Voija kehnosti

Depresjuuni – olla masenuksessa pitemän aijan

Depression - tornedalsfinskaThe content concerns Västerbotten

Sie olet saattanu saa depresjuunin eli mitä kuttuthaan masenukseksi, jos olet vaivoissa ja on matala mielentila pitemän aijan. Kun olet masentunut sulla ei ole halua mihinkhään. Ei ees siihen mistä sie pruukaat tykätä ja tehhä. Hae hoitoa jos sie uskot ette sulla on masenus. Suuriin osa tullee paremaks jo muutaman viikon hoijosta.

Läs texten på svenska här.

Sie olet saattanu saa depresjuunin eli mitä kuttuthaan masenukseksi, jos olet vaivoissa ja on matala mielentila pitemän aijan. Kun olet masentunut sulla ei ole halua mihinkhään. Ei ees siihen mistä sie pruukaat tykätä ja tehhä. Hae hoitoa jos sie uskot ette sulla on masenus. Suuriin osa tullee paremaks jo muutaman viikon hoijosta.

Mikäs depresjuuni on?

Masenus on tavalista. Se ei merkitte ette sie olet heiko eli kehno, vaan ette sulla on liian raskasta justhiins nyt. Jos sulla on depresjuuni sie saatat tarvita saa apua ette voija paremin.

Sekä miehet ette vaimot saattavat joutua masenuksheen. Niin kans lapset ja tonoorinkit. Se on tärkeä ette ottaa masenuksen vakavasti. Sen pitemän aijan kun olet masentunu, sen pitempi aika se saattaa viä ette sie saatat alkaa voimhaan hyvin uuvesti.

Milläs sitä huomaa ette on depresjuuni?

Sullaa saattaa olla masenus jos tunnet ette olet menettäny elämäntahtoa, olet väsyny ja voimaton aijan joka on pitempi kun kaks viikkoa. Sie et ole kohta koskhaan ilonen ja ei ole lystiä tehhä mithään. Ei ees sitä mistä sie pruukaat tykätä. Kun sulla on masenus sie saatat tuntea näin:

  • Et mithään tunnu hauskalta ja ei mithään saata tehhä sinun iloseks.
  • Kaikki tuntuu toivottamalta.
  • Sie ajattelet ette sie ole kehno eli arvoton.
  • Sie ajattelet ette se on sinun vika ette asiat menevät kehnosti sulle.
  • Sie et jaksa mithään.
  • Sie olet vihassa eli ärsäintyny.
  • Sulla on särkyjä ruuhmiissa.
  • Sie ajattelet ette olis parempi jos et olis olemassa.

Jos tunnet ette sie haluat ottaa oman elämästi sie et piä olla yksin. Sillon sie piät varsin hakea apua.

Koska ja missä mie piän hakea hoitoa?

Ota yhteyttä hoitokeskuksen eli psykiaatrisen avoinhoitovasthaanoton kans jos sie uskot ette sulla eli jollaki muula on masenus. Tästä sie saatat löytää hoitoa (hitta vård). Monheen vasthaanothoon sie saatat löytää lokkaamalla sisäle (logga in) .

Soita telefooninumero 1177 jos haluat saa apua mistä sie saatat hakea hoitoa. Net jokka vastaavat on siukkasysteriä. Sie saatat puhua ruottia eli engelskaa.

Jos on hoppu

Hae hoitoa varsin akyyttivasthaanotossa, jos sie et ennää jaksa ellää. Tunnetko kethään jolla on ajatuksia eli plaania ette ottaa oman elämänsä?

Auta sillon henkilöä othaan yhteyttä hoijon kans. Sie saatat soittaa 112 jos sie uskot ette on hengen vaara.

Mitäs tapahtuu kun mie haen hoitoa?

Kun haet apua masenuksheen sie saat kohata hoitohenkilökuntaa. Se saattaa esimerkiks olla yks lääkäri, siukkasysteri eli psykolooki. Sie saat vastata kysymykshiin kuinka sie voit. Sinua saatethaan kans tutkia ja saat jättää pruuvia. 

Yhessä henkilökunnan kans sie saatat puhua minkälaisen mallin hoitoa sie saatat saa. Se on tärkeä ette sie olet mukana päättämässä. 

Se saattaa esimerkiks olla apu ette muuttaa sinun tapoja ette saa sinun voimhaan paremin. Sie saatat praatia jonkun kans joka auttaa sinua ja antaa sulle tukea. Sitä kuttuthaan psykuterapiiksi. On kans olemassa metesiiniä joka auttaa. Jos sulla on raskas masenus sie saatat välistä saa apua sähkökäsittelystä.

Muutaman viikon hoijon jälkhiin suuriin osa pruukaa tuntea parempaa oloa. Mutta se saattaa viä muutaman kuukauen ennen kun sie tunnet ette olet täysin hyvässä kunnossa. Raskhaan masenuksen jälkhiin se saattaa viä pitemän aijan, välistä vuosi.

Mitäs mie saatan tehhä itte?

On olemassa jokkut asiat jokka saattavat auttaa sinua voimhaan paremin. Tärkeät hyvinvoinile on ette nukkua hyvin, syä hyvin ja säänölisesti ja liikkua.

Se on hyvä jos vältät jua alkkuhoolia. Jos sulla on masenus ja yrität jua ette sillä tavala voija paremin masenus saattaa tulla pahemaks. Se saattaa kans ottaa pitemän aijan ette päästä paremphaan kunthoon.

Kuinkas mie saatan auttaa muuta ihmistä?

Kuuntele sitä joka voipi huonosti ja yritä saa henkilön hakheen hoitoa. Kerro ette on olemassa hoitoa joka auttaa. Tarjoa ette sie lähet matkhaan hoitokäynthiin. Älä anna periksi jos henkilö ei halua ottaa vasthaan apua. Kysy uuvesti.

Sie saatat itte tarttea apua ette jaksaa tueta sitä joka voipi huonosti. Sie saatat kans tarttea puhua jonkun kans sinun tilantheesta.

To the top of the page