2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Här finns information om patientavgifter för olika besök i Region Kronoberg. Det finns också information om högkostnadsskydd och vad du får betala om du inte kommer på ditt bokade besök.

Omboka eller boka av om du inte kan komma till din provtagning för covid-19

Om du inte kan komma till din provtagning, för att hämta ditt provtagningskit eller till din vaccinationstid, omboka eller boka av din tid för att inte debiteras en avgift för uteblivet besök som är 200 kronor.

Till toppen av sidan