Att få recept och att köpa läkemedel

Reklamation av läkemedel

Du bör reklamera ett läkemedel om du märker eller tror att det är felaktigt. Det innebär att du meddelar att du inte accepterar produkten och vad du anser är fel. Genom en reklamation får tillverkaren veta att något är eller kan vara fel. De kan då undersöka och vid behov vidta åtgärder.

Du kan reklamera alla läkemedel som är köpta på godkända försäljningsställen i Sverige, det vill säga apotek, vissa butiker och webbplatser. Godkända försäljningsställen har den nationella apotekssymbolen.

Det är bra om du reklamerar så snart som möjligt.

Olika typer av fel

Det händer att skador på läkemedel uppkommer vid transport eller lagring. Exempel på fel är trasiga tabletter, kapslar eller förpackningar.

Det kan hända att bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med förpackningen är felaktig. Den kan till exempel vara på ett annat språk än svenska.

Fel kan uppkomma under tillverkningen, till exempel felaktig konsistens på salvor eller krämer eller att läkemedlet har felaktig färg, lukt eller smak. Du kan fråga på ett apotek om du är osäker på om läkemedlet ser ut som det ska.

Andra fel som kan förekomma är tekniska fel, till exempel att sprejer, inhalatorer eller sprutor inte fungerar som de ska.

Av alla de läkemedelsförpackningar som säljs i Sverige är det bara en mycket liten del som är felaktiga på något sätt.

Biverkning eller utebliven effekt

Ibland kanske du får olika besvär när du har tagit ett läkemedel. Det är då oftast en biverkning av läkemedlet. De flesta läkemedel kan orsaka biverkningar och det är i sig ingen orsak till en reklamation, utan något du ska ta upp med din läkare. Men om du misstänker att biverkningarna beror på att det är något fel på läkemedlet ska du reklamera. Detsamma gäller om du upplever att effekten hos ett läkemedel som du brukar ta uteblir eller har förändrats.

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror just på läkemedlet, du behöver inte vara säker. På Läkemedelsverkets webbplats kan du rapportera direkt eller skriva ut en blankett och skicka in.

Var kan jag reklamera?

Du kan reklamera där du köpte läkemedlet eller på ett apotek. Alla apotek är skyldiga att ta emot alla reklamationer. Andra butiker som säljer läkemedel behöver bara ta emot reklamationer av läkemedel som finns i deras eget sortiment.

Personalen på apoteken har kunskap om läkemedel. De kan ofta hjälpa till att avgöra om det är ett fel på läkemedlet eller inte.

Om du köpt läkemedlet på ett inköpsställe som inte är godkänt, kan du ändå vända dig till ett apotek om du misstänker att något är fel. Det misstänkta felet hanteras då inte som en reklamation, men det blir ändå rapporterat. Det är viktigt att alla misstänkta fel blir rapporterade. Det kan till exempel vara ett förfalskat läkemedel, som kan vara skadligt att använda. Om du tror att ett läkemedel du har köpt är förfalskat kan du tipsa Läkemedelsverket via en blankett på deras webbplats.

Så mycket information som möjligt

Det är bra att ta med all information du har när du ska reklamera ett läkemedel. Ta med kvitto, recept, den felaktiga förpackningen, både ytterförpackning och innerförpackning. Om du har köpt flera förpackningar samtidigt tar du med dig alla. Det är bra om alla etiketter på förpackningarna sitter kvar.

Vad händer sedan?

Reklamationen skickas till läkemedelsföretaget. Du kan vara anonym. Om du vill kan du lämna namn och telefonnummer eller mejladress till apoteket eller butiken om det skulle bli några frågor efteråt.

Du får inte automatiskt besked om vad som hänt med en reklamation du har gjort. Om du vill kan du begära ett svar.

Läkemedelsföretagen är skyldiga att följa upp alla reklamationer som kommer in. De bedömer om det är ett verkligt fel på läkemedlet och vad som kan ha orsakat felet.

I mycket sällsynta fall kan en reklamation leda till att ett läkemedel, eller ett visst parti, tas bort från marknaden genom en så kallad indragning.

Kan jag få ersättning?

Det finns ingen garanti för att du ska få en ny förpackning eller pengarna tillbaka direkt vid en reklamation. Personalen på apoteken eller i butiken gör en bedömning i varje enskilt fall, och olika apoteks- och butikskedjor kan ha olika riktlinjer.

Du får vanligen inte pengarna tillbaka om du har köpt läkemedlet på recept. Apoteken brukar lämna en ny förpackning om du behöver läkemedlet för din fortsatta behandling.

Du får ingen ersättning om du har köpt läkemedlet på ett inköpsställe som inte är godkänt.

Till toppen av sidan