TILLGÄNGLIGHET PÅ 1177

Tillgänglighetsredogörelse bildverktyget

Bildverktyget är en del av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Alla ska kunna använda bildverktyget, även du som har en funktionsvariation och du som använder olika hjälpmedel för att ta del av verktyget.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns gällande tillgänglighet i bildverktyget. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som bildverktyget minst ska uppnå är WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister i tillgängligheten

Bildverktyget uppfyller till största del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att sajten huvudsakligen är i nivå AA i standarden WCAG 2.1. Här nedan beskrivs vilket innehåll i bildverktyget som inte är tillgängligt.

Allmänna brister

  • Vid textförstoring kan man behöva scrolla för att ta del av allt innehåll.

För dig som använder skärmläsare

En skärmläsare är ett program som läser upp det som står på skärmen. Här beskrivs de brister som berör dig som använder skärmläsare:

  • Vissa bilder har alt-text som inte ger tillräckligt med information om vad bilden visar. Vi hoppas ha åtgärdat detta under första kvartalet 2021.
  • Vissa knappar saknar information om att de är knappar. Vi hoppas ha åtgärdat detta under första kvartalet 2021.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan