Habilitering

Habilitering Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Habilitering innebär att utveckla sina starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön och stödja individen och dennes nätverk. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Habilitering innebär därför även stödjande insatser till närstående som föräldrar, syskon, partners och barn. Vi vänder oss också till individer som har hörselnedsättning, synnedsättning eller behov av teckentolk.

Innehåll - Habilitering Kronoberg

Visa innehåll som:
 • Information för dig med funktionsnedsättning

  Habiliteringen erbjuder stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Stödet kan bestå av till exempel behandling, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Stödet du får hos oss är ett komplement till andra åtgärder som du får inom hälso- och sjukvården, från kommunen eller socialtjänsten.

 • Utbildningar från habiliteringen

  Här finner du material som hör ihop med våra utbildningar. Det kan vara intervjuer, föreläsningar och instruktioner.

 • Vem gör vad på habiliteringen

  På habiliteringen i Kronoberg arbetar omkring 150 personer inom flera olika specialiteter.

 • Kontakta och hitta till oss

  Om du vill kontakta oss kan du ringa, mejla eller använda våra e-tjänster.

 • Hälsa och fritid i Kronoberg

  För dig som har kontakt på barn- och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen. Vi arbetar för din hälsa och för att du ska få en meningsfull fritid, oavsett vilka förutsättningar du har.

 • Stöd och service till dig med funktionsnedsättning

  Samhället erbjuder olika stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning. Stödet är anpassat utifrån det stöd- och hjälpbehov som du har, det innebär att stödet kan variera från person till person. På denna sidan hittar du länkar till organisationer som kan ge dig olika former av stöd.

 • Ställ en fråga till oss på vuxenhabiliteringen

  Du som bor i Kronobergs län är välkommen att ställa en fråga till oss på vuxenhabiliteringen.

Till toppen av sidan