Att ta hand om barn

خواندن با فرزند تان

Läsa med ditt barn - persiskaThe content concerns Västerbotten

نزدیکی

درست بنشینید، ترجیحا طوریکه بدن تان به هم دیگر به تماس باشد، به طوری که شما هر دو تصاویر کتاب و یکدیگر را ببینید.

کلمات خود

داستان  را با کلمات خود، به زبان خود با کمک تصاویر برای کودک بیان کنید.

تنش

اجازه دهید علاقه و سرعت کودک شما را راهنمایی کند که چگونه کتاب را بخوانید. آنچه را که کودک فکر می کند هیجان انگیز است، بیان کنید!

حرکات و صداها

حرکات و صداهای کودک خود را دنبال کنید. همانطور که کودک بزرگ می شود، می توانید کلمات خود کودک را نیز ضبط کنید. گوش کنید و به کودک زمان زیادی برای پاسخ دادن بدهید.

تن صدا

با صدای خود در یک تن مناسب بازی کنید. تقلید، صدا مانند یک حیوان، با صدای جیر جیر صحبت کنید. یا شاید با صدای موسیقی بم؟ شما می توانید انواع مختلفی از صداها یا صداها را به شخصیت های مختلف کتاب را تقلید کنید.

علاقه نشان دهید

نشان دهید که پاسخ های کودک را هیجان انگیز می دانید و توجه دارید و می خواهید بیشتر بشنوید. کودک را تشویق می کنید.

در ابراز احساس توجه کنید!

اغراق کردن توجه کودک را جلب می کند. از صداهای خود استفاده کنید، چهره ها و حرکات را انجام دهید. وقفه بگیرید، مخصوصا برای غافلگیر کردن.

نشان دادن و اشاره کردن

گاهی اوقات به تصاویر اشاره کنید. سپس به کودک خود کمک کنید تا توجه خود را به انچه مهم است متمرکز کند. این کار برای دنبال کردن داستان آسانتر خواهد بود.

راهنمای در مورد کتاب ها، فیلم ها و پادکست ها

راهنمایی های عالی در مورد کتاب هایی که باید با فرزند خود بخوانید، فیلم های کوتاه و پادکست هایی که می تواند در هنگام توسعه زبان کودک شما مفید باشد.

خواندن با فرزند تان (صفحه به زبان سوئدی است)

To the top of the page