Inflammation och infektion i lungor och luftrör

Sarkoidos

Sarkoidos innebär att ett eller flera organ i kroppen inflammeras på grund av en rubbning i immunförsvaret. Oftast påverkar sjukdomen lungorna. Symtomen varierar och det kan ta tid innan sjukdomen går över. De flesta blir friska utan behandling, men hos några kan sarkoidos ge livslånga besvär.

Ungefär 1200 personer om året får diagnosen i Sverige, men det är sannolikt fler som har en lindrig variant av sjukdomen utan att veta om det. De flesta som får sjukdomen är över 30 år. Det är ytterst ovanligt att någon får sarkoidos före 20 års ålder.

Till toppen av sidan