Hur ofta behövs tandsten tas bort?

Fråga

Jag undrar hur ofta tandsten behöver tas bort? Jag har haft ganska mycket tandsten vid tidigare besök hos tandläkare. Därför har jag gått till en tandhygienist med ett till ett och ett halvt års mellanrum. Nu tycker min nuvarande tandläkare att jag ska ta bort tandsten en gång i halvåret. Behövs det verkligen?

Svar

Det är olika hur lätt vi har för att bilda tandsten. En del personer får väldigt lätt tandsten, andra får aldrig tandsten.

Jag är säker på att din tandläkare har goda skäl att rekommendera dig att ta bort tandsten en gång per halvår. Det du kan göra själv för att förebygga att tandsten inte bildas är att använda tandtråd eller mellanrumsborstar förutom att vara noggrann med regelbunden tandborstning.

Jag utgår från att dina problem handlar om så kallad salivtandsten. Det är en form av tandsten som syns som en hård vitaktig beläggning bakom framtänderna i underkäken. Ibland finns det samma typ av tandsten på utsidan av tänderna längst bak i överkäken. Anledningen till att det ofta finns just där är på grund av att salivbildande spottkörtlar finns där och under tungan.

Hos en del personer kan saliven innehålla mycket kalk. Finns det en liten mängd gamla bakterier på tänderna så fälls kalken ut och en tandstensbildning har påbörjats. Har den väl påbörjats fälls det ut mer kalk allt eftersom. Det gör att tandstenen blir tjockare, hårdare och synlig för ögat.

Anledningen till att tandläkare och tandhygienister vill ta bort tandstenen är att den alltid är skrovlig, och bakterier gömmer sig gärna i skrovligheterna. Bakterier som ligger så nära tandköttskanten orsakar inflammation. För en del kan inflammationen övergå till tandlossning som också kallas parodontit.

Den andra typen av tandsten uppstår när tandköttet redan är inflammerat. Då läcker blodkärlen ut ämnen i tandköttsfickan som tillsammans med kalk bildar en hård, svart tandsten på tandens rot. Den syns inte lika lätt då den ligger under tandköttskanten men den kan ses på röntgenbilderna. Den här typen av tandsten innebär en allvarligare risk för att tandlossning ska uppstå.

Läs gärna mer om tips på hur du får rena tänder på sajten.

MajLis Morhed Hultvall, tandläkare

Till toppen av sidan