Bildundersökningar och röntgen

Hjärtskintigrafi – isotopundersökning av hjärtat

Hjärtskintigrafi är en undersökning av hjärtat. Med en gammakamera tas bilder av hjärtat så att läkaren kan bedöma hjärtmuskelns blodförsörjning, hjärtats storlek och pumpförmåga.

Skintigrafi används för att undersöka olika organ i kroppen, bland annat hjärta, njurar och skelett. Till skillnad från en vanlig röntgenundersökning sker en skintigrafisk undersökning med hjälp av en isotop. Isotopen är en svagt radioaktiv lösning som oftast sprutas in via en ven i armen. Fördelningen av isotopen i kroppen studeras med en gammakamera.

Hjärtskintigrafi kallas även myokardskintigrafi och är en förfinad undersökning för bedömning och kartläggning av kranskärlssjukdom. Den isotop som ges är bunden till ett läkemedel som är specifikt för hjärtat. Genom att granska bilder av hjärtat tagna med en gammakamera kan läkaren bedöma hjärtmuskelns egen genomblödning, hjärtats storlek och pumpförmåga.

Hjärtskintgrafi visar om du har kranskärlsförträgningar eftersom blodflödet i den delen av hjärtat då är sämre. Om undersökningen visar att allt är som det ska vara kan läkaren med stor sannolikhet utesluta att du har någon kranskärlssjukdom.

Till toppen av sidan