Habilitering Kronoberg

Information för dig med funktionsnedsättning

Innehållet gäller Kronoberg

Habiliteringen erbjuder stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Stödet kan bestå av till exempel behandling, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Stödet du får hos oss är ett komplement till andra åtgärder som du får inom hälso- och sjukvården, från kommunen eller socialtjänsten.

Vi utgår från dina eller ditt barns förutsättningar och behov. Du kan få stöd och behandling individuellt eller i grupp. Målet är att stödja, träna eller kompensera för en svag eller förlorad förmåga av någon funktion.

Du kan också ha behov av hjälpmedel för att klara det dagliga livet. Ett hjälpmedel kan vara något som förbättrar eller kompenserar en funktion eller förmåga. Det kan också vara sådant som förebygger eller bevarar.

En funktionsnedsättning betyder att du har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

Funktionshinder och funktionsnedsättning är inte samma sak

En funktionsnedsättning kan vara mer eller mindre begränsande beroende på vilka funktionshinder du upplever. Funktionshinder uppstår i mötet med omgivningens förväntningar och förutsättningar. Om det bara finns trappor i ett hus uppstår ett funktionshinder om du inte kan gå i trappor. Men om det finns en hiss i huset så har du inget funktionshinder längre.

Vi arbetar bland annat med nedanstående funktionsnedsättningar. Klicka på länkarna för att få mer information om vald diagnos.

Exempel på habiliteringsinsatser

 • utredning för diagnos
 • behandling individuellt eller i grupp
 • utprovning och inträning av hjälpmedel
 • samtalsstöd
 • information om funktionsnedsättningen
 • medicinsk konsultation
 • information om olika behandlingsmetoder
 • samtalsstöd och rådgivning till anhöriga
 • råd inför bostads- och annan miljöanpassning
 • information om samhällsservice
 • stöd i samarbetet med andra myndigheter
 • föräldra- och anhörigutbildning
 • förmedling av kontakter med andra familjer
 • stöd till syskon och anhöriga

Frågor om sjukresor

Sjukresor i Region Kronoberg

Sjukresor på länstrafiken Kronoberg

Sjukresa om du har symtom som kan vara covid-19

Har du symtom som kan vara covid-19? Till exempel hosta, snuva, feber eller ont i halsen? Berätta det när du bokar din sjukresa, så kan personalen skydda sig på rätt sätt.

Få stöd och service

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd och service enligt en särskild lag, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Mer information om samhällets stöd och service

Till toppen av sidan