder medicinsk information och medicinska termer från vårdgivare och det kan göra det svårt för en del användare att ta till sig informationen. Inera jobbar vidare med att titta på hur stöd för detta kan tas fram utan att informationen från vårdgivare förvanskas.
  • Det finns svårigheter att navigera på sidan med hjälpmedel som skärmläsare eller med endast tangentbord.

Användning utan synförmåga

  • För användare utan synförmåga finns det brister i möjligheten att navigera och ta till sig av sidans innehåll och information. Huvudnavigation kan förbättras ytterligare, och de mest avancerade funktionerna på sidan behöver justeras så att de kan användas av användare utan synförmåga.

Användning med nedsatt syn eller färgseende

  • Tjänsten tillgodoser i de flesta fall de användarbehov som finns. Kontraster kan på vissa ställen bli bättre.

Användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

  • Tjänsten tillgodoser i god mån de användarbehov som finns med tangentbordsnavigering i datorstödd hantering men för användare som läser Journalen på mindre skärm, till exempel i mobiltelefon, kan problem med navigering uppstå.

Användning med kognitiv nedsättning

  • Delar av innehållet består av ett avancerat språkbruk som kan vara svårt att förstå för användaren, till exempel innehållet i en journal men även i andra delar av tjänsten som gäller navigation eller presentation.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten i tjänsten. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Inera hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Till toppen av sidan