Om covid-19 – coronavirus

Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa, men du kan också få andra symtom. Stanna hemma så länge som behövs. Du kan också behöva lämna prov. Oftast går covid-19 över av sig själv, men ibland behövs vård på sjukhus.

Den här texten finns också på lätt svenska.

Dalarna

Besök på vårdavdelningar

Besök till inneliggande patienter i Region Dalarna är möjligt men ska ske på ett smittsäkert sätt och antalet besök bör hållas på så låg nivå som möjligt. Det ska också vara så få personer som möjligt vid varje besök.

Håll avstånd, var noga med att tvätta och sprita händerna innan besöket samt stanna hemma om du har minsta symtom.

Bokade vårdbesök

För patienter som bokat en tid uppmanas att komma ensamma, undantag görs för barn och ungdomar som får ta med sig en förälder och människor som av olika anledningar behöver en ledsagare, stöd eller hjälp under sitt vårdbesök.

Covid-19 och läget i Dalarna

Region Dalarna berättar löpande om läget i Dalarna för att du ska veta vad som gäller.

Covid-19 och lägesrapport i Dalarna (regiondalarna.se)

Till toppen av sidan