Säänöt ja oikeuet

Pasienttimaksot

Patientavgifter - tornedalsfinskaThe content concerns Västerbotten

Saihraanhoion ylinen maksosuoja tietää sitä, ette sie yhtheensä maksat enniiten 1 300 kruunua pasienttimaksoa kahentoista kuukauen aikana. Oon olemassa joitaki poikkeuksia, esimerkiksi rokotukset.

Esimerkiksi:  

  • Gynekolooginen solupruuvi
  • Mammografiiskriininki
  • Tupakan vierotus 
  • Käynti lastenhoitokeskuksessa, paanmuskan vasthaanotola ja spesialisti äitiyshoiossa   
  • Sinun käynti vasthaanotola, jos olet 19 vuotta taikka nuorempi, ja sinun, joka olet 85 vuotta taikka sitä vanheempi.  

Jos sie jou’ut sairalhaan taikka siukkatuvale jäähmään sie maksat 120 kruunua joka vuorokauesta, jona sinua hoiethaan.  

Jos sie et tule varathuun hoitokäynthiin

Jos sie et tule sovithuun hoitokäynthiin ja et ilmota sitä etukätheen sie saat maksaa 250 kruunun korvauksen. Sie joka olet huoltaja maksat sen makson lapsista ja nuorista jokka ei ole raahvaat. 

To the top of the page