Om covid-19 – coronavirus

Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa. Du kan också få andra symtom. Lämna prov om du har symtom. Stanna hemma så länge som behövs. Oftast går covid-19 över av sig själv, men ibland behövs vård på sjukhus.

Den här texten finns också på lätt svenska.

Dalarna

Besöksförbud på vårdavdelningar

I Dalarna är det besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på Dalarnas sjukhus med inneliggande patienter. Besöksförbud gäller för närstående som vill följa med patienter till vårdavdelningar. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd. Det beslutas av ansvarig vårdpersonal.

Förbudet gäller inte föräldrar till barn som vårdas på sjukhus. Du som har en bokad tid inom vården ska besöka oss som vanligt, men du får inte ta med en anhörig.

Besöksförbudet ska minska risken att inlagda patienter smittas av covid-19.

Förkylda barn ska stanna hemma

Barn ska stanna hemma när de är sjuka eller uppvisar symtom som påminner om förkylning eller influensa. Region Dalarna rekommenderar att förkylda barn ska vara hemma tills de är friska och ytterligare två dagar. På så sätt undviker vi att smitta andra och tar ett gemensamt ansvar för att begränsa smittspridningen.

Rekommendationer för hushållskontakter vid covid-19

Personer som bor tillsammans med någon som har en pågående covid-19-infektion betraktas som möjliga sjukdomsfall och ska stanna hemma. Till hushållskontakter räknas personer som delat boende med den konstaterat smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam.

Den som berörs av förhållningsreglerna får information från vården. Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatumet för den konstaterat smittade personen och innebär att:

  • 5 dagar efter att den sjuka i familjen tog prov ska hushållskontakter från 10 års ålder och uppåt boka tid för självprovtagning, även om de inte har några symptom (barn under 10 år ska vara hemma men behöver inte provtas). Om provet är negativt och inga symtom utvecklas, kan hushållskontakten återgå till arbete, skola eller förskola sju dagar efter den sjuka i familjen tog provet. I ytterligare sju dagar ska man dessutom vara observant på milda symptom och fortsatt inte delta i fritidsaktiviteter. Om en hushållskontakt får symtom ska hen provta sig tidigare med självprovtagning.
  • För personer som arbetar inom vård och omsorg ska provtagning ske efter fem dagar oavsett om man har symptom, om konstaterad smitta finns i hushållet.

Provtagning covid-19 i Dalarna

Precis som övriga yrkesverksamma i samhället rekommenderas hushållskontakter till personer med konstaterad covid-19-smitta att om möjligt jobba hemifrån. Om det inte finns förutsättningar för att arbeta hemifrån kommer behandlande läkare att skriva smittbärarpenningsintyg* till hushållskontakter.

*Smittbärarpenning betalas ut till den som inte kan arbeta på grund av att hen har eller antas ha en smittsam sjukdom som omfattas av smittskyddslagen.

Mer information om intyget:

Hushållskontakter och läkarintyg för smittbärarpenning

Covid-19 och läget i Dalarna

Region Dalarna berättar löpande om läget i Dalarna för att du ska veta vad som gäller.

Covid-19 och lägesrapport i Dalarna (regiondalarna.se)

Till toppen av sidan