Lek

Läsa med ditt barn

Innehållet gäller Västerbotten

Att titta i böcker och läsa tillsammans med ditt barn är ett härligt sätt att vara nära varandra. Du får tillfälle till goda samtal. Böcker, berättande och läsning hjälper också barnet att träna sitt språk. Barnet tränar sin fantasi, kreativitet, koncentration och får många möjligheter att lära sig nya ord.

Ett barn som tittar i en bok tillsammans med ett yngre barn som tittar in i kameran.

Närhet

Sitt mysigt, gärna med kropparna ihop, så att ni ser både bokens bilder och varandra.

Egna ord

Berätta med egna ord, på ditt eget språk med bilder som stöd.

Spänning

Låt barnets intresse och tempo styra hur du läser boken. Sätt ord på det som barnet tycker verkar vara mest spännande!

Gester och ljud

Fånga upp barnets gester och ljud. När barnet blir större kan du också fånga upp barnets egna ord. Lyssna in och ge barnet gott om tid att svara.

Tonläge

Lek med din egen röst i ett passande tonläge. Härma, låt som ett djur, prata med pipig röst. Eller kanske med basröst? Du kan tilldela olika bokfigurer olika slags röster eller ljud.

Visa intresse

Visa att du tycker att barnets svar är spännande och att du är uppmärksam och gärna vill höra mer. Det uppmuntrar barnet.

Överdriv gärna!

Att överdriva fångar barnets uppmärksamhet. Använd egna ljud, gör miner och gester. Gör pauser, särskilt för överraskningar.

Visa och peka

Peka på bilderna ibland. Då hjälper du ditt barn att rikta uppmärksamheten på det som är viktigt. Det blir lättare att följa med i berättelsen.

Tips på film och podcast

Få bra tips på böcker att läsa tillsammans med ditt barn, korta filmer och en podcast som kan vara till hjälp när du är med och utvecklar ditt barns språk.

Filmer

I filmerna Så läser ni! får du inspiration till hur du som är vuxen kan använda böcker för att stärka och utveckla barns språk. Filmerna passar för barn som är 0–3 år.

Podcast

Småpratspodden är en podcast för alla som tycker att det är viktigt och intressant att lära sig mer om utvecklingen av barns språk. Den passar särskilt bra för föräldrar.

Till toppen av sidan