Tillgänglighet på 1177 Vårdguiden

Tillgänglighetsredogörelse Journalen

Journalen är en e-tjänst som förvaltas av Inera. Det är viktigt att så många som möjligt kan använda den. Därför pågår ständigt ett arbete med att förbättra tjänstens tillgänglighet. Här beskrivs de brister som redan är kända och hur du själv kan göra om du vill rapportera in brister i tjänstens tillgänglighet.

Journalen ska som lägst uppnå nivå AA enligt den standard för tillgänglighet som beskrivs i WCAG 2.1.

Målet är att Journalen ska fungera oavsett om du har en funktionsnedsättning eller använder ett hjälpmedel för att ta del av innehållet. Genom att rapportera brister eller hinder som du stöter på, hjälper du till att förbättra tjänstens tillgänglighet för alla användare.

Till toppen av sidan