Hörsel

Hörapparater och andra hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel för dig som har nedsatt hörsel. Det vanligaste hjälpmedlet är en hörapparat. De flesta som har nedsatt hörsel blir hjälpta av en hörapparat.

I den här texten du läsa om olika slags hörapparater och andra hörhjälpmedel.

För att få ett hjälpmedel från regionen behöver du träffa en audionom som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Utredningen visar vilket slags hjälpmedel som skulle passa bäst för dig. Här kan du läsa mer om hur en sådan utredning går till.

Till toppen av sidan